CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

P.C.R. VREA SA TRAIASCA.INTERVIU CU TOVARASUL Constantin Rotaru,URMASUL TOVARASULUI CEAUSESCU.


Partidul Comunist Român (cunoscut sub acronimul frecvent utilizat, PCR) a fost un partid politic, succesor al ramurii bolşevice de extremă stânga al Partidului Socialist din România, care a susţinut ideologic realizarea revoluţiei comuniste. În perioada interbelică a fost o forţă politică de mică anvergură, complet subordonată Cominternului, şi implicit Kremlinului.

Foto:”Tovarasul” Gheorghiu Dej


PCR s-a împotrivit constant încluderii în statul român a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei, Cadrilaterului şi a susţinut Pactul Ribbentrop-Molotov, care se pronunţa, în protocolul adiţional secret, în favoarea cedării de teritorii româneşti către Uniunea Sovietică.

 Până la sfârşitul anilor 1930 majoritatea membrilor fuseseră fie arestaţi, fie se refugiaseră în URSS. Partidul comunist şi-a început ascensiunea la putere în statul român la 23 august 1944, odată cu intrarea Armatei Roşii în Bucureşti, fiind parte a complotului înlăturării mareşalului Ion Antonescu. După această dată, cu sprijinul direct al lui Stalin şi al trupelor sovietice, PCR şi-a eliminat treptat adversarii, iar după abdicarea regelui Mihai I a instaurat Republica Populară Română. Între 1947 şi 1989 PCR a fost de facto partidul politic unic în România.

În articolul 3 al Constituţiei României din 1965, PCR era numit „forţa politică conducătoare a întregii societăţi din Republica Socialistă România”.

Condusi de un plăpumar

În mai 1921 s-a separat aripa de extremă stângă a PSDR, care s-a constituit apoi în Partidul Socialist-Comunist, la 8 mai 1921, redenumit curând Partidul Comunist din România (PCdR). Primul secretar general a fost plăpumarul Gheorghe Cristescu.

 Imediat după scindare, nou formatul PCdR s-a afiliat la Internaţionala a III-a. În anul 1924, PCdR a fost interzis de guvernul liberal, care l-a acuzat de „acţiuni anti-româneşti”, şi a rămas în ilegalitate până în 1944.

 Partidul Comunist din România a fost un partid redus numeric, numărând 2000 de membri în 1922, 1500 în 1931 şi sub 1000 în anii celui de al doilea război mondial. El avea un caracter multietnic, deoarece a atras mulţi membri din minorităţile naţionale.

23 august 1944

La 23 august 1944 PCdR a contribuit alături regele Mihai, de Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Naţional Liberal şi Partidul Social Democrat Român la înlăturarea regimului progerman al mareşalului Ion Antonescu, România trecând în tabăra Aliaţilor.

 După răsturnarea regimului antonescian la 23 august 1944, reprezentanţi ai PCdR au intrat în guvern (Consiliul de Miniştri). Începând din 6 martie 1945, ca urmare a presiunilor sovietice, s-a format guvernul condus de Petru Groza, guvern în care PCdR, ajutat de partidele satelite deţinea toată puterea.

1947 -1965

După o campanie susţinută de PCR pentru subminarea partidelor istorice, Regele Mihai a fost forţat la 30 decembrie 1947 să abdice, iar România a fost proclamată republică (Republica Populară Română). În 1948 s-a realizat fuziunea dintre PCdR şi PSDR, noul partid numindu-se Partidul Muncitoresc Român (PMR), devenit totodată partidul politic unic în statul român. A urmat o serie de reforme cu scopul transformării radicale a societăţii după modelul sovietic. Deşi unele reforme au fost benifice, ca reforma învăţământului, instituirea serviciilor sanitare gratuite, cu un accent deosebit pe medicina preventivă, organizarea „socialistă” a societăţii a avut în general efecte nocive, din cauza birocratismului totalitar, a ignorării unor legi ale economiei şi a politicii proaste de promovare a valorilor. Sechelele aplicării aşa-zisei „dictaturi a proletariatului” sunt prezente la mulţi ani după renunţarea, în 1989, la această orânduire comunistă. În 1948 a avut loc naţionalizarea „principalelor mijloace de producţie”, adică etatizarea societăţilor comerciale mari şi mijlocii cu capital privat – primul pas major spre „socializare”, adică spre desfiinţarea proprietăţii private. În acelaşi an a fost reformat învăţământul, introducându-se gratuitatea ce avea să fie generalizată la toate nivelurile în anii următori. A fost extinsă durata învăţământului obligatoriu şi introdusă gratuitatea manualelor şcolare, obiectivul principal fiind eradicarea analfabetismului. În 1949 a început marea campanie a ceea ce s-a numit cooperativizarea agriculturii, prin care ţăranii au fost forţaţi să se asocieze în Gospodării Agricole Colective (GAC), ulterior redenumite Cooperative Agricole de Producţie (CAP).

Proprietăţile agricole transferate nu în sistemul cooperatist, ci direct în patrimoniul statului, au avut denumirea Întreprindere Agricolă de Stat (IAS). În primii ani însă organizarea cooperatistă agricolă se făcea în aşa-zisele „întovărăşiri”, GAC fiind denumirea ulterioară.

 La începutul anilor ′50 s-a desfăşurat o luptă pentru putere în interiorul conducerii comuniste din România pe care a câştigat-o Gheorghe Gheorghiu-Dej, devenind, cu acordul Kremlinului, liderul suprem al PMR. A reuşit să-şi menţină această poziţie până la moartea sa, survenită în aprilie 1965.

 Modelul de construcţie socio-economic de tip sovietic aplicat sistematic a însemnat naţionalizarea industriei, cooperativizarea agriculturii, etatizarea unei mari părţi a fondului locativ, electrificarea ţării. În anul 1965, partidul, redenumit PCR, întrunea un 1,4 milioane de membri – 7 la sută din populaţia României.

Modelul sovietic

După modelul sovietic, s-a trecut la planificarea economiei, elaborându-se aşa-numitele „planuri cincinale”.

Strategia planificării economiei avea la bază viziunea economiei naţionale ca o corporaţie unică şi trecerea de la economia preponderent agrară la economia preponderent industrială.

Industrializarea a implicat strămutarea la oraş a unui segment important al populaţiei rurale, un efort de urbanizare, simultan cu creşterea nivelului de şcolarizare şi pregătire profesională.

Perioada anilor `50 a fost marcată pe plan politic de ceea ce a fost definită de însuşi limbajul ideologic comunist ca „lupta de clasă”, încadrată în regimul politic al dictaturii proletariatului.

 Aceasta a însemnat consolidarea continuă a unui sistem de guvernare şi organizare a societăţii în chip totalitar, partidul politic unic, comunist, tinzând să controleze şi chiar controlând societatea pe toate planurile.

După 1965

Foto:”Tovarasul”Ceausescu

PCR a fost partidul politic unic care acţiona în numele „dictaturii proletariatului”. În 1965 şi-a schimbat numele din Partidul Muncitoresc Român în Partidul Comunist Român şi a deţinut puterea până la 21 decembrie 1989, când şi-a încheiat „de iure” activitatea de conducere a României.

În anul 1974 PCR întrunea 2,5 milioane de membri (11,5 la sută din populaţie). PCR a ajuns să fie partidul comunist cu efectivul cel mai numeros din ţările europene aşa-zis socialiste.

Între cele două partide, Partidul Comunist Român (PCR) şi Partidul Muncitoresc Român (PMR) nu există practic nici o diferenţă, primul continuând în mod firesc activitatea celui de-al doilea, fără întrerupere.

 În realitate, redenumirea PMR-ului în PCR a fost făcută din dorinţa lui Nicolae Ceauşescu, devenit prim-secretar al PMR în iunie 1965. A vrut să demonstreze simbolic ruperea cu trecutul şi orientarea politicii României.

 Sub conducerea lui Ceauşescu s-au accentuat tendinţele autonomiste faţă de URSS, evidenţiindu-se în acest sens relaţiile bune cu comuniştii chinezi, aflaţi în relaţii ostile cu sovieticii; condamnarea invadării Cehoslovaciei de către statele Tratatului de la Varşovia (august 1968); apropierea şi colaborarea cu ţările occidentale (această politică fiind iniţiată încă pe timpul lui Gheorghiu-Dej).

În 1989, PCR avea circa 4 milioane de membri (18 la sută din populaţia României). Dacă sunt luaţi în considerare membrii UTC, precum şi informatorii Securităţii Statului, se poate considera că România devenise, sub Ceauşescu, una dintre cele mai comunizate ţări.

După evenimentele din decembrie 1989, care au dus la căderea regimului comunist, PCR a fost scos în afara legii şi dizolvat prin decret-lege. Din 1921 până în 1989 PCR a avut 14 congrese.

Stema

Secere şi ciocanul ar putea reveni la modă

Secera şi ciocanul ar putea reveni la modă / FOTO: Grup RC

Stema Partidului Comunist Român, de inspiraţie sovietică, are ca elemente principale „secera şi ciocanul”, simbolizând „înfrăţirea” şi „uniunea de nezdruncinat” dintre „ţărănimea muncitoare şi proletariat.” Cununa de spice este uşor eliptică şi ascendentă şi conţine acronimul PCR. Culorile sunt roşu, fondul, şi respectiv galben culoarea simbolurilor heraldice şi a acronimului.

Sursa:http://www.servuspress.ro/hd/articol.php?id=12687

Preşedintele noului Partid Comunist Român, Constantin Rotaru, intră tare în politica românească, dorind să evidenţieze lacunele tuturor regimurilor perindate la putere şi să promoveze idealurile partidului dispărut în 1989, dar resuscitat „in folosul populaţiei”, în 2010.

Tov.ROTARU,noul „tovaras” de la conducerea P.C.R.Vi-l inchipuiti dand din mana in fata unei adunari de”oameni ai muncii”incadrata de securisti si  care scandeaza disciplinat:”STIMA NOASTRA SI MANDRIA:ROTARU-P.C.R.-Romania!”?

Liderul comunist spune despre Emil Boc că este neputincios, despre Traian Băsescu,că este un neica-nimeni înfundat în noroaie, subliniind că românii au avut timp 20 de ani ca să-şi înveţe lecţia despre aşa-zişii capitalişti însetaţi doar de putere şi avere.

Dându-se exemplu, preşedintele PCR recunoaşte însă că a fi comunist nu înseamnă neapărat să fii sărac şi că oricine poate face avere muncind cinstit.

Impact Real: Când aţi decis să faceţi anunţul schimbării titulaturii PAS în PCR?
C.R.: Hotărârea am luat-o sâmbătă, în 3 iulie 2010, însă discuţii în acest sens există de cel puţin trei ani în cadrul Partidului Alianţa Socialistă.

Schimbarea titulaturii era o dorinţă mai veche a membrilor de partid. După 20 de ani, aproape toată lumea vede că neoliberalismul şi capitalismul post-decembrist sunt falimentare.

Această concluzie şi dorinţa membrilor au fost practic motivele principale care au dus la hotărârea de a schimba numele partidului în Partidul Comunist Român.

Impact Real: Aţi luat în considerare şi faptul că decizia ar putea provoca unele reacţii adverse din partea populaţiei sau din zona organizaţiilor care incriminează regimul comunist?
C.R.: Niciodată nu am fost adepţii ideii că prin acţiunile noastre trebuie să mulţumim pe absolut toată lumea. Cei care nu au măcar o secundă timp să facă politică în folosul oamenilor, bineînţeles că sunt afectaţi, că vor fi împotriva noastră.

Este firesc ca trădătorii de ţară, hoţii, speculanţii şi toţi care nu fac altceva decât să facă rău acestei ţări vor striga împotriva noastră.

Sunt peste 20 de ani de când toţi cei aflaţi la putere au făcut o politică anticomunistă, au omorât PCR, chiar, ca nu cumva să aibă o reacţie potrivnică din partea acestui partid. De atâţia ani, aceşti lideri au spus atâtea enormităţi despre comunişti, au făcut un monolog împotriva acestei doctrine, încât consider că a venit timpul să transformăm discursul într-un dialog. Trebuia să luăm atitudine într-o zi, aşa că, iată-ne!

Impact Real: Cu ce se deosebeşte Partidul Comunist Român condus de Constantin Rotaru de cel condus de Nicolae Ceauşescu?
C.R.: Deosebirea este că noi existăm în 2010, iar regimul Ceauşescu era resimţit prin anii 1960-1980. Acum, sunt alte realităţi, atât naţionale, cât şi internaţionale. Până la deosebiri, sunt o mulţime de lucruri pe care ne-am dori să le preluăm de la fostul PCR. Printre acestea, locuri de muncă şi locuinţe pentru toţi românii, învăţământ gratuit şi de calitate, asistenţă medicală gratuită şi multe, multe alte beneficii concrete. Noi credem că, înainte de 1989, ideea de a transforma PCR într-un partid de masă a fost o mare greşeală. Suntem de părere că în noul PCR nu trebuie să intre oricine, ci doar oamenii cinstiţi, patrioţi, care îşi câştigă existenţa prin muncă, cei care dau dovadă de altruism şi de spirit de sacrificiu atunci când este nevoie. Noi suntem gata să discutăm şi despre lucrurile urâte care au fost înainte de 1989, pentru a le da la o parte şi pentru a păstra doar ce a fost bun pentru ţară.

Impact Real: I-aţi refuza pe Mircea Dinescu sau pe Ana Blandiana, dacă ar depune o adeziune la  PCR?
C.R.: Pe acea adeziune mai există câteva rubrici care trebuie completate. Adeziunea completată este discutată de Biroul Organizaţiei de bază şi, dacă este acceptată, va ajunge la Biroul Comitetului PCR. Pentru asemenea nume cu rezonanţă, ar putea interveni chiar Biroul Executiv Central în vederea considerării cererilor.

Impact Real: L-aţi invitat pe Valentin Ceauşescu să se înscrie în partid?
C.R.: Nu, nu l-am invitat dintr-un singur motiv. Noi am discutat de mai multe ori, suntem prieteni, dar a declarat de mai multe ori că nu vrea să facă politică.

Impact Real: Aţi observat şi reacţii pozitive până acum din partea cetăţenilor sau a altor reprezentanţi marcanţi ai vieţii politice, sociale sau culturale româneşti?
C.R.: Reacţiile sunt bune. Declarativ, am primit o mulţime de semnale pozitive, chiar dacă au trecut doar câteva zile de la hotărârea pe care am luat-o. Unul dintre cei care ne-a felicitat este celebrul istoric Dan Zamfirescu. Un alt nume sonor este cel al academicianului Florin Constantiniu, care ne-a onorat prin gândurile bune pe care ni le-a trimis.

Impact Real: Ce aţi făcut înainte şi după 1990?
C.R.: Înainte de 1990 am lucrat în producţie. Acolo m-am simţit cel mai bine. După 1990, chiar din 22 decembrie, am început să fac politică, dintr-un motiv foarte simplu.

 Spre deosebire de foarte, foarte mulţi români, eu când mă uitam la televizor vedeam oameni care nu aveau nici cea mai mică intenţie de a face politică în interesul românilor. Mi-am dat seama atunci că ceea ce fac acei politicieni este trădare de ţară, că este lovitură de stat şi am decis să înfiinţăm Partidul Socialist al Muncii.

Impact Real: Credeţi că există şi avantaje ale capitalismului?
C.R.: În capitalism sunt avantaje enorme pentru cei care n-au nici o reţinere în a fura şi sunt dezavantaje capitale pentru oamenii cinstiţi.

O bună parte a perioadei de după Revoluţie este că românii au ajuns acum, după 20 de ani, să observe prăpădul făcut de regimurile care s-au perindat la conducerea ţării. Poate că duşul acesta rece este binevenit şi că românii vor realiza, într-un sfârşit, ce se întâmplă cu ţara lor.

Impact Real: Prin prisma afacerii pe care o aveţi, mulţi politicieni vă consideră mai degrabă un tip cu vederi liberale decât un socialist pur-sânge.
C.R.: În primul rând, aş vrea să ocolim cuvântul afacere, pentru că asta presupune o doză însemnată de speculă. Iar eu nu fac şi n-am făcut niciodată acest lucru.

Cei care gândesc aşa sunt cam departe de ceea ce înseamnă economie. Eu am o activitate pe care o coordonez cât pot de bine pentru a putea obţine rezultate ca urmare a muncii depuse.

De 20 de ani aud că în România este democraţie. Nu, în România nu este democraţie! Aud că suntem un popor liber. Un muritor de foame nu este un cetăţean liber. Mai aud iarăşi cuvintele economie de piaţă. Economia de piaţă o regăseşti în toate formele de dezvoltare socială, inclusiv în societatea socialistă, inclusiv în perioada de dinainte de 1990. Vreau să se înţeleagă un lucru. PCR nu este partidul săracilor. Chiar şi săracii sunt de dreapta. PCR luptă însă împotriva sărăciei. Dacă PCR era partidul săracilor, atunci trebuia să avem 80% reprezentare în Parlament.

Impact Real: Ce avere aveţi?
C.R.: Am un apartament cu trei camere pe care l-am cumpărat pe timpul comuniştilor, înainte de 1989, o garsonieră în Bucureşti şi trei terenuri de câte 5-600 mp fiecare. Nu pot să vorbesc despre avere pentru că nu m-a preocupat să fac avere. Dacă mă preocupa acest segment, sigur, aş fi strâns o avere însemnată. De ce? Pentru că mă pricep să fac bani. Repet, a fi comunist nu înseamnă să fii sărac. Înseamnă a fi cinstit, să poţi obţine avere pe căi licite.Impact Real: Care ar fi diferenţa pe care o sesizaţi între parlamentarii vâlceni din 1992 şi cei din prezent?
C.R.: În 1992 exista o oarecare opoziţie. În prezent, nu mai putem vorbi de partide care sunt la putere şi care sunt în opoziţie. Toate au cam acelaşi discurs, aceleaşi interese.Impact Real: Ce stemă afişată pe drapel ar putea descrie cel mai bine situaţia actuală în care se regăseşte România?
C.R.: Nu este un simbol care se potriveşte cu drapelul ţarii cel pe care mi-l imaginez eu, însă am o vedere de ansamblu care ar putea zugrăvi, din păcate, situaţia României de azi: un preşedinte neputincios, un neica-nimeni în apă până la genunchi şi o doamnă ministru care lasă geamul limuzinei puţin în jos şi strecoară câteva ciocolăţele sinistraţilor. Sunt imagini emblematice pentru ceea ce se întâmplă acum în ţară, pe care însă noi nu le putem accepta. Ce s-a întâmplat în 1977, la cutremur, în vremea lui Ceauşescu? Acela a fost un dezastru venit în câteva secunde, nu se aştepta nimeni la el, aşa cum toată lumea ştia în zilele noastre ce zone predispuse inundaţiilor sunt în Moldova şi în multe alte părţi din ţară. Atunci, într-un timp foarte scurt, au dispărut urmele lăsate de cutremur, s-au construit rapid blocuri noi, ba chiar un întreg oraş a fost reclădit. Acum, ce se face? Preşedintele se plimbă printre oamenii aceia amărâţi şi se ceartă cu ei.

Impact Real: O eventuală candidatură la Preşedinţia României din partea PCR v-ar avantaja sau vă va dezavantaja?
C.R.: Este prematur să vorbim despre acest lucru. Da, Partidul Comunist Român îşi doreşte să aibă candidat la Preşedinţia României, indiferent dacă voi fi eu acela sau altcineva. Nu văd de ce ne-ar dezavantaja candidatura din partea PCR.

Impact Real: Aţi avut şi experienţe neplăcute din cauza vederilor politice în ultimii 20 de ani?
C.R.: Nu pot vorbi despre experienţe neplăcute pentru că eu, din momentul în care am început să fac politică de stânga, mi-am asumat tot ce putea sau avea să se întâmple. Asumându-mi acest lucru, mi-a fost mult mai uşor să depăşesc unele faze mai puţin plăcute.

Impact Real: Faceţi o scurtă prezentare a următoarelor tandemuri politice: Emil Boc – Dorel Jurcan, Crin Antonescu – Cristi Buican şi Victor Ponta – Ion Cîlea.
C.R.: Nu mi-aş fi dorit niciodată ca Emil Boc să aibă şansa de a avea un cuvânt de spus în politica românească, în primul rând, din cauza poziţiei sale extrem de schimbătoare, a lipsei lui totale de verticalitate.

El are un comportament tipic de avocat la bară. Pledează în funcţie de interese, de cel pe care îl apără.

Pentru Emil Boc nu există lege, nu există nimic. Într-un cuvânt, Emil Boc întruchipează neputinţa. Singura vină a domnului Jurcan este că a încercat să-şi copieze şefii. Crin Antonescu se pricepe la vorbe dacă nu încerci să înţelegi ce spune. Altfel, trebuie să fii nebun ca în 2010 să mai susţii teoria statului minimal, teorie care este aruncată la gunoi chiar de confraţii săi neoliberali din statele capitaliste. Cum să apari şi să spui că trebuie menţinută cota unică, când toată lumea spune foarte clar că nu se poate ieşi din criză decât dacă impui impozitarea progresivă. Între Crin Antonescu şi Cristian Buican, diferenţa e mare. Victor Ponta şi Ion Cîlea sunt doi conducători care mimează stânga, dar care stau încă bine din punct de vedere declarativ. Diferenţa între PCR şi PSD este că, de exemplu, PSD se află într-adevăr la stânga PD-L şi PNL şi că noi încercăm să punem semnul de egalitate între vorbe şi fapte, lucru care nu se întâmplă la nici un partid parlamentar.

Adi BĂDESCU

Sursa:pasro.ro

20/07/2010 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 comentarii »

 1. noul pcr nu respinge economia de piata si propietatea privata accepta concurenta fara sa incalce legea si militeaza pentru nici munca fara pine si nici pine fara munca va face o noua privatizare accentul pe capitalul rominesc sinationalizat dela hoti care au furt toata munca rominilor din 47 pina azi la primele alegeri pcr va intra in parlament hai la lupta cea mare doamne ajuta

  Apreciază

  Comentariu de razbunatorul | 22/07/2010 | Răspunde

  • Adica noul pcr vrea sa fie social-democrat dar si comunist…Asta se chiama curvaraseala politica .Ori e comunist,adica necapitalist,ori e social democrat daca spune ce spune.Aparent in China comunistii accepta economia de piata in zone exclusive dupa principiul”o tara,doua sisteme’.Practic au virat-o si eiu spre social-democratie in plan economic.in plan politic:dictatura unui partid,ingradirea drepturilor omului,cenzura ,alegeri trucate.
   PCR daca respecta ce zice acum,e un partid social-democrat de stanga,spre deosebire de asta de acum care e mai la dreapta.De ce trebuia sa se dea astia drept PCR,cand nu sunt comunisti cel putin la nivel declarativ?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 22/07/2010 | Răspunde

 2. nu e nimic nou comunisti occidentali vezi franta italia accepta economia de piata noul pcr trebuie sa nu mai faca greselile vechiului pcr in linii mari trebuie sa urmareasca impozitul progresiv locuinte sociale noi locuri de munca dela an la an in china nu sunt alegeri trucate ca doar e un singur partid in legatura cu o tara doua sisteme pestele mare ingite pe cel mic pcr trebuie sa fie mult la stinga fata de psd pentru araspunde cereri sindicatelor siapropo in legatura cu noul si vechiul pcr desteptul se schimba prostulramine tot asa

  Apreciază

  Comentariu de razbunatorul | 22/07/2010 | Răspunde

  • Pai asta spuneam,daca accepta jocul democratic,economia de piata,libertatile cetatenesti,drepturile omului,nu mai sunt comunisti,sunt social-democrati de stanga.Numele de comunist pe care si l-au luat acum ,dupa ce isi spuneau „socialisti”denota o doza de perfidie in amestec cu ipocrizie.
   Ori accepta democratia si atunci nu sunt comunisti,ori nu o accepta si atunci sunt comunisti,dar nu au ce cauta in secolul acesta.
   Cat despre comunistii occidentali,acestia exceleaza prin absenta.Cei din Italia si Franta care erau mai puternici au cazut masiv ca importanta politica, in momentul in care URSS nu i-a mai putut pompa cu fonduri.
   Atunci s-a vazut ce reprezentau ei cu adevarat,o agentura de spioni moscoviti foarte galagiosi si demagogi.Exact ca in Romania inaintea si dupa razboi -niste tradatori, straini de poporul pe care pretindeau ca il slujesc.

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 23/07/2010 | Răspunde

 3. am scris desteptul se schimba prostul raminetot asa nu cu rautate pcr trebuie sa se distanteze de psd pentru a se vedea cu adevarat valorea stingi sperca peste un an doi populatia care munceste cu bratele sa vada cine le apara interesele si acesta e pcr restul stie sa se apere singuri cei cu bratele suntin proportie de 50-60 la suta nu trebuie neaparat daca se numesc comunisti sa nu accepte propietatea privata dar in egala masura cea de stat economia de piata etc asta o demonstreaza evenimentele si viata pina in 90atentia era in est acum einvest si peste ocean o fii bine ofi rau rezultatele se vad atunci si acum spioni au fost atunci si acum de ambele parti

  Apreciază

  Comentariu de razbunatorul | 25/07/2010 | Răspunde

  • Comunistii au avut ocazia istorica sa arate ce pot face timp de un secol.A fost un dezastru total, iar istoria i-a sanctionat condamnandu-i la disparitie de pe scena.
   Ce se incearca acum nu este resuscitarea comunismului pentru ca pur si simplu asa ceva este o imposibilitate.Ce incercati voi acum este intarirea stangii.asta da,este posibil .cu conditia sa nu se revina la dictatura si la economia de comanda.
   A folosi numele de „comunist”pentru un partid de stanga cu program presupus demcratic,acum la atat de scurt timp dupa catastrofa reprezentata de totalitarismul comunist de tip stalinist din Romania, inseamna sinucidere politica.Termenul de un an doi pe care il avansezi ,denota cel putin necunoasterea realitatii daca nu un optimism lipsit de orice baza.

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 26/07/2010 | Răspunde

 4. desigur membrii pcr sunt de acord ca domnul sau tov.care spune tribunalul mi-a dat castig de cauza ,si trebuie dusa la indeplinire si fara nici o abatere ,fapt ce poate fi confirmat de reprezentantul juridic ismb.in acest sens voi aduce o copie a sedintei care a avut loc in ziua de ,dupa ce dosarul a ajuns in arhiva .inspectoratul scolar recunoaste ca deciziile tribunalului bucuresti sunt legale ,deci au o baza legala ,ceea ce inseamna ca inspectoratul scolar se va conforma cu deciziile in conformitate cu legea intrucat urmatoarea sedinta publica are loc

  Apreciază

  Comentariu de leahu | 14/03/2011 | Răspunde

 5. ABIA ASTEPT CA NOUL PCR SA SI INTRE IN DREPTURILE JURIDICE SA AIBA PERSONALITATE JURIDICA SI SIGUR IN CITIVA ANI VOM AVEA DIN NOU PARTID COMUNIST LA PUTERE IN ROMANIAAS VREA SA O VAD SI PE ASTA AR FI TARE DE TOT

  Apreciază

  Comentariu de ADRUSKAADRIAN | 04/04/2011 | Răspunde

 6. este adevarat ca comunismul a facut si mult bine in romania dar a facut si foarte mult rau si oamenii o sa puna astea doua in balanta si in functie de citi oameni au beneficiat de pe urma comunismului si citi au suferit de pe urma lui si astfel se decide soarta noului partid care se vrea comunist sincer imi vine greu sa cred ca in curind vor fi la putere dar daca poporu va trai si va fi incontinuare in situatii extreme va trebui sa aleaga solutii extreme pentru iesire si asta ar alimenta noul nostru pcr

  Apreciază

  Comentariu de kgs | 04/04/2011 | Răspunde

  • Cand un partid ucide sute de mii de oameni, cand baga in puscarii si lagare un milion de romani,cand acelaspartid distruge o tara intreaga,nu poate fi vorba de „efecte benefice”.In Basarabia tot comunistii ,de data asta rusi au distrus acea parte a poporului nostru(foamete,deportari,deznationalizare).Acum vin unii si spun ca a fost „bine”!Ce dracu domnule,vorbim lucruri serioase,sau „vorbim discutii vesele cu caracter hazliu”?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 04/04/2011 | Răspunde

   • poti sa-mi dai nume prenume ale celor ucisi de Ceausescu? Merci

    Apreciază

    Comentariu de Dana | 03/01/2013

   • In 1946, tanarul activist PCR , ceausescu l-a injunghiat pe directorul bancii din Slatina pentru ca a refuzat sa faca donatii pentru sustinerea PCR.

    In timpul „deschiaburirii” în judeţul Vrancea, Ceauşescu a tras cu pistolul spre o mulţime revoltată, căreia nu putea să-i facă faţă. Scandalul ar fi fost atât de mare încât a fost nevoie de intervenţia armatei pentru a linişti spiritele. Documentele de arhivă atestă astfel de momente, în care activiştii Partidului au fost încercuiţi de ţărani şi au scăpat cu greu de furia mulţimii.
    La 4 decembrie 1957, general-locotenentul Ceauşescu (şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei şi adjunct al Ministrului Forţelor Armate) a condus unităţile militare trimise să înăbuşe revolta ţăranilor din localitatea Vadu Roşca (jud. Vrancea). Au fost ucişi 9 oameni, iar alţi 48 de ţărani au fost răniţi. Dintre răsculaţi, 18 au fost condamnaţi pentru „rebeliune”, ispăşindu-şi pedepsele la Gherla şi la Aiud.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 03/01/2013

   • Astea sunt doar doua exemple, dar implicarea in asasinate a lui Ceausescu e mult mai ampla si poate fi studiata in mai multe studii, chiar pe Internet…

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 03/01/2013

  • Eu am vrut sa votez cu PCR dar nu era pe lista candidatilor asa ca nu am mai votat, am refuzat sa votez cu USL & Co.

   Apreciază

   Comentariu de Dana | 03/01/2013 | Răspunde

 7. Se vede clar că finalul tragic al ideelor comunismului ştiinţifico-practic modern nu a ajuns la mintea… cea de pe urmă a românaşului. Revolta maselor din ţările guvernate de regimuri tip sovieto-comunist nu s-a produs pe loc gol. Debandada prin care au trecut popoarele fostei URSS şi ale lagărului socialist constituie un avertisment dur pt orişicare societate sănătoasă. Aventura sovietică de 74 ani a rezumat cu dureroasa axiomă: unde comunismul e la putere, acolo e sărăcie lucidă. Exemple clasice: Coreea de Nord, Cuba, Albania. Asemenea, eforturile Chinei de a corecta comunismul moştenit. Dragi tovarăşi: prăbuşirea ruşinoasă a fostei URSS, contrar imensului potenţial economic ce-l avea, nu vă spune nimic? Suntem, pur şi simplu, forţaţi să constatăm că ideea kamunistă a dezamăgit – a câta oară?- întreaga omenire.
  România merită o soartă mai nobilă, decât reiterarea răului.
  Respublica Moldavia este prin esenţă o reminiscenţă a experimentului comunist. Pretinsa suveranitate n-a schimbat de loc mentalitatea liderilor politici: timp de 20 de ani continuă mersul triumfal pe loc al celei mai Suverane ţeri de pe… globul Moldovei (aşa a voit să se exprime unul dintre aleşii boborului). Ineficienţa Alianţei pentru Integrarea Europeană, ca formă şi ca caracter, dovedeşte cu prisosinţă că nu Legea, nu bunăstarea Naţiunii sunt puse, ca principii şi valori, în capul mesei. Nimic real pt prostime nu se întreprinde, în afară de căderea continuă în jos. 8 ani a tot căutat Evropa tov.Voronin împreună cu pcrm-ul nostru rodnoi şi n-a mai găsit-o. Observaţi şi Dstră că în plină criză, al 3-lea an deja! – nu recesiunea economică îi preocupă pe canducători, ci alegerea Tovarăşului. Traiul lor cu traiul nostru are un singur numitor comun – lipsa crizei. Ei – cu lefe super, hiper şi cu furt în lege – caută să înţeleagă ce e aia criza? Noi – cu faţa în noroi, nu ştim viaţă fără criză. Evoluţia cu Doamne fereşte, nu cumva… a contaminat sângele maldaivanului, dar şi al celor de peste Prut. Nu ne mai ridicăm noi ca arabii, o sută de ani. Cum îi tanda, aşa-i şi manda. Devenim o ţeară de „turişti” consacraţi. Mulţumim… partidului camunist? Locul lui e la muzeu, pentru a proteja omenirea de un nou pericol fascisto-comunist. Poezie la temă, cine vrea, citeste – http://juriscult.wordpress.com /2011/03/17/ Continuitatea unui regim inexorabil/

  Apreciază

  Comentariu de Mihai | 05/04/2011 | Răspunde

  • Da,se pare ca va mai trece un timp pana vor disparea toti nostalgicii comunismului.Astia se impart in dou mari categorii
   -Cei care habar nu au de crimele si jafurile comuniste,iar acum nu fac fata regimului concurential bazat pe competenta si productivitate si ,
   -Cei care si-au pierdut pozitiile privilegiate pe care le ocupau fara merit ,doar in baza „dosarelor’de cadre si a pupincurismului pe care-l manifestau in raporturile de subordonare fata de grangurii superiori in ierarhie…

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 05/04/2011 | Răspunde

   • acesti nostalgici sunt deja 55% si nu va scadea numarul lor ci va creste datorita falimentului sistemului capitalist. Probabil pe tine nu te deranjeaza sa vezi multimea de cersetori sau de oameni ramasi fara casa in ultimii ani. Vorbesti de competenta, probabil tu esti platit ca sa postezi aceste comentarii sau esti complet desprins de realitate, probabil nu ai mai avut un servicu in viata ta altfel nu ai putea scrie ca in Romania e un sitestem bazat pe competivitate si productivitate.

    Apreciază

    Comentariu de Dana | 03/01/2013

 8. ideea de membru de partid ireprosabila in sens basist ,deci cat mai multe masini cat mai multe carduri dar ce te faci ,daca n-au creier disponibil pentru valori

  Apreciază

  Comentariu de .,,. | 24/07/2011 | Răspunde

 9. un membru de partid PCR cel mai prost era de zece ori mai bun decat unmembru de partid PDL,deci un membru de partid PDL este de zece ori mai prost decat unmembru PCR din 1970 ,echivalent de prostie un american oricare sau basescu

  Apreciază

  Comentariu de .,,.., | 24/07/2011 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: