CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

JURNALIST BASARABEAN:Nu ne rusificaţi numele!

Petru Bogatu: Nu ne rusificaţi numele!

Recent, pe site-ul AVA. MD a apărut, în limba rusă, comentariul “Primele fisuri în fundamentul statului moldovenesc “, semnat de Bogdan Ţârdea. Nu vom stărui asupra conţinutului, mesajului sau stilisticii acestui articol discutabil. Ne vom referi doar la un aspect aparent insignifiant, dar în realitate extrem de relevant care trădează un anumit gen de exclusivism velicorus. Este vorba despre transcrierea numelor de persoane.    Astfel, în articolul cu pricina poetul Grigore Vieru este numit Grigorii Vieru (Григорий Виерy), iar ministrul de Externe Iurie Leancă devine Iurii Leancă (Юрий Лянкэ). Nu-i exclus ca autorul  să nu fi fost rău intenţionat. Dar şi cel care îl numeşte “negru” pe un afro-american nu-şi propune, probabil, să-l insulte. Atâta doar că, printr-o atare exprimare, cu voie sau fără voie, dovedeşte emfază şi lipsă de respect. Cu alte cuvinte, procedează ca un rasist ordinar.

Acelaşi lucru se poate spune şi despre persoanele care ne schimonosesc numele. S-ar putea ca ele să nu aibă nimic împotriva noastră. Numai că, vrând-nevrând, scuipă pe ce avem mai scump. Pe identitatea naţională. Pe dreptul de a ne numi în conformitate cu tradiţia şi în spiritul limbii materne. Altfel spus, oricine ne deformează numele, se comportă ca un şovinist ordinar.

E vorba de antroponimia românească. De o chestiune delicată ce ţine de sentimentele personale, dar şi de cele naţionale. Cu părere de rău, nu numai străinii, ci şi unii colegi de breaslă, redând în mass-media de la Chişinău numele de botez sau cele de familie, îşi permit să le interpreteze în cel mai grosolan mod cu putinţă. Le stâlcesc cum le vine la gură, creând astfel impresia că intră cu picioarele în intimitatea oamenilor.

Numele de persoane nu se traduc dintr-o limbă în alta. Asta să fie clar! Adaptarea lor forţată la modelul onomastic rusesc a fost impusă abuziv sub regimul ţarist sau cel sovietic şi făcea parte din politica panslavistă de asimilare şi deznaţionalizare a popoarelor colonizate.

Îmi povestea maestrul Valentin Mândâcanu cum a trebuit să lupte vreo şapte ani de zile ca să-i redea fiului său numele de botez Emil, întrucât birocraţii considerau că acesta trebuie să fie Emilian. Există documente istorice care atestă că încă sub ocupaţia ţaristă în multe sate din Basarabia toţi locuitorii cu nume de familie româneşti se pomeneau peste noapte cu altele ruseşti sau ucrainene. Moraru devenea Melnic, Negru – Ciornâi etc. Din nefericire, atare practici, fără amploarea de altădată, nu au fost abandonate definitiv nici până astăzi.

Persistă încă o sumedenie de recidive regretabile. Presa din Federaţia Rusă, de exemplu, nu conteneşte să scrie şi acum Gheorghii Ghimpu, Vasilii Tarlev, Serghei Mocanu, Aleksandr Tanase, Dmitrii Diacov etc. Exemplul ei este urmat de publicaţiile, posturile de radio şi canalele TV de limbă rusă din Republica Moldova. Iată doar câteva nume spicuite de pe portalul AVA.MD: Valerii Lazar, Dmitrii Braghiş, Anatolii Ţaranu etc. Totodată, pe acelaşi site scrie Gregory Peck, Nataly Portman, George Bush.

De ce, stimaţi, colegi, nu aţi tradus în ruseşte şi numele actorului american Gregory Peck? De ce lui i-aţi permis să rămână Gregory, aşa cum l-au botezat părinţii, iar poetului nostru naţional i-aţi refuzat acest drept, obligându-l să devină Grigorii Vieru? De ce şi lui Bush nu-i preschimbaţi prenumele în Gheorghii, că ar fi mai pe înţelesul cititorului rus, nu-i aşa? Nu atentaţi la numele englezilor, francezilor şi germanilor, dar nu vă sinchisiţi deloc să le strâmbaţi pe cele ale moldovenilor. Oare nu pentru că-i trataţi ca pe nişte “naţmeni”, după cum erau ei porecliţi în URSS?

Nu vrem să ni se pocească numele, chit că vouă vă pare poate că în limba voastră ele sună mai bine. Nu le trunchiaţi pe ale noastre aşa cum şi noi nu le trunchiem pe ale voastre.

Presa de limba română nu scrie Dumitru Medvedev. Sau Valeriu Kuzmin. Ar ajunge de râsul curcilor oricine l-ar numi Iurie Lujkov pe primarul Moscovei sau Valeriu Gazzaev pe antrenorul echipei Dinamo Kiev. Unui ziarist de la Jurnal, Timpul sau Ziarul de Gardă nici prin cap nu i-ar trece să traducă în română numele unor personalităţi de la Moscova sau  unor cetăţeni ai Republicii Moldova care se identifică drept etnici ruşi. Ar fi ridicol dacă, de bună seamă, crainicul de la ProTV sau de la Radio Vocea Basarabiei l-ar numi pe ministrul rus de Externe Sergiu Lavrov sau pe şeful Companiei Rosnano Anatol Ciubais. În presa de limbă română de la Chiţinău nimeni nu-l obligă pe Valerii Klimenko să fie Valeriu Climencu.

Vă rugăm, stimaţi confraţi de condei din presa de limbă rusă, să ne răspundeţi cu aceeaşi monedă şi să nu ne sluţiţi numele. Nu vă cerem mult. Nu trebuie decât să daţi dovadă de bun simţ. Atât.

Petru Bogatu, Radio Vocea Basarabiei 

Quantcast

Publicitate

06/08/2010 Posted by | BASARABIA SI BUCOVINA, PRESA ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , | 5 comentarii

Alexandru Şafran,fost Şef Rabin al Cultului Mozaic din România din 1940 pana in 1947:”ROMANIA nu şi-a trimis copiii de obârşie evreiascǎ sǎ piarǎ în gazul şi în focul de la Auschwitz „

Foto:divers.ro

Alocuţiunea Excelenţei Sale Alexandru Şafran,Rabinul şef al Genevei, fost Şef Rabin al Cultului Mozaic din România din 1940 pana in 1947.

Cuvântarea a fost rostitǎ în plenul Parlamentului României la data de 28 martie 1995 –Alexandru Şafran s-a nǎscut în Bacǎu, unde –dupǎ absolvirea Institutului Superior Rabinic din Viena- a fost numit Şef Rabin al Comunitǎţii evreieşti locale.La 3 martie 1940, la numai 29 de ani, a devenit Şef Rabin al Cultului Mozaic din România, funcţie în virtutea cǎreia a fost numit senator de drept în Senatul ţǎrii.

La sfârşitul anului 1947, refuzând colaborarea cu autoritǎţile comuniste, a fost silit sǎ pǎrǎseascǎ România.

Din 1948 a fost  Şef-Rabin al Genevei,în Elveția.
Iata extrase din declaratia d-lui Rabin Sef ,dr.SAFRAN

Domnule preşedinte,

„Doamnelor şi domnilor senatori,Mǎ înfǎţişez domniilor voastre cu emoţie şi cu recunoştinţa. Cu emoţie, cǎci îmi regǎsesc ţara în care m-am nǎscut, revǎd populaţia în mijlocul cǎreia am crescut, reaud glasul românesc în toatǎ suculenţa lui, revǎd slova româneasca în toatǎ lumina ei, resimt gustul roadelor culturii româneşti care ani de-a rândul mi-au hrǎnit sufletul.Vǎ spun cǎ stau înaintea domniilor voastre pǎtruns şi de un simţǎmânt de recunoştinţǎ. Într-adevǎr, v-o datoresc din plin, pentru chemarea pe care mi-aţi adresat-o, domnule preşedinte şi domnilor senatori.

Când în Basarabia s-au comis masacre cu evreii, un ofiţer român, milos, a acceptat primejdioasa misiune ce i-a fost încredinţatǎ de cǎtre diriguitorii evrei din Bucureşti, ca sǎ aducǎ veşti de la noi sǎrmanilor evrei de acolo închişi în ghetouri şi cǎrora li s-a interzis sǎ mai comunice cu noi.
Când reprezentanţii guvernului german la Bucureşti au insistat pe lângǎ autoritǎţile române sǎ orânduiascǎ vagoanele necesare pentru ca sǎ transporte în lagǎrele de exterminare în Polonia pe evreii din Transilvania de Sud şi pe cei din Vechiul Regat, dupǎ ce au eşuat toate încercǎrile noastre, ale dr Fielderman şi ale mele, pentru ca aceste deportǎri sǎ nu aibǎ loc, m-am adresat mitropolitului Ardealului, Nicolae Bǎlan, cerându-i sǎ vinǎ la Bucureşti pentru cǎ trebuie sǎ-i vorbesc.
El a înţeles despre ce era vorba, înaltul prelat a rǎspuns chemǎrii umilului rabin şi a venit în Capitalǎ.
Convorbirea mea cu el a fost dramaticǎ, zguduitoare.

Duios, dar aspru i-am spus cǎ dupǎ moartea noastrǎ – suntem doar amândoi la fel, muritori – îl voi declara în faţa Judecǎtorului Ceresc rǎspunzǎtor în ce priveşte viaţa miilor de fiinţe evreieşti gǎsindu-se în dioceza lui şi osândite la o moarte atroce prin deportarea lor în Polonia.

Mitropolitul, fire mândrǎ, dar suflet cucernic, s-a cutremurat la auzul accentelor grave ale spuselor mele.
S-a ridicat, s-a dus şi a intervenit în favoarea acelor osândiţi, îndeplinind astfel, domnule preşedinte, doamnelor si domnilor senatori, un rol covârşitor întru salvarea evreilor din Transilvania de Sud şi, ipso facto, a evreilor din Vechiul Regat, cǎci deportarea acestora din urmǎ era legatǎ de deportarea celor dinainte.

Evreii din Ardealul de Nord, ocupat de cǎtre unguri, nu au avut norocul sǎ se gǎseascǎ în dioceza vajnicului mitropolit Bǎlan, nu au putut, deci, beneficia de oblǎduirea lui, a acestui suflet mare românesc.
Ei, sǎrmanii, au fost expediaţi cu mare cruzime la Auschwitz pentru a fi acolo înǎbuşiţi în camerele de gaz si mistuiţi în dogoarea cuptoarelor.
Iar acei evrei rǎzleţi din Ardealul de Nord care au izbutit sǎ scape de la deportarea la Auschwitz datoresc salvarea lor simţului nobil românesc al profesorului Raoul Şorban, simţului nobil românesc al domniei-voastre, domnule profesor Şorban, chibzuinţei sale active şi a aceleia a prietenilor sǎi.
Ei s-au cǎznit ca aceşti rǎzleţi evrei sǎ poatǎ sǎ treacǎ în România, la noi, si de aici, din acest liman al izbǎvirii lor, sǎ ajungǎ apoi în Ţara Fǎgǎduinţei, în Ţara Sfântǎ.Aşadar, România, din acest punct de vedere al deportǎrii evreilor în Polonia, se situeazǎ în rândul acelor puţine ţǎri europene cotropite de armatele lui Hitler ca Bulgaria, Danemarca, Finlanda,care nu şi-au trimis copiii de obârşie evreiascǎ sǎ piarǎ în gazul şi în focul de la AuschwitzDomnule preşedinte, doamnelor şi domnilor senatori,

Iatǎ pilde de autentic românism, învederat în vremea de cumplitǎ oprelişte când am pǎstorit obştea evreiascǎ din România, pilde pe care am onoarea sǎ le citez din înǎlţimea tribunei Senatului, cǎruia am avut onoarea sǎ aparţin şi care pǎstreazǎ un loc de predilecţie în inima mea recunoscǎtoare.
De aici, din acest loc însemnat din viaţa mea, îndrept ruga mea cǎtre Dumnezeu sǎ reverse harul sǎu în belşug asupra frumoasei ţǎri româneşti şi asupra bunului şi dragului popor român.”

Într-o emisiune BBC în anul 1998, Rabinul Şafran îşi exprima recunoştinţa faţă de Regele Mihai şi faţă de Regina Mamă Elena, pentru rolul jucat în convingerea lui Ion Antonescu de a nu deporta pe toţi evreii din România.

Un asemenea plan, prin care urmau a fi deportaţi toţi evreii din Regat şi sudul Transilvaniei în lagărul nazist de la Belzec, în Polonia, a fost anulat în toamna lui 1942.

In concluzie, cei intoxicati cu istorii mincinoase ar face bine sa ia aminte la marturiile celor doi conducatori ai evreilor din Romania ,Wilhelm Fildermann si  Alexandru Safran si la adevarul despre cele petrecute cu evreii din Romania, in vremea razboiului .
Cu toate ca Romania era ocupata de armata germana,romanii nu au trimis in lagarele mortii evreii si i-au protejat cum au putut de furia nazistilor.

Daca nici conducatorii evreilor din acea vreme nu stiu ce a fost si cum a fost,cine sa fi stiut…propagandistii comunisti  sau istoricii mercenari?

06/08/2010 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

ALIANTA INTRE MITROPOLITUL „A TOATA MOLDOVA”VLADIMIR,AFLAT IN ASCULTAREA PATRIARHIEI MOSCOVEI SI BANDITUL SMIRNOV ?

Smirnov + mitropolitul Vladimir + Pasat? Curios lucru

iunie 30, 2010

Traducere după originalul rusesc:

mitropolitul Vladimir de-a dreapta lui Smirnov şi episcopul Sava de-a stânga
Mitropolitul Vladimir de-a dreapta lui Smirnov şi episcopul Sava de-a stânga

Potrivit surselor From-UA, la 28 iunie 2010 a avut loc la Tiraspol o întâlnire a liderului transnistrean  Igor Smirnov cu mitropolitul Vladimir al întregii Moldove. La întâlnire au mai participat episcopul Sava de Dubăsari şi ex-directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Moldovei, actualul preşedinte al Partidului Umanist din Moldova, Valeriu Pasat. Principala chestiune discutată cu şeful regiunii transnistrene s-a referit la posibila susţinere administrativă din partea Transnistriei pentru realizarea proiectului politic al lui Valeriu Pasat.

Valeriu Pasat şi mitropolitul Vladimir s-au arătat interesaţi atât de deschiderea secţiilor de votare în regiunea transnistreană, precum şi de mobilizarea alegătorilor transnistreni pentru votul în favoarea proiectului Pasat la apropiatele alegeri parlamentare. A devenit cunoscut că Igor Smirnov le-a pus în vedere interlocutorilor săi că realizarea unei asemenea sarcini este deosebit de dificilă. În plus, potrivit surselor agenţiei noastre, şeful Transnistriei a afirmat hotărât că este gata să susţină acest proiect doar în cazul în care va primi indicaţii clare din partea înaltei conduceri a Federaţiei Ruse.

Valeriu Pasat este ex-ministru al Apărării al Moldovei şi fost director al Serviciului de Informaţii şi Securitate al republicii, ex-consilier al preşedintelui RAO EES Rossii, Anatoli Ciubais, preluând în iunie anul curent conducerea Partidului Umanist din Moldova.

Potrivit unui comunicat al agenţiei „Novâi Reghion”, în calitate de vicepreşedinţi ai respectivei formaţiuni politice au fost aleşi fostul preşedinte al partidului, Ion Mereuţă, ex-ministrul Finanţelor, Mihail Manoli, precum şi fostul lef al Cartierului general al Armatei Naţionale a Moldovei, Ion Corobcean. Cei trei şi-au exprimat susţinerea pentru iniţiativa lui Pasat şi a mitropolitului Vladimir al Chişinăului şi al întregii Moldove de introducere în programele şcolare a cursului obligatoriu „Bazele ortodoxiei”, precum şi-au exprimat disponibilitatea de a „promova valorile creştinismului ortodox şi umanismului”. Aceeaşi agenţie mai informează că Valeriu Pasat a decis să-şi lanseze propriul proiect politic, creând un partid în vederea participării la alegerile parlamentare şi prezidenţiale anticipate preconizate pentru toamna anului curent. Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova şi-a declarat sprijinul pentru noul partid ortodox creat de Valeriu Pasat. Membrii Sinodului condus de mitropolitul Vladimir al Chişinăului şi al întregii Moldove consideră justificată şi oportună declaraţia lui Valeriu Pasat privind intenţia de creare a unui partid politic de orientare ortodoxă. În acelaşi timp, practic întreaga clasă politică din Moldova a condamnat amestecul Bisericii în politică şi sprijinul acordat de aceasta proiectului promovat de Valeriu Pasat, proiect calificat ca fiind „pur politic”.

Sursa: www.from-ua.com

Originalul rusesc:

Смирнов + Митрополит Владимир + Пасат ? Любопытно.

Как сообщают источники From-UA, вчера в Тирасполе состоялась встреча лидера Приднестровья Игоря Смирнова с Митрополитом вся Молдовы Владимиром. На встрече присутствовали также епископ Дубосарский Сава и экс-глава Службы информации и безопасности Молдовы, а ныне глава Партии гуманистов Молдовы Валерий Пасат. Главным вопросом, который обсуждался в дискуссии с главой Приднестровского региона, был вопрос возможного административного содействия со стороны Приднестровья в реализации политического проекта Валерия Пасата.

Валерий Пасат и Митрополит Владимир выразили заинтересованность как в открытии избирательных участков в приднестровском регионе, равно как и в мобилизации приднестровских избирателей для голосования в пользу проекта Пасата на ближайших парламентских выборах. Известно, что Игорь Смирнов предупредил своих собеседников о чрезвычайной сложности в реализации данной задачи. Кроме того, как сообщают источники нашего агентства, глава Приднестровья твердо заявил, что намерен поддержать данный проект лишь в том случае, если будут получены ясные указания со стороны высшего руководства Российской Федерации.

Валерий Пасат – экс-министр обороны Молдовы и бывший директор Службы информации и безопасности республики, бывший советник главы РАО «ЕЭС-России» Анатолия Чубайса – в июне этого года возглавил в Молдавии Партию гуманистов.

По сообщению агентства “Новый Регион” Вице-председателями данного формирования избраны бывший руководитель партии Ион Мереуцэ, экс-министр финансов Михаил Маноли, а также бывший начальник Генштаба Национальной армии Молдавии Ион Коробчан. Все они заявили о своей поддержке инициативы Валерия Пасата и Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о введении в школьную программу обязательного курса «Основы православия», а также о своей готовности «продвигать ценности православного христианства и гуманизма». То же агентство сообщает, что Валерий Пасат принял решение о начале собственного политического проекта и создании партии в Молдове для участия в досрочных парламентских и президентских выборах, которые планируется провести осенью этого года. Синод Православной Церкви Молдовы заявил о своей поддержке создания Валерием Пасатом новой православной Партии. Члены Синода во главе с митрополитом Кишиневским и всея Молдова Владимиром отметили, что считают оправданным и своевременным заявление Валерия Пасата о намерении учредить политическую партию православной ориентации. Вместе с тем, практически весь политический класс Молдавии осудил вмешательство церкви в политику и ее поддержку продвигаемого Валерием Пасатом проекта, который был назван «чисто политическим».

Sursa:Blogul Vlad Cubreacov

Cititi si:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/08/06/sfintia-sa-mitropolitul-chisinaului-si-a-toata-moldovain-vizita-la-banditul-smirnov-l-o-fi-ajutat-pe-tovarasulsmirnov-sa-se-lepede-de-satana/

06/08/2010 Posted by | BASARABIA SI BUCOVINA, POLITICA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: