CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Raspuns dat lui László Tőkés de Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş ii raspunde extremistului maghiar László Tőkés

Sfantu Gheorghe, Romania/Romanian Global News   

duminică, 25 iulie 2010

Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş ii raspunde extremistului maghiar László Tőkés

„Faţă de noile declaraţii iresponsabile şi provocatoare, de incitare a populaţiei de etnie maghiară din Arcul Intracarpatic de a obţine prin forţă autonomia teritorială a aşa-zisului „ţinut secuiesc”, formulate recent de pastorul László Tőkés la Tuşnad, Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş îi transmite europarlamentarului „român” următorul răspuns”, se arata intr-o pozitie publica a organizatiei care reprezinta pe cei 400.000 de romani din Covasna, Harghita si Mures, preluata de Romanian Global News.

„Situaţia din zona Covasna, Harghita, Mureş nu are nimic comun cu cea din Kosovo, nici din punct de vedere istoric, nici al poziţiei geografice, sau al implicaţiilor geopolitice, nici al structurii etnice şi confesionale a locuitorilor, ca să nu mai vorbim de cadrul legislativ şi instituţional al asigurării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

Din punct de vedere istoric, încă de la aşezarea lor, în curbura interioară a Carpaţilor, dintodeauna locuita de daci, romani si mai apoi romani, dovada fiind numarul impresionant de cetati dacice si castre romane, secuii şi maghiari au trăit şi trăiesc înconjuraţi si impreuna cu populatie romaneasca, cu care au avut relaţii fireşti, atât la nivelul liderilor, cât şi la cel al oamenilor de rând.

Generaţii de secui şi de maghiari din Arcul Intracarpatic, şi-au găsit rosturi profesionale, împlinindu-şi destinul în Moldova şi Muntenia, iar apoi în Regatul României, bucurându-se de ospitalitate, înţelegere, sprijin şi de o percepţie foarte bună din partea românilor. La rândul lor, datorită faptului că trecătorile din Carpaţi au însemnat întotdeauna „drumuri cu două sensuri de circulaţie”, mulţi români stabiliţi în această parte de ţară, de-a lungul timpului, şi-au adus contribuţia la prosperitatea comunităţilor locale şi a binelui public. Continuarea demersurilor pentru obţinerea autonomiei teritoriale şi formarea unei enclave etnice, în inima României, conduce inevitabil la reactivarea în mentalul colectiv românesc a dimensiunilor procesului de asimilare la care au fost supuşi, de-a lungul vremii, românii din zonă, proces care a condus la dispariţia a zeci de comunităţi româneşti şi la transformarea aşa-zisului „ţinut secuiesc” într-un adevărat „cimitir” al românilor, realitate consemnată de documentele de arhivă şi pusă în evidenţă de zecile de biserici ortodoxe şi greco-catolice dispărute.

La toate acestea se adaugă epurările etnice şi celelalte momente de teroare şi maximă intoleranţă, faţă de români, în perioada administraţiei maghiare, instalată după Dictatul de la Viena, în timpul experimentului stalinist al Regiunii Autonome Maghiare şi în perioada ce a urmat evenimentelor din decembrie 1989. Mult trâmbiţata autonomie secuiască, în toate timpurile, a însemnat pentru românii din zonă asuprire, umilinţe, intoleranţă, şi în cele din urmă asimilare.

Din punct de vedere economic, de sute de ani, economia locală a celor trei judeţe, este complementară cu cea a localităţilor de peste Carpaţi.

Sunt cunoscute efectele dramatice asupra locuitorilor zonei, cauzate de războiul vamal, intervenit între Regatul României şi Austro-Ungaria, la sfârşitul secolului al XIX-lea, sau pierderile incalculabile ale staţiunilor balneare locale, în lipsa turiştilor de peste munţi, ca să dăm doar două exemple. Întreg sistemul economic, de transport, comerţ,  turism şi prestări servicii este legat „ombilical” de complexul economic naţional; de la sistemul energetic, la reţeaua de căi ferate şi drumuri naţionale, la cea de alimentare cu gaz metan, de la sistemul bancar, la sistemul de sănătate şi asigurări sociale.

Să reamintim faptul că funcţionarea unităţilor administraţiei publice locale este asigurată de o importantă susţinere financiară de la bugetul central de stat, în lipsa căreia activitatea instituţiilor publice locale nu ar fi posibilă.

Din perspectivă politică, „modelul românesc de relaţii interetnice”, este unanim apreciat la nivel internaţional, deoarece se bazează pe legislaţia şi practica europeană care promovează ideea de convieţuire, în sensul de valoare socială constând în acceptarea alterităţii şi promovarea înţelegerii şi cooperării.

Actualul cadrul legislativ şi instituţional românesc asigură persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la învăţământ, cultură şi religie în limba maternă, drepturi care asigură păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale specifice. Acceptarea funcţionării şi participării la viaţa publică românească, a „uniunii culturale” – UDMR şi a partidelor pe criterii etnice, a condus la existenţa de facto a autonomiei pe criteriul etnic, în judeţele cu populaţie de etnie maghiară numeric majoritară, judeţe în care românii numeric minoritari au nevoie de asigurarea cadrului necesar păstrării şi afirmării identităţii lingvistice, culturale şi confesionale.

Dacă şi până acum autorităţile publice locale controlate perpetuu de liderii maghiari au avut acest comportament discriminatoriu şi discriminant faţă de români, întrebarea legitimă este care ar fi situaţia acestora după statuarea autonomiei pe criteriul etnic.

 Intensificarea demersurilor separatiste şi autonomiste ale liderilor maghiari, nu pot rămâne fără urmări negative asupra maghiarilor din cele trei judeţe şi din întreaga ţară, urmări dintre care amintim: consecinţele negative asupra aprovizionării şi desfacerii produselor firmelor comerciale din zonă, în relaţiile acestora cu firmele partenere, din întreg spaţiul românesc; prezenţa şi activitatea numeroşilor funcţionari şi înalţi funcţionari publici de etnie maghiară, stabiliţi în Bucureşti, în urma participării UDMR-ului la guvernarea ţării; crearea unor situaţii de disconfort pentru miile de studenţi de etnie maghiară care studiază în principalele centre universitare ale ţării; funcţionarea normală a extensiilor universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov, Sibiu ş.a. existente în principalele oraşe din cele trei judeţe, a căror principali beneficiari sunt tinerii de etnie maghiară din aceste judeţe; situaţia „delicată” a cetăţenilor de etnie maghiară care locuiesc în celelalte judeţe din România, în relaţiile cu vecinii şi colegii lor de muncă – populaţie care reprezintă peste jumătate din numărul total al cetăţenilor români de naţionalitate maghiară, din întreaga ţară; buna convieţuire a membrilor familiilor etnic-mixte, familii care numai în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, depăşesc cu mult 10.000 de cupluri.  

Nu trebuie neglijată nici reacţia societăţii româneşti, forţa solidarităţii românilor din ţară şi din străinătate şi nici reactivarea forţelor naţionaliste din societatea românească care sunt hotărâte să dea replica cuvenită susţinătorilor proiectelor autonomiste, iredentiste şi secesioniste.

Situaţia din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, nu se aseamănă cu cea din Kosovo, nici din punct de vedere demografic. Astfel, potrivit datelor Recensământului populaţiei din 2002, în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, populaţia de naţionalitate română şi de alte etnii decât cea maghiară, reprezintă 40% din totalul populaţie celor trei judeţe, la care se adaugă aproape 50.000 de persoane membrii ai familiilor etnic mixte şi persoane cu dublă ascendenţă identitară, fie de naţionalitate română şi care aparţin „bisericilor istorice maghiare”, fie de etnie maghiară şi care aparţin bisericilor tradiţionale româneşti. În aceste condiţii orice proiect politic care vizează viitorul acestor judeţe nu poate face abstracţie de voinţa celor 400.000 de români din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.

Din perspectivă geopolitică, constituirea unei enclave în zona Covasna – Harghita – Mureş nu va fi benefică pentru maghiari şi niciodată acceptată de români.

 Niciun partid politic românesc, nu va accepta ca în mijlocul României să se formeze o enclavă etnică, în care patrimoniul cultural românesc, istoria şi limba română, valorile şi simbolurile româneşti, să fie periclitate, iar românilor să le fie încălcate drepturile fundamentale.  

Într-o Europă, în care libertatea de mişcare a persoanelor este o realitate cotidiană şi un mare câştig pentru toţi cetăţenii continentului, Statul Român nu va putea accepta niciodată ca, în enclava etnică a aşa-zisului „ţinut secuiesc”, românii să fie discriminaţi şi marginalizaţi, imputându-li-se vina că urmăresc „schimbarea structurii etnice” şi „românizarea pământului secuiesc”.  

Realităţile istorice şi cele actuale, din această parte de ţară, ne arată că maghiarii de aici nu se vor afirma împotriva românilor, ci numai cu acordul lor şi împreună cu ei. Este în interesul tuturor locuitorilor din această parte de ţară ca, atât liderii politici cât şi societatea civilă şi mass-media să acţioneze pentru transformarea zonei dintr-una apreciată ca având „deficit de stabilitate”, într-o regiune cu o capacitate de absorbţie geopolitică în care caracterul multietnic şi pluriconfesional să asigure atenuarea asperităţilor de orice fel şi valorificarea superioară a resurselor şi potenţialului uman şi material din zonă, în interesul tuturor locuitorilor acesteia şi a generaţiilor viitoare.  

Domnule cetăţean român, europarlamentar român şi vicepreşedinte al Parlamentului European din partea României, chiar nu vă arde Ordinul Steaua României de pe piept? Chiar doriţi să porniţi un război între maghiari şi români? Domnule pastor creştin László Tőkés, aţi uitat ce aţi învăţat la facultatea de teologie despre legea lui Isus Hristos? Chiar nu vă mai amintiţi care este aceasta  Sau slujiţi altui stăpân?”

Sursa:Romanian Global News

25/07/2010 Posted by | POLITICA, PRESA ROMANEASCA | , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

FOTOGALERIE: MARII CRIMINALI AI OMENIRII

Mao Zedong (1893 – 1976), China
Responsabil pentru moartea a  70.000.000 de oameniIosif Vissarionovici Stalin (1878 – 1953), URSS

Responsabil pentru moartea a  23.000.000 de oameni

Adolf Hitler (1889 – 1945), Germania
Responsabil pentru moartea a 12.000.000 de oameniLeopold II al Belgiei (1835 -1909), Belgia / Congo

Responsabil pentru moartea a 8.000.000 de oameni

Hideki Tojo (1884 – 1948), Japonia
Responsabil pentru moartea a 5.000.000 de oameni

Ismail Enver Efendi (1881 – 1922), Turcia
Responsabil pentru moartea a 2.500.000 de oameni

Pol Pot (1928 – 1998), Cambodgia
Responsabil pentru moartea a 1.700.000 de oameni

Kim Il Sung (1912-1994) Coreea de Nord
Responsabil pentru moartea a 1.600.000 de oameni

Mengistu Haile Mariam (1937 – ), Ethiopia
Responsabil pentru moartea a 1.500.000 de oameniYakubu Gowon (1934 – ) Nigeria / Biafra

Responsabil pentru moartea a 1.000.000 de oameni

Foto:Descopera.ro

25/07/2010 Posted by | DIVERSE | , , , , , , , | Un comentariu

NOUA AXĂ: BUCUREŞTI – BERLIN – WASHINGTON

Marea Neagra

Interesant si ciudat acest tandem, Romania – Germania, vis a vis de Rusia. Cred ca si eficace.
Aduce aminte, cumva, de al II-lea razboi mondial, cand Germania si Rusia au incheiat tratatul de neagresiune Ribentrop – Molotov, dupa care Romania a atacat URSS-ul, pentru recuperarea pamanturilor pierdute.

Acum o luna, Germania a semnat cu Rusia un memorandum pentru crearea unei comisii comune UE – Rusia, care sa rezolve problemele de securitate, pe primul loc fiind mentionat expres conflictul inghetat din Transnistria.

Imediat a doua zi, Romania a facut publica Strategia Nationala de Securitate.

Aceasta mentioneaza ca integrarea europeana a republicii Moldova este o prioritate a Romaniei, ca trupele din Transnistria reprezinta o amenintare la securitatea sa nationala, si ca isi rezerva dreptul de a administra lovituri militare preventive, singura sau cu aliatii, daca se considera amenintata.

La surt timp, Germania a promis Rusiei ca va sustine in UE noul sistem de securitate propus de Medvedev, daca Rusia isi va retrage trupele militare din Transnistria.
Concomitent, presedintele SUA a cerut Rusiei fara echivoc retragerea neconditionata a trupelor din Georgia.

In replica, Romania a anuntat, si prin vocea presedintelui, si prin cea a ministrului de externe, ca nu este de acord cu noua viziune de securitate europeana propusa de Medvedev.
Recent, la Ekaterinburg, Doamna Merkel a promis Rusiei ridicarea vizelor pentru circulatie in Europa, daca Rusia isi retrage trupele din Transnistria.
Concomitent, Hilary Clinton, aflata in Georgia, a cerut din nou Rusiei sa-si retraga trupele din Georgia.
Romania inca nu a dat replica.

Interesant si ciudat este faptul ca nici oficialii din Rusia, nici presa, nu au comentat Strategia Nationala de Aparare a Romaniei. Nu au comentat nici propunerile doamnei Angela Merkel. Se pare ca strategii si diplomatii Rusiei incep sa chiar aiba de lucru.

 Pentru ca se contureaza, mai mult sau mai putin evident, o noua Axa: Bucuresti – Berlin – Washington. Care, pentru inceput, se concentreaza pe eliberarea Transnistriei si integrarea europeana a Moldovei de dincolo de Prut si de Nistru.

Cred ca trecerea Ucrainei in bratele larg deschise ale Rusiei incepe sa-si arate efectele. Este clar ca acest lucru a schimbat exagerat harta geopolitica si geostrategica in favoarea Rusiei, iar SUA, UE (prin Germania), NATO (prin Romania) au trecut la contra masuri.

 Si daca Rusia incepe sa taca, e dovada ca incepe sa se teama, ca a sarit peste cal. Cand Romania a declarat razboi URSS-ului in 1941, rusii au ras, la inceput. Acum tac.

 Sa fie oare mai intelepti? E prea scurt timpul. Dar suficient ca sa-si dea seama ca ademenirea Ucrainei a avut singurul rezultat firesc in regiune: Romania incepe sa “zburde” la Marea Neagra. Si toata lumea stie ca Romania are ceva in spate daca isi schimba atat de incisiv doctrina de aparare. Si apoi, e si firesc Rusia sa “cedeze” Moldova macar, in schimbul Ucrainei.

Cu toata bucuria mea de roman pentru noua postura a Tarii, nu pot reprima o umbra de tristete pentru Ucraina: ce putea sa fie, si ce a ajuns.

Dintr-un potential lider la Marea Neagra, un apendice al Rusiei. Si, in curand, va ajunge o ingusta fasie tampon, “cordon sanitar” intre Rusia si NATO, fenomen intrezarit deja de politologii ucraineni. “Washington si-a exprimat intentia de a desfasura pe teritoriul Romaniei elemente ale scutului american antiracheta.

La randul ei, Rusia nu a renuntat la planurile sale de formare a propriului coridor de securitate in regiune”, a confirmat Vitali Kulik.

Romania a inceput sa actioneze in privinta Ucrainei dupa principiile unui “razboi economic de gherila”, afirma Nezavisimaia Gazeta.
Romania a inceput sa-si regleze debitele pe canalele interioare din Delta Dunarii, Ucraina se plange la UE ca scade adancimea pe canalul Bastroe!
La recentele inundatii, Romania a corectat in asa fel nivelul apei incat, prin distrugerea digurilor romanesti, Dunarea s-a revarsat pe teritoriile ucrainene, colmatand canalul ucrainean de navigatie, sustine Ministerul ucrainean pentru situatii de urgenta.
“Nimic nu este intamplator. Romania loveste din toate directiile: cu o saptamana in urma romanii au blocat, practic, punctul de trecere auto Porubnoe-Siret spre Bucovina.

 Au introdus obligativitatea verificarii tuturor masinilor cu ajutorul noilor aparate cu roentgen”, au declarat pentru Nezavisimaia Gazeta surse oficiale de la Kiev.

Romania vrea sa includa insula Maikan, care datorita schimbarii configuratiei bratului Chilia a trecut de partea romaneasca fata de firul apei, considerat linie de granita conform legislatiei internationale.

Ca urmare, Ucraina se plange ca daca Romania le va lua insula, le va lua si Bucovina de Nord, si Basarabia de Sud. Politologii se mai linistesc putin, argumentand ca totusi nu se va ajunge la o confruntare militara!

Dar ca, totusi, Romania este greu de combatut, fiind foarte activa in UE si avand o sustinere foarte puternica de la Washington, e convins expertul ucrainean Vitali Kulik, directorul Centrului de studiere a problemelor societatii civile. UE se distanteaza, Rusia prefera sa ramana simplu observator, iar Ucraina (si Moldova) ramane singura in fata Romaniei, cred analistii ucraineni.
Si totusi, ucrainenii parca isi merita soarta …

Un scurt amendament la al II-le razboi mondial. A fost uluitoare viteza cu care armata germana a infrant rezistenta armatei ruse in inaintarea sa catre Est, la inceputul razboiului. Multi explica prin performanta ridicata a “masinii de razboi” germane.

Foarte putini stiu ca aceasta s-a datorat si faptului ca Marea Armata Rosie era asezata in dispozitiv ofensiv, si nu in dispozitiv defensiv!!! Pur si simplu, Stalin se pregatea sa invadeze Europa, iar Hitler i-a luat-o inainte.

In 2007, pentru a incerca sa dezamorseze tensiunile in relatiile cu Moscova, care era suparata foc de amplasarea de baze militare americane in Romania,Teodor Melescanu, ministrul apararii de atunci, a propus Rusiei organizarea de manevre militare comune.

Iata si raspunsul Rusiei, prin generalul Vladimir Samanov, consilier al ministrului rus al apararii: „Ministrul roman al Apararii este, probabil, necunoscator al istoriei, daca face astfel de propuneri.

Merita reamintit ca, in urma deciziei conducerii sovietice, in perioada interbelica armata noastra a participat la manevre militare comune cu Germania fascista.

Toate acestea s-au sfarsit, dupa cum bine se stie, prin atacul perfid al Germaniei impotriva Uniunii Sovietice.”
Cine se frige cu ciorba, sufla si in iaurt.

In acest context, s-a produs un eveniment semnalat nu indeajuns: domnul Mihai Ghimpu, presedintele interimar al republicii Moldova, l-a numit consilier prezidential pe teme de integrare europeana pe sociologul si analistul nostru, Dan Dungaciu.

Cu siguranta domnul Dan Dungaciu a primit multe felicitari, si-l felicit si cu aceasta ocazie.

 Dar cu siguranta ca domnul Mihai Ghimpu nu a primit suficiente felicitari, pentru ca a dovedit, din nou, clarviziune si curaj, prin aceasta numire.
Clarviziune pentru ca Dan Dungaciu este asemenea unui supercalculator folosit de institutele meteorologice globale, indispensabil pentru prognoza cat mai precisa si mai lunga a vremii.

Iar Dan Dungaciu este expert pe “vremea” geopolitica de la Lisabona pana la Vladivostok.
Curaj pentru ca domnul Dan Dungaciu stie ca cea mai sigura si mai rapida cale de integrare europeana a republicii Moldova este unirea cu Romania. Pentru ca Dan Dungaciu este unionist.

Dar nu unionist de genul “trebuie sa ne ajutam fratii de peste Prut”, ci de genul “studiat”! Caci domnul Dan Dungaciu asta stie sa faca cel mai bine, sa studieze.

Si a studiat si analizat istoria, sociologia, geopolitica si geostrategia fenomenului, si a ajuns la urmatoarea concluzie: unirea este pur si simplu un fenomen natural, o curgere normala a istoriei, care poate fi demonstrata stiintific. Si nu poate fi oprita, asa cum nu poate fi oprita nasterea unui copil, atunci cand i-a sosit vremea.

 Cel mult, intarziata putin.
Si o precizare: domnul Dan Dungaciu nu glumeste cand e vorba de Adevar.

Pur si simplu, de crezut sau de necrezut, incepe sa renasca si sa reinvie constiinta nationala a romanilor din jurul Romaniei, izolati in ultimele sute de ani.

Si acestia incep sa se intalneasca, si vor sa se cunoasca, si vor sa fie impreuna.

Ca sa nu mai indrazneasca nici un invadator sa-i mai calce.
Iar aceasta reinviere a constiintei nationale se suprapune cu schimbarile geopolitice si geostrategice din regiunea Marii Negre, vezi Rusia, Ucraina, Turcia, care necesita reorientarea arhitecturii de securitate a UE, NATO si SUA, care au nevoie in final de o Romanie mult mai puternica in regiune.

Cu alte cuvinte, tot raul spre bine.

       25   iulie , 2010

       Sursa:basarabialiterara.

      Autor:Virgiliu Culiceanu

25/07/2010 Posted by | BASARABIA SI BUCOVINA, POLITICA | , , , , , , , , , , , , , , , | 4 comentarii

%d blogeri au apreciat: