CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Scandalul alfabetului secuilor. Secuii revendica o scriere dacica.Secretul alfabetului secuilor este că nu e deloc secuiesc.


Secuii isi adjudeca o scriere dacica

Alfabetul runic transilvan ar fi o creatie proprie, afirma secuii * Un istoric roman ii contrazice * Ioan Lacatusu: „Scrierea exista deja cand au venit ungurii. Secretul alfabetului secuilor este că nu e deloc secuiesc” * Istoricul maghiar Elek Benkő:

„Prin scrierea runică a maghiarilor se demonstreaza ca unul dintre cele mai vechi leagăne ale apariţiei ei e Bazinul Carpatic”În august 2007 între judeţele Braşov şi Covasna a apărut un panou cu titulatura ”Ţinutul secuiesc”.

Panoul, care trebuia să delimiteze specificul Harghitei şi Covasnei faţă restul României, ca un fel de hotar, conţinea o poartă secuiască, o pereche de secui şi inscripţia propriu-zisă, în trei limbi, română, maghiară şi germană, dar în două alfabete.Unul latin, uzual pentru toată Europa, şi unul zis secuiesc. Ce este acest alfabet secuiesc?Ioan Lacatusu

Apariţia panourilor a enervat Forumul Civic al Românilor din Covasna şi Harghita.

Această organizaţie şi-a propus să atace problema acolo unde se aşteaptă mai puţin liderii maghiari, respectiv să arate că scrierea secuiască care apare acolo nu este, în fapt, deloc secuiască.

 Vorbind despre aceast alfabet numit ”runic secuiesc”, istoricul maghiar Elek Benkő se arată circumspect asupra originii lui.

„Dispunem de relativ puţine date şi documente scrise despre scrierea runică secuiască din Evul Mediu. În prezent nu avem încă o imagine coerentă în ce priveşte perioada şi împrejurările istorice ale apariţiei acestei forme speciale de scriere.

Au fost publicate rezultate ale unor cercetări de dată mai recentă, care-şi propun să dea un răspuns la problematica scrierii secuieşti pe baza teoriei înrudirii cu cea din Sumer.

Ele caută să explice originea scrierii runice maghiare străvechi pe baza scrierilor feniciene şi mesopotamiene. Astfel, se afirmă că, prin scrierea runică a maghiarilor, apărută în urma unei evoluţii interne de mai multe mii de ani, ca şi prin antecedentele acesteia, unul dintre cele mai vechi leagăne ale apariţiei scrierii e tocmai Bazinul Carpatic.”

Scrierea exista deja când au venit ungurii

„Nu înţeleg de ce toată lumea se preface că nu ştie despre ce este vorba. Originea alfabetului secuiesc trebuie căutată chiar în cronicile medievale maghiare. E clar că alfabetul secuiesc nu e de fapt secuiesc. El exista deja când au venit ungurii în Europa.

 „Noi am publicat unele poziţii ştiinţifice pe această temă”, ne-a spus istoricul dr. Ioan Lăcătuşu (foto stanga), unul dintre liderii Frontului Civic al românilor.

Lăcătuşu atrage atenţia aspra faptului că nu vorbim despre o scriere maghiară, ci una secuiască. Asta înseamnă că, unu, ori secuii nu sunt Panou Secuiescmaghiari, ori că, doi, scrierea secuiască nu e secuiască.

„Vă reţin atenţia cu un prim argument.Singurele informaţii concrete despre aşa zisul alfabet secuiesc au rămas de la János Kájoni/Ioan Caioni/Căianu (1629–1687), adică un român din Covasna, şi de la Mihai Moga, un alt român.

Deci numai românii aduc descrieri oarecum concrete despre această scriere zisă runică”, explică Ioan Lăcătuşu.

Ioan Lăcătuşu citează şi un pasaj din cronica Gesta Hunnorum et Hungarorum, a ungurului Simon de Keza, scrisă pe la 1283 – pasaj pus în evidenţă de istoricul Vasile Pârvan.

„Căci aceşti secui sunt resturile hunilor şi când au auzit că ungurii au venit de-a doua oară în Pannonia ieşiră întru întâmpinarea celor ce se întorceau, la hotarele Ruteniei şi, totodată, Panonia fiind cucerită, câştigară şi ei o parte într-însa, dar nu în Câmpia Pannoniei, ci duseră viaţa împreună cu blackii în munţii graniţei. De unde amestecându-se cu blackii se zice că se folosesc de literele lor” – spune cronicarul ungur.

Mai simplu, hunii, un neam asiatic, pătrund în Europa pe la anul 400 d.Ch. şi întemeiază un  stat în Pannonia sub conducerea lui Attila.

După aproximativ 50 de ani Attila moare şi statul hunilor se destramă. În secolul al IX-lea apar maghiarii, tot din Asia, un neam turcic despre care se spune ca ar fi înrudit cu hunii.

 După ce întemeiază statul maghiar, în Pannonia, ungurii îi duc pe secui, presupus urmaşi direcţi ai hunilor, în curbura arcului carpatic, în actualele judeţe Harghita şi Covasna.

Aici îi întâlnesc pe „blacki”, adică pe valahi – români şi le învaţă scrierea.

Alfabetul are 11 litere similare cu cele de la Tărtăria.

”Vă invit să puneţi alfabetul zis secuiesc alături de scrierea descoperită la Tărtăria, veche de 7.000 de ani – înrudită cu cea sumeriană, dar mai veche decât aceasta- şi veţi constata că au 11 simboluri identice.

 Este evident că vorbim de acelaşi tip de scriere, mult mai veche decât sosirea ungurilor în Europa. Este, cum spune croniocarul, alfabetul blakilor, adică al românilor şi al strămoşilor acestora încă din zorii civilizaţiei.

Iar interpretarea de azi a acestei scrieri, că un semn este A şi altul e B, cred că e cel puţin hazardată. În realitate alfabetul nu e descifrat. Ar mai fi ceva: cel mai vechi monument inscripţionat cu scriere de acest tip este un fragment de piatră cu inscripţie descoperit în temelia turnului bisericii catolice din satul Crăciuneşti (jud. Harghita), care datează din secolul al XIII-lea.

Interesant este că fragmentul este pus cu ”capul în jos„ adică a fost luat din altă parte, iar cei care au băgat acea piatră în noua structură, desigur unguri catolici, nu au avut niciun respect faţă de acea scriere.

 De ce, dacă era a lor?

Simplu: invadatorii unguri au dărâmat contrucţiile blackilor pe care i-au găsit aici şi din bucăţile desprinse puse de-a valma, şi-au făcut propriile construcţii, fără să mai ţină cont de detalii, sau intenţionând să sublinieze că ei sunt noii stăpâni.

Dacă ar fi fost scrierea lor proprie, invadatorii ar fi avut grijă de ea.
Paranteză: în Istanbul, chiar în centru, o să vedeţi moschei care au în ziduri calupuri de marmură în care sunt sculptaţi soldaţi romani cu capul în jos.

 Aceste pietre au fost luate din vechile monumente bizantine de către cuceritorii otomani şi folosite cum s-a nimerit.

Aşa este istoria şi dacă suntem puţin mai atenţi la detalii putem afla adevărurile ascunse. Secretul alfabetului secuilor este că nu e deloc secuiesc”, a concluzionat Ioan Lăcătuşu.

Se scria de la dreapta la stânga

Textele în rune secuieşti apar scrise, alternativ, cel mai adesea de la dreapta la stânga, mai rar de la stânga la dreapta. Iniţial acest alfabet a fost utilizat pentru crestarea răbojurilor: mai întâi se scria un rând (o latură) a răbojului, de exemplu de la dreapta la stânga apoi, după terminarea rândului, răbojul se rotea cu 90 de grade, capătul de sfârşit de rând devenind capăt de început de rând, răsucindu-l totodată cu următoarea latură nescrisă în sus (răbojurile aveau secţiune pătrată), scrierea continuându-se tot de la dreapta la stânga ş.a.m.d., până la completarea celor patru laturi.

 Cel mai vechi monument inscripţionat cu scriere de acest tip este un fragment de piatră cu inscripţie runică secuiască descoperită în temelia turnului bisericii satului Crăciuneşti (jud. Harghita), care datează din secolul al XIII-lea. Cronologic, după aceasta urmează descoperirea alfabetului runic secuiesc pe coperta interioară a unei cărţi tipărite în anul 1483.

Deasupra alfabetului se află următorul text: „Littere Siculorum quas sculpunt vel cidunt in lignis”, adică „literele secuilor, pe care le gravează sau le taie în lemn”.
Dintre cele 37 de litere ale acestui alfabet, 21 sunt de origine turcă, 3 din greaca veche şi 3 din scrierea glagolitică.

 Aceasta e ipoteza admisă până acum, pe care Forumul Civic al românilor din Covasna şi Harghita vrea să o schimbe.

Mihaela G.

Izvoare:

În 1961, în localitatea Tărtăria din judeţul Alba, între Alba Iulia şi Orăştie au fost descoperite trei tăbliţe de lut, dintre care două sunt acoperite cu reprezentări stilizate de animale, copaci şi diferite obiecte. Cea de-a treia, de formă discoidală, cuprinde patru grupuri de semne, despărţite prin linii. Tăbliţele au fost realizate aproximativ în anul 5.000 î. Ch. şi este cea mai veche scriere cunoscută, cu 1.000 de nai mai veche decât scrierea sumeriană. Scrierea de la Tărtăria a rămas nedescifrată„Ceramica de tip Karanovo, faza 6, (anul 3.000 î.Hr.) demonstrează că utilizarea scrierii era o practică răspândită în acele timpuri în Balcani.

Numeroase plăcuţe, peceţi, recipiente de sacrificiu, vase antropomorfe şi figurine – toate purtând inscripţii – din cultura Karanovo sunt deocamdată nepublicate.

Unul dintre cele mai edificatoare exemple de obiecte purtând o inscripţie „veche europeană“, în care se înscrie şi Tărtăria, a fost găsit în anul 1969. Este vorba de un castron aproape plat, cu scriere pe ambele părţi” – Maria Gimbutas.

Scrierea Linear A a fost descoperită în Creta şi aparţine civilizaţiei minoice. Datarea arpoximativă este anul 2.000 î. Hr. Există ipoteze ca acest tip de scriere face trecerea de la ideogramele egiptene la fonograme dar limba pe care o reprezintă această scriere se pare că nu este greaca.

 Ulterior s-a găsit aici şi un tip de scriere numit Linear B, care se originează din primul şi de la care pleacă alfabetul vechi grecesc. Scrierea Linear B a fost descifrată, dar în mod ciudat, Linear A a rămas până astăzi o enigmă

Tăbliţele sumeriene de la Uruk şi Djemdet Nasr, cele din urmă datând de la sfârşitul mileniului IV şi începutul mileniului III î. Hr. – respectiv pe la anul 3.000 î.Hr.

 Până la descoperirea de la Tărtăria, scrierea sumeriană era considerată cea mai veche din lume, aparţinând unei civilizaţii despre care se ştie încă foarte puţin, dar care era foarte dezvoltată. Straniu era că părea să fi apărut din nimic, adică nu avea precursori.

Alfabetul fenician este un alfabet folosit iniţial pentru scrierea limbii feniciene, dar care mai apoi a dus la apariţia altor alfabete folosite astăzi, precum cel latin, arab, ebraic, grec şi cel chirilic. Fenicienii sunt cei care au simplificat alfabetul fonetic la dimensiunea aproximativă a alfabetului latin de astăzi.
Cele mai vechi scrieri folosind alfabetul fenician datează aproximativ din anul 1000 î.Hr., în inscripţii găsite în oraşele şi coloniile feniciene de pe ţărmul Mediteranei, ca de exemplu Byblos (azi în Liban) şi Cartagina (nordul Africii).

Creat de fraţii Chiril şi Metodiu pe baza alfabetului grecesc vechi, alfabetul chirilic a fost folosit la scrierea limbii slave vechi, începând din secolul al IX-lea, medioslave şi apoi a limbii române, începând din secolul al XVI-lea până în secolul al XIX-lea.

 Alfabetul chirilic a fost vehiculul religiei creştine ortodoxe în Balcani şi Rusia şi se pare că a fost creat de cei doi fra’i chiar în acest scop. Are 43 de semne slave, din care 27 au şi valoare numerică (slavo-cifre).

Multe din obiectele ceramice preistorice găsite în Covasna şi Harghita au pe ele inscripţii care sunt primele forme ale unei scrieri. Aceste semne s-au dezvoltat în timp şi au devenit „scrierea blackilor”.

Vasile Pârvan a subliniat că această scriere stă la baza alfabetului însuşit de secui.

Secuii spun că alfabetul lor ar fi o invenţie medievală. Acesta are însă 11 litere identice cu cele din scrierea descoperită la Tătăria – care e cu 5.000 de ani mai veche decât  momentul veniri popoarelor migratoare în Europa.
Sunt indentice grafemele pe care ungurii le numesc în varianta lor de alfabet: sz, es, u, ek, eLy, i, eCs, eTe, eZs, eC, D.

Sursa

Publicitate

25/05/2010 - Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , ,

36 comentarii »

 1. ar fi cel mai bine sa fim patrioti si sai dam afara din tara pe acesti maghiari nesimtiti….sa se duca in fundul asiei de unde eu venit nu aici …unde sa varsat atat sange..avem cel mai sfant tinut ..pe care nu stim sa il protejam…cu respect..

  Apreciază

  Comentariu de balan | 28/06/2010 | Răspunde

  • E ceva mai complicat…Exista si alte mijloace prin care sa le impunem respect pentru aceasta tara.Din pacate in ultimii douazeci de ani TOTI politicienii romani s-au intrecut in a scarpina intre coarne iredentistii maghiari…

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 28/06/2010 | Răspunde

 2. secuii nu sunt de origine maghiara, au fost o populatie autohtona pe care au maghiatizat-o austro-ungarii, schimbindu-le numele si fortindu-i sa vorbeasca ungureste !!!
  din pacate, in scoli nu se invata asa ceva ! oare de ce ???

  Apreciază

  Comentariu de puiu | 23/07/2011 | Răspunde

  • Secuii au origine turcica,sunt un neam turcic maghiarizat,De fapt nici maghiarii de azi nu prea mai au sangele maghiarilor de acum o mie de ani,fiind o combinatie de slavi,tigani,germani si romani , conform unor studii genetice efectuate de savanti de la Budapestamdin Germania,America si Bulgaria.
   Va recomand sa cititi:

   https://cersipamantromanesc.wordpress.com/?s=originea+ungurilor+secuilor+si+ceangailor

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 23/07/2011 | Răspunde

  • prosti mai sunteti, in primul rand daca stii ceva istorie atunci ar trebui sa observi ca secuii existau si inainte de austo-ungaria, in al doilea rand austriecii erau impotriva ungurimii,nu prea e logic sa faca asa ceva – maghiarizare- :-))))

   Apreciază

   Comentariu de psihopatule | 29/08/2011 | Răspunde

   • Domnu;Psihopat,se pare ca nu ai citit intreg articolul si iti dai cu parerea,asa ca sa te afli in vorba.Ia citeste dumneata tot ce scrie acolo si dupa aceea ai dreptul sa-ti expui „parerile”.Atentie,nu ai voie sa insulti pe nimeni,daca vrei sa nu ma obligi sa-ti sterg „comentariile”.Ai priceput ?Daca da,treci la lectura si vino cu argumente ,nu cu injuraturi,ca orice prost stie sa injure ,dar e mai greu sa vina cu argumente serioase.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 29/08/2011

  • Scuze, vroiam sa ma adresez numai acestei comentarii
   ––secuii nu sunt de origine maghiara, au fost o populatie autohtona pe care au maghiatizat-o austro-ungarii, schimbindu-le numele si fortindu-i sa vorbeasca ungureste !!!
   din pacate, in scoli nu se invata asa ceva ! oare de ce ???––––
   Eu cred ca radeti si voi de acest lucru care este o prostie. Ce limba au vorbit pana atunci? Cred ca nu avem ce discuta despre acest – nu mai scriu ce ca n-as vrea s-o mai jignesc pe cineva.

   Apreciază

   Comentariu de ps | 29/08/2011 | Răspunde

   • Secuii sunt un neam turcic maghiarizat.Prin forta lucrurilor,la randul lor au asimilat destul de multi bastinasi romani ,dar si slavi.Daca te intereseaza originea ungurilor,secuilor si ceangailor stabilita pe baze stiintifice,incearca sa vezi urmatorul documentar care este foarte interesant.Din pacate o parte din acest studiu a fost cenzurata…

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 29/08/2011

   • Da secuii erau din alt trib, asa este dar restul e o prostie mare mare de tot pe care poate ca un copil de casa a patra mai crede fiindca asa spune profesorul,dar nu cred ca un om normal poate sa creada asa ceva ca ungurii sunt genetic romani germani salvi si tigani Gluma de prost gust.
    De ce credeti ca e interzis comentariile si pe You Tube–Adăugarea comentariilor a fost dezactivată pentru acest videoclip- Daca vorbim de teste ADN unde erau romanii in anii 1000 cand au venit ungurii??? Daca veneau ungurii din Asia cum sunt inruditi cu aceste natii ???
    Daca tot vreti sa demonstrati ceva sa nu va bazati pe niste minciuni fara dovezi clare si prostii de 2 bani !!!

    Apreciază

    Comentariu de ps | 30/08/2011

   • Bine ai face sa observi ca in acel film este vorba de un studiu al Academiei Ungare de Medicina,in colaborare cu specialisti de marca din Germania,America,Italia si Bulgaria.Prin urmare vorbim despre un studiu stiintific care nu are nimic de-a face cu propaganda antimaghiara.
    Pe youtube nu a ramas decat acest material(partea I-a).Celelalte au fost cenzurate.EU le-am vazut in urma cu un an pe toate si am vazu ca se vorbea printre altele si de originea romanilor,a secuilor si a ceangailor din Romania.
    Nu vad de ce ti se pare curios ca din maghiarii de acum 1100 de ani nu a ramas decat limba vorbita,si chiar si aceea plina de cuvinte slave,romanesti,germanice
    .Ai idee cati unguri au patruns la sfarsitul mileniului I in Panonia si in arcul Carpatilor?Cateva zeci de mii,cel mult 100.000 de oameni.Nu era normal ca acestia sa se contopesca cu popoarele slave,germanice sau cu romanii. mult mai numerosi decat ei? Ca sa nu vorbim ca aproape 5 % din genele ungurilor de azi sunt …Punjabi,adica indiene ,adica…tiganesti.
    Acelasi fenomen de metisare intre cuceritori si cuceriti e intalnit peste tot pe glob.
    Filmul vorbete de America de Sud,facand o paralela intre cuceritorii spanioli si cei unguri.In ambele cazuri acestia si-au impus limba si s-au dizolvat in masa populatiei bastinase.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 30/08/2011

   • Da intrun fel ai dreptate dar cred ca stie toata lumea ca istoria maghiarilor a fost falsificat de catre austieci in timpul austro-ungara la comanda. De ex. ei au inventat rudenia finn-ugor. Sa nu vorbim de evreii care si acum fac de capul lor dupa cum vezi „dovada” de pe you tube, daca te uiti mai bine la politicieni, celebritati din ungaria marea majoritate sunt evrei multi dintre ei si-au modificat numele dar tot evrei sunt. Dece nu se poate spune la ungaria la cineva ca esti evreu? Fiindca ei incearca pur si simplu sa cucereasca ungaria fara razboi ceea ce pana acum au facut fara sa se observe. Acum pot sa spun ca in ungaria cam 40% sunt unguri in rest majoritate evrei si tigani !!! De aceea sunt aceste dovezi jignitoare la adresa maghiarilor fiindca acum sunt doua tabere. Unul care are grija ca ungurii sa spuna ca mi-e rusine ca sunt ungur celalalt care cam tarziu dar incearca sa dovedeasca adevarata fata a istoriei.
    Sa nu credeti ca vreau sa dovedesc ca Adam si Eva erau unguri, dimpotriva fiecare natie are perioade si oameni de care ii e rusine.
    Cine este presedintele actual al ungariei.Dl. Schmitt Pal din ce natie? EVREU
    Ca ultima idee, si intre istorici sunt trei tipuri – cel care este impotriva natiunii
    – cel care incearca s-o vada realitatea
    – cel care vrea sa faca o istorie mult prea frumoasa ptr. natiune.
    Din acest punct de vedere cred ca imi dati dreptate. De acum incolo depinde numai de noi pe care o credem.

    Apreciază

    Comentariu de ps | 31/08/2011

   • Nu a spus nimeni ca ar exista doar 40% unguri in Ungaria si restul tigani si evrei.Ce spune acel studiu genetic este ca maghiarii de la inceput s-au dizolvat in masa populatiilor cucerite( tot asa cum spaniolii s-au metisat cu bastinasii amerindieni0,astfel incat genele poporului maghiar sunt rezultatul acestor combinatii. Factorul ugro-finic asiatic este nesemnificativ.Ungurii de acum sun europeni,nu asiatici.Limba maghiara este intr-adevar o limba ugro-finica,asa cum in Europa limbi ugro-finice vorbesc si estonienii si finlandezii ,iar in Rusia-bogulii.Asta nu e o inventie austro-ungara si nu vad ce ar fi jignitor pentru ungurii de azi sa le spui ca sunt europeni,nu asiatici.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 31/08/2011

 3. ce ziceti de textele de pe placile din tezaurul de la Sinaia ?

  Apreciază

  Comentariu de xxx | 23/07/2011 | Răspunde

 4. „domnu” lacatusu esti un psihopat nationalist, care vrea sa dovedeasca lucruri imposibile fara dovezi numai pe teorie

  Apreciază

  Comentariu de psihopatule | 29/08/2011 | Răspunde

  • Tu crezi ca vorbesti cu dl.Lacatusu ?Daca semnezi „psihopat roman”,cu ce ocazie ii faci pe altii psihopati?Esti ridicol,draga …

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 29/08/2011 | Răspunde

  • Daca vrei sa te mai las sa „comentezi”,abtine-te sa faci pe altii ‘psihopati”.Frumusetea cea mare este ca tu insuti semnezi…”psihopatule”!Ai inteles? Pe viitor vorbeste civilizat….

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 29/08/2011 | Răspunde

  • Am citit cu mare atentie tot ceea ce a fost scris pana aici, fara sa intervin, sunt un absolvent al facultatii de istorie din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, si licenta mea a fost in Istorie Medievala, am vrut sa ma prezint pentru a sti cu cine stai de vorba domnule „psihopat”, insa te rog frumos, si ti-a mai fost atrasa odata atentia legat de acest lucru, sa nu jignesti anumite persoane, nu stiu cine esti si sincer nu ma intereseaza, dar atata timp cat nu ti-ai scris numele adevarat, rezulta ca nu esti la inaltime sa judeci un Istoric considerandu-l un psihopat nationalist. Nu vreau sa te critic sau sa te jignesc,iti cer doar sa iti masori cuvintele si modul de exprimare. Fiecare isi expune ideile, lucru ce mi se pare ceva extraordinar, ca mai exista oameni ce au coloana vertebrala, daca am si face tot ceea ce scriem pe paginile de internet, cu siguranta lucrurile ar merge mai bine in tara aceasta… insa orice ideea trebuie argumentata, altfel ramane la nivelul de barfa, exact ca si „istoriile” unguresti cum ca ei sunt aici de la „inceputul lumii” desi in cronica ungureasca scrie clar, de mana lor, ca atunci cand au intrat in arcul carpatic au gasit o populatie. Cu respect, Ovidiu Catalin Caraiman

   Apreciază

   Comentariu de Caraiman Ovidiu | 13/03/2013 | Răspunde

   • Este , probabil pseudonimul lui Alexe, sau al lui Boia…
    Cei care au falsificat istoria în scopuri politice au fost, mai întâi, cei de la Vatican, apoi maghiarii și, după ei, austriecii, rușii și turcii. Adică, imperialiștii au mințit despre ei și despre alții neținând seama de logică și de stările de fapt. De exemplu, este complet ilogic să părăsești un teritoriu bogat în alimente (plante comestibile și ușor de cultivat, animale domesticite și vânat divers și bogat, ape limpezi și ape bogate în minerale), un teritoriu cu cea mai blândă climă, cu păduri, cu peșteri, cu minereuri în belșug (fier,aur, argint…), cu țiței și focuri vii. Tot ața cum era ilogic ca niște migratori, pricepuți doar la pășunat să alunge sau să masacreze o populație pricepută la agricultură, la zootehnie, minerit, ceramică. o populație capabilă să întrețină războinici și să ofere războinici. Hunii au ales să se topească în populația dacică, în cancelariile vestice, Ungaria și Ungro-Vlahia însemnând teritoriile unde au dispărut hunii (biciul lui Dumnezeu) (Hunedoara, Deva…), teritorii în care maghiarii au ajuns cu 4-500 ani mai târziu). Poate ,cândva să fi fost și ei tătari, dar austriecii au avut dreptate: maghiarii provin din nordul Estoniei, unde ei au comis atrocități în mod repetat (urmăreau satele rămase fără apărători și le jefuiau distrugând totul, omorând copiii, femeile și bătrânii, Estonienii au fost nevoiți să îi alunge înspre vest, pe la 950. Europa se găsea la mijlocul unei glaciațiuni și se pregătea pentru sfârșitul lumii, era bântuită de prădători de mari dimensiuni, de ciumă, de friguri din ce în ce mai colorate, tifos, sifilis, variolă, malarie, tuberculoză. O Europă aflată în plină evoluție geologică, cu mlaștini pe unde nu te aștepți, cu sol plutitor și supus eroziunilor. Adică un mediu propice migrațiunilor… Dar maghiarii, care încă nu aveau o religie structurată, care își transporta mâncarea (și paraziții) legată de șaua cailor, au atacat satele lipsite de bărbați și omorau pe cei mai slabi stârnind mânia marilor regate: au fost spulberați de germani, de franci, de armata Vaticanului, de bulgari, de unguri (!) și din nou de Vatican. După 50 ani de peregrinări, mai rămăseseră 2-3000 de bărbați jigăriți, plini de păduchi, înveliți de zdrențe și de bube, înfometați și incapabili să vorbească (vezi cronica polonă scrisă după cronica anonimă, care a devenit secret de stat la Budapesta). Papa a făcut o investiție pentru viitor, i-a însănătoșit, i-a îmbrăcat în haine scumpe, i-a educat cât de cât, i-a umplut de bani și, însoțiți de călugări instruiți, le-a cumpărat pământuri în câmpia panonică, unde au fost plantați ca nobili (de aceea toți iobagii maghiar erau de fapt băștinași maghiarizași). În tot acest timp ei au fost supuși ai Ungariei, care avea regi daci sau vlahi (ulterior, toți maghiarizați) până la Robert d’Anjou. Avusese loc marea schismă care se agrava exponențial, atingând apogeul cu căderea Constantinopolului. În acest moment, Vaticanul a încercat să își impună dominați prin intermediul investiției servile, etnia maghiară, care timp de 200 ani cumpărase neveste și teritorii cu banii Papei. Papa a propus regi maghiari, refuzați din „prima”, poloni, francezi, germani, nemulțumind nobilimea locală și ducând la destrămarea Ungariei și Ungro-Vlahiei în Terra Ultra Silvam, Țara Românească și Moldovlahia. Transilvaniei i s-a recunoscut independența la insistențele Poloniei încă de prin 1040, iar pentru Țara Românească și Moldova s-au trimis expediții militare înfricoșătoare stinse la Posada și la Baia. (descălecările sunt niște basme copiate de la cronicari polonezi prin mânăstirile catolice unde învățaseră cronicarii). Statul maghiar a fost stabilizat de-abia sub Mateiaș Corvinul, care, invidios pe iubirea arătată de popor voievozilor moldo-vlahi, a comis trădare. plătită și de Vatican și de turci, fașă de Vlad Țepeș și care a fost domolit în ura sa fașă de românism, ură insuflată de o mamă al cărei creier fusese spălat de un preot catolic, de Ștefan cel Sfânt. Voievodatele românești au existat dintotdeauna, voievozii și-au cunoscut istoria (de exemplu falsa sfioșenie a lui Basarab aduce aminte de Dromihete), și au fost pregătiți militar, economic și administrativ. Metodele lor de conducere au fost total diferite de cele ale statului maghiar, deci nu au fost învățate acolo. După venirea hunilor, au format o federație cunoscută sub numele Ungaria (urmașa imperiului roman al cărui ultimi împărați au fost de origine dacică. imperiu distinct de cel de la Roma și de cel de la Bizanț), federație care a format alianțe cu țaratul româno-bulgar, care a mai potolit năvălirile bulgarilor și care nu a acceptat dominația maghiară. Vaticanul a furat istoria românilor și a dăruit-o maghiarilor, crezându-i supuși fideli, dar care au trădat cu fiecare ocazie, devenind supuși fideli turcilor, austriecilor, germanilor și rușilor.

    Apreciază

    Comentariu de Iovan | 20/12/2015

 5. la acest comentariu m-am adresat special pentru acest individ

  Apreciază

  Comentariu de ps | 29/08/2011 | Răspunde

 6. astia revendica tot ce pot si ce nu pot! NOI de ce nu facem la fel????
  uitam si de romanii din tara,dapoi de cei din afara.Sa ne fie rusine!

  Apreciază

  Comentariu de clubmaramuyahoo.com | 18/10/2011 | Răspunde

  • Da,spre deosebire de Ungaria,tara noastra nu acorda suficienta atentie conationalilor de peste granita.Mai mult,conducerile Romaniei din ultimii 20 de ani s-au comportat orbeste ,iresponsabil fata de iredentismul maghiar ,aducand tara in pragul disolutiei .Fereasca Dumnezeu,dar situatia este tare incurcata acum si nu se face nimic pentru stoparea pretentiilor obraznice ale maghiarilor.

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 18/10/2011 | Răspunde

 7. Atata prostie si minciuna la un loc nu am mai pomenit vreodata! Ia ocupa-te mai bine de originea vlahilor, care de fapt nimic nu au cu dacii, chiar daca scrisul secuiesc ar fi dac, cert este faptul ca vlahii nu sunt urmasii dacilor. Vlahii fiind un neam de pastori latinizati pe Balcani in sudul Albaniei de azi, in timpul imeriului Bizantin, si au aparut pe teritoriul romaniei de azi tocmai in secolul X-XI, iar din lipsa de elita vlaha, primul domnitor a fost ales din randul Cumanilor. Negru Voda fiul lui Tichomir, cine a fost pur sange CUMAN! Mai documenteaza te si lasa cartile de istorie pentru uz-casnic românesc, scrise de niste falsificatori de istorie, ca te invay=ta nimai prostii si minciuni! Succes!

  Apreciază

  Comentariu de Eddy Mureseanu | 30/07/2012 | Răspunde

  • Draga „Eddy”, imi face o mare placere sa te informez ca teoriile ignorantilor Franz Josef Sulzer, Josef Karl Eder Johann Christian von Engel si Rösler,sunt moarte si ingropate de mult, in urma descoperirilor istorice care au demonstrat CONTINUITATEA dacilor romanizati pe teritoriile nord-dunarene.
   A spune ca „vlahii nu au nimic comun cu dacii” denota nu doar nestiinta de carte, dar si o evidenta incercare de a servi aici politicile revizioniste maghiara si panslavista.
   Mai invata! :))

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 31/07/2012 | Răspunde

  • Daca vei dori sa afli cu adevarat, ai sa descoperi ca exista relatari despre conducatori ai romanilor anterioare celor la care faci d-ta referire.Te mai sfatuiesc sa nu mai pomenesti in viitor despre asa- zisul exod in masa a populatiei dace la sud de Dunare, pentru ca astfel de teorii imbecile, nu numai ca nu pot dovedi intaietatea maghiarilor in Transilvania, dar cu siguranta te pot face categoric de rasul curcilor…

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 31/07/2012 | Răspunde

   • Felicitari, atunci cand am citit comentariul Domnului Eddy am ramas cu gura cascata, insa comentariul dumneavoastra a fost extraordinar, asa ca nu mai am nimic de adaugat… Felicitari incaodata.
    Cu respect, Ovidiu Catalin Caraiman

    Apreciază

    Comentariu de Caraiman Ovidiu | 13/03/2013

 8. Frumusete

  Apreciază

  Comentariu de Asterisc | 11/03/2013 | Răspunde

 9. „Scrierea sumeriană este încă nedescifrată”.- autorul articolului este varza! Si in urma cu 70-80 cu istoria…

  Apreciază

  Comentariu de Macrinus | 11/03/2013 | Răspunde

 10. adevarul este unul , la acest moment !! nimeni nu poate spune care este adevarata istorie a roamnilor ! deci…keep going

  Apreciază

  Comentariu de cezar | 14/03/2013 | Răspunde

 11. Se afirma mai sus ca secuii au preluat acel alfabet de la valahi, care unele semne corespund cu cele de pe tablitele de la Tartaria. Se deduce ca secuii cand au sosit pe acele meleaguri, valahii erau deja pe acele locuri. Oare maghiarii citesc si spun numai ce le convine lor ?

  Apreciază

  Comentariu de Ion | 15/03/2013 | Răspunde

 12. I wanna thank you for posting this correct information. Keep up this good work. I’ll subscribe to your weblog also. thanks!

  Apreciază

  Comentariu de cialis kopen | 10/04/2013 | Răspunde

 13. Excrocii de secui ,ajutati de cozi de topor din bucuresti, duc o politica mincinoasa dupa care CULTURA CUCUTENI le apartine!!!Astfel isi fabrica o vechime de 7000 de ani,compromit idstoria reala a Daciei iar furtul scrierii este doar o consecinta.La expozitia Cucuteni de la Piatra neamt ghidul sustine ca intre daci si cultura cucuteni nu exista nici o legatura.

  Apreciază

  Comentariu de doru | 31/10/2013 | Răspunde

 14. Niste jigodii si niste mincinosi toti acesti unguri ordinari falsificatori de istorie in toate regiunile unde se proclama ei ca pamanturile le apartin.In Mongolia e tara lor nicidecum in Europa Huo bozgorilor!

  Apreciază

  Comentariu de anticapitalism | 18/12/2015 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: