CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

DESPRE 1 DECEMBRIE – ZIUA NATIONALA A ROMANIEI


 Carte postala cu REGELE FERDINAND

1 decmbrie este Ziua Naţională a României, potrivit Constituţiei din 2003, articolul 12, alineatul 2. Această zi a fost adoptată anterior, prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de preşedintele Ion Iliescu şi publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, fiind o sărbătoare publică a României.
1. Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare.

Care este semnificatia acestei zile ?
La 1 decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegaţi, şi de peste 100.000 de persoane adunate la eveniment din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţiune care consfinţeşte unirea tuturor românilor din Transilvania şi întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) cu România.

Ziua de 1 decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma Primului Război Mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa.
Rezoluţia votată de Marea Adunare Naţională, proclama:

 Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.

2. Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.

3. Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieţii publice. Votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, judeţe ori parlament.

4. Desăvârşită libertate de presă, asociere şi întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti.

5. Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăţilor, în special a proprietăţilor mari. În baza acestei conscrieri, desfiinţând fidei-comisele şi în temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă latifundiile, i se va face posibil ţăranului să-şi creeze o proprietate (arător, păşune, pădure) cel puţin atât cât o să poată munci el şi familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potenţarea producţiunii.

6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi drepturi şi avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.

Legea Unirii a fost ratificată prin Decretul-Lege No. 3631 din 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand I şi votată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 decembrie 1919, în unanimitate.

Rezoluţia Unirii e citită de Vasile Goldiş la Alba Iulia, 1 decembrie 1918: „Adunarea naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureş, Tisa şi Dunăre.”

 

 Rezoluţia Marii Adunări
Publicitate

18/02/2010 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

DIN NOU DESPRE AROMANI SI DESPRE ROMANITATEA BALCANICA .

În Peninsula Balcanica supravietuiesc astazi între câteva sute de mii şi peste un milion de etnici aromâni, frati români de- ai nostri.

Cifrele sunt imprecise pentru ca aproape toate statele slave din Balcani, dar si  Grecia, refuza sa recunoasca deschis existenta acestei minoritati stravechi.

Românitatea balcanică şi cea nord-dunăreană 

Harta reprezentand  românitatea balcanică şi cea nord-dunăreană

 

 Cele mai mari  comunitati de aromâni traiesc  în Grecia, Albania şi Republica Macedonia.

 Ziua de 23 mai este sărbătorită de toti aromanii  ca zi naţională a românităţii balcanice. 

Cum de a fost stabilita de aromani ziua de 23 mai ca zi nationala ?

La 23 mai 1905 a fost publicata , de către sultanul turc Abdül Hamîd, o IRADE {un decret imperial} ,prin care recunostea oficial pentru prima data naţionalitatea română (ullah millet) in  Imperiului Otoman protejandu-i totodata  si  autonomia culturală şi dreptul de autoguvernare locală.

De atunci ,aromanii  sarbatoresc pe 23 mai in fiecare an  Ziua naţională a tuturor aromânilor , numiţi laolaltă de turci, greci şi slavi -vlahi,sau vlasi.

Iata  ce continea IRADEAUA sultanului Abdül Hamîd cu privire la aromani  :

 „Majestatea Sa Imperială Sultanul, care, însufleţit de sentimentele Sale de înaltă dreptate şi de părinteasca Sa grijă pentru popoarele Sale, acordă binefacerile şi bunăvoinţa Sa tuturor supuşilor Săi credincioşi, fără deosebire de neam şi religie, luând în considerare cererile depuse acum în urmă la picioarele Tronului Imperial de către supuşii Săi valahi, a binevoit să poruncească în privinţa lor ca, în virtutea drepturilor civile de care ei se bucură la fel ca ceilalţi supuşi nemusulmani, comunităţile lor să desemneze muhtari potrivit reglementărilor în vigoare; ca, aşa cum se face pentru celelalte comunităţi, să fie admişi şi membri valahi, potrivit regulii existente, în consiliile administrative şi ca să fie acordate facilităţi de autorităţile imperiale profesorilor numiţi de către zisele comunităţi pentru inspectarea şcolilor lor şi pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute de legile Imperiului  în vederea deschiderii de noi aşezăminte şcolare”.

 CE AR MAI FI DE SPUS  ALTCEVA DECAT :” S’ BANEADZA FRATII ARMANI ! „

18/02/2010 Posted by | BASARABIA SI BUCOVINA, ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

FOTO SI VIDEO : MOMENTUL INCORONARII MISS COLUMBIA 2010.

 

 

 

 

18/02/2010 Posted by | DIVERTSMENT | , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: