CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

CHIPUL MIZERIEI . SE POATE MAI RAU ?

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Publicitate

05/02/2010 Posted by | DIVERSE | , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

POZA ZILEI

05/02/2010 Posted by | DIVERTSMENT | , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Voievozii Moldovei : 1352-1859

Primele atestări :

cca.1247

Olaha

secolul al XIV-lea

Costea

1352 – 1353

      Dragoş

1354 – 1358

Sas

1359

Balc

1359 – 1365

Bogdan

1365 – 1373

Latcu

1373 – 1375

Costea

1375 – 1391

Petru I

1391 – 1394

Roman I

1394 – 1399

Stefan I

1399 -1400

Iuga

1400 Aprilie – 1432 Ianuarie

Alexandru cel Bun

1432 Ianuarie – 1433 Septembrie

Ilias (Ilie)

1433 Octobmrie – 1435 August

Stefan

1435 August – 1436 Martie

Ilias

1436 Martie – 1442 August

llias si Stefan

1442 August – 1447 Iulie

Stefan

1447 Iulie – Septembrie

Petru II

1447 Septembrie – 1448 Februarie

Roman II

1448 Februarie – 1449 Martie

Petru II

1449 Martie-Octombrie

Alexandrel

1449 Octombrie – 1451 Octombrie

Bogdan II

1451 Octombrie – 1452 Februarie

Petru Aron

1452 Februarie – 1454 (intre  ianuarie- August)

Alexandrel

1454 August – 1455 Februarie

Petru Aron

1455 Februarie-Mai

Alexandrel

1455 Mai- 1457 Aprilie

Petru Aron

1457 Aprilie – 1504 Iulie

Stefan cel Mare (Stephen the Great)

1504 Iulie – 1517 Aprilie

Bogdan III ce Orb (Bogdan the Blind)

1517 April – 1527 Januarie

Stefanita

1527 Januarie – 1538 Septembrie

Petru Rares

1538 Septembrie – 1540 Decembrie

Stefan Lacusta.

1540 Decembrie – 1541 Februarie

Alexandru Cornea

1541 Februarie – 1546 Septembrie

Petru Rares

1546 Septembrie – 1551 Iunie

IIlas

1551 Iunie – 1552 Septembrie

Stefan al VI-le Rares

1552 Septembrie

loan Joldea

1552 Septembrie – 1561 Noiembrie

Alexardru Lapusneanu

1561 Noiembrie – 1563 Noiembrie

Despot Voda. (loan lacob Heraclld)

1563 August – 1564 Martie

Stefan Tomsa

1564 Martie- 1568 Martie

Alexandru Lapusneanu

1568 Martie- 1572 Februarie

Bogdan

1572 Februarie – 1574 Iunie

loan Voda cel Viteaz

1574 Iunie – 1577 Noiembrie

Petru Schiopul

1577 Noiembrie-Decembrie

loan Potcoava

1578 Januarie – 1579 Noiembrie

Petru Schlopul

1579 Noiembrie – 1582 Septembrie

lancul Sasul

1582 Septembrie – 1591 August

Petru Schlopul

1591 Septembrie – 1592 Iunie

Aron Tiranul

1592 Iunie

Alexandru cel Rau

(nu a fost domn in Moldova si a ocupat

Tronul Muntean)

1592 August – Octo mbrie

Petru Cazacul

1592 Octombrie – 1595 Aprilie

Aron Tiranul

1595 Aprilie – August

Stefan Razvan

1595 August – 1600 Mai

leremia Movila

1600 Mai – September

Mihal Vlteazul

1600 September – 1606 Iunie

leremla Movila

1606 Iunie – 1607 Septembrie

Simion Movila

1607 Septembrir – Octobmbrie

Mlhail Movila

1607 Octobmbrie

Constantin Movila

1607 Noiembrie – Decembrie

Mlhail Movila

1607 Decembrie – 1611 Noiembrie

Constantin Movila

1611 Noiembrie – 1615 Noiembrie

Stefan II Tomsa

1615 Noiembrie – 1616 Iulie

Alexandru Movila

1616 Iulie – 1619 dupa  Februarie

Radu Mihnea

1619 dupa Februarie – 1620 Septembrie

Gaspar Gratlani

1620 Septembrie – 1621 Octombrie

Alexandru Ilias

1621 Octombrie – 1623 August

Stefan II Tomsa

1623 August – 1626 Ianuarie

Radu Mihnea

1626 Ianuarie – 1629 August

Miron Barnovschi-Movila

1629 August – 1630 Aprilie

Alexandru Coconul

1630 Aprilie- 1631 Decembrie

Moise Movila

1631 Decembrie – 1633 Aprilie

Alexandru Ilias

1633 Aprilie – Iunie

Miron Barnovschi-Movila

1633 Iune – 1634 Aprilie

Moise Movila

1634 Aprilie – 1653 Aprilie

Vasile Lupu

1653 Aprilie

Gheorghe Stefan

1653 Iulie – 1658 Martie

Gheorghe Stefan

1658 Martie – 1659 Noiembrie

Gheorghe Ghica

1659 Noiembrie

Constantin Serban Basarab

1659 Noiembrie – 1661 Ianuarie

Stefanita Lupu

1661 Ianuarie – Februarie

Constantin Serban Basarab

1661 Februarie – Septembrie

Stefanita Lupu

1661 Septembrie – 1665 Septembrie

Eustatie Dabija

1665 Septembrie – 1666 Mai

Gheorghe Duca

1666 Mai – 1668 Noiembrie

lliaa Alexandru

1668 Noiembrie – 1672 August

Gheorghe Duca

1672 August – 1673 Noiembrie

Stefan Petriceicu

1673 Noiembrie

Dumitrasco Cantacuzino

1673 Decembrie – 1674 Februarie

Stetan Petriceicu

1674 Februarie – 1675 Noiembrie

Dumitrascu Cantacuzino

1675 Noiembrie – 1678 Noiembrie

Antonie Ruset (Rosetti)

1678 Noiembrie – 1683 Decembrie

Gheorghe Duca

1683 Decembrie – 1684 Martie

Stetan Petriceicu

1684 Ianuarie (aproximativ) – 1685 June

Dumitrasco Cantacuzino

1685 Iune – 1693 Martie

Constantin Cantemir

1693 Martie  – Aprilie

Dimitrie Cantemir

1693 Aprilie – 1695 Decembrie

Constantin Duca

1695 Decembrie – 1700 Septembrie

Antioh Cantemir

1700 Septembrie – 1703 Iunie

Constantin Duca

1703 Iunie – Septembrie

 loan Buhus

1703 Septembrie – 1705 Februarie

Mihai Racovita

1705 Februarie – 1707 Iulie

Antioh  Cantemir

1707 Iulie – 1709 Octobrie

Mihai Racovita

1709 Octobrie – 1710 Ianuarie

 loan Buhus

1709 Noiembrie – 1710 Noiembrie

Nicolae Mavrocordat

1710 Noiembrie – 1711 Iulie

Dimitrie Cantemir

1711 Iulie – Septembrie

caimacam Lupu Costachl

1711 Septembrie – Novembrie

dragoman loan Mavrocordat

1711 Septembrie – 1715 Decembrie

Nicolae Mavrocordat

1715 Decembrie – 1726 Septembrie

Mihai Racovita

1726 Septembrie – 1733 Aprilie

Grlgore II Ghica

1733 Aprilie – 1735 Novembrie

Constantin Mavrocordat

1735 Novembrie – 1739 Septembrie

Grigore II Ghica

1739 Septembrie – Octombrie

Ocupatie ruseasca

1739 Octombrie – 1741 Septembrie

Grigore II Ghica

1741 Septembrie – 1743 Iulie

Constantin Mavrocordat

1743 Iulie – 1747 Mai

loan Mavrocordat

1747 Mai – 1748 Aprilie

Grigore II Ghica

1748 Aprilie – 1749 August

Constantin Mavrocordat

1749 August – Decembrie

lordache Stavrachi

1749 August – 1753 Iunie

Coustantin Racovita

1753 Iunie – 1756 Februarie

Matei Ghica

1756 Februarie – 1757 Martie

Constantin Racovita

1757 Februarie – 1758 August

Scarlat Ghica

1758 August – 1761 Mai

Toan Teodor Callimachi

1761 Mai – 1764 Martie

Grigore Callimachi

1764 Martie – 1767 Ianuarie

Grigore III Ghica

1767 Ianuarie – 1769 Junie

Grigore Callimachi

1769 Iunie – Decembrie

Constantin Mavrocordat

1769 Septembrie – 1774 Septembrie

 Ocupatie ruseasca

1774 Septembrie – 1777 Octombrie

Grigore III Ghica

1777 Septembrie – 1782 Mai

Constantin Moruzi

1782 Mai – 1785 Ianuarie

Alexandru Mavrocordat

1785 Ianuarie – 1786 Decembrie

Alexandru Mavrocordat

1786 Decembrie – 1788 Aprilie

Alexandru Ipsilanti

1787 -1791 Iulie

Ocupatie Austriaca 

1788 Mai – 1789 Martie

Manole (Emanuel) Glani-Ruset

1788 Octobrie – 1791 Decembrie

Ocupatie ruseasca

1792 Martie – Decembrie

Alexandru Moruzi

1792 Decembrie – 1795 Aprilie

   Mihai Sutu

1795 Aprilie – 1799 Martie

   Alexandru Callimachi

1799 Martie – 1801 Iunie

   Constantin Ipsilanti

1801 Iunie – 1802 Septembrie

Alexandru Sutu

1802 Septembrie-Octombrie

 Iordache Conta si alti caimacami

1802 Septembrie – 1806 August

Alexandru Moruzi

1806 August – Octombrie

Scarlat Callimachl

1806 Octombrie ~ 1807 Martie

Alexandru Moruzi

1806 Noiembrie- 1812 Mai

Ocupatie ruseasca 

1807 Martie – Iulie

Alexandru Hangerliu

1807 Iulie – 1810 Iunie

Scarlat Callimachl 

1806 Decembrie

Iordache Ruset-Roznovanu caimacam

1807 Ianuarie – 1812 Iulie

Metropolitul Veniamin Costache si alti caimacami

1812 August – 1819 Iunie

Scarlat Callimachi

1819 Iunie – 1821 Martie

Mihai Sutu

1819 Iunie – Noiembrie

Seneschals Manu and Rizo

1821 Martie – Mai

Metropolit Veniamin Costache

1821 Aprilie

Alexandros Ipsilanti (Eteria)

1821 toamna – 1822 iulie

Stefan Vogoride caimacam 

1821 Mai – 1822 Iulie

Ocupatie turceasca 

1822 Iulie – 1828 Aprilie

Ion lonita Sandu Sturdza

1828 Aprilie – 1834 Aprilie

Ocupatie ruseasca 

1834 Martie – 1849 Mai

Mihail Sturdza

1849 Iunie – 1853 Octombrie

Grigore Alexandru Ghica

1853 Octombrie – 1854 Septembrie

Russian occupatIon

1854 Octombrie – 1856 Iunie

Grigore Alexandru Ghica

1856 Iulie

Consiliul Extraordinar de Administrare 

1856 Iulie – 1857 Februarie

Teodor Bals

1857 Februarie – 1858 Octombrie

Nicolae Vogoride

1858 Octombrie – 1859 Ianuarie

caimacamie compusa din trei: Stefan Catargiu se retrage  in Octombrie 1858 si este urmat de I. A. Cantacuzino , Vasile Sturdza si  Anastasie Panu

1859, 5/24 ianuarie

Alexandru loan Cuza

La 20 noiembrie (pe stil vechi) 1861 Înalta Poartă a adoptat „Firmanul de organizare administrativă a Moldovei şi Valahiei” prin care a admis unirea politică şi administrativă a Principatelor Moldova şi Ţara Românească, teritorii autonome aflate în componenţa Imperiului Otoman.

Pe 11 decembrie 1861 Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei şi totodată domn al Ţării Româneşti (cu guverne şi adunări separate până la acea dată), a dat publicităţii proclamaţia prin care a adus oficial la cunoştinţă că „naţionalitatea română este întemeiată”.

La 22 ianuarie(pe stil vechi) 1862  s-a format primul guvern unitar al României. Două zile mai târziu, pe 24 ianuarie 1862, adunările Moldovei şi Ţării Româneşti, reunite în şedinţă comună, au proclamat oraşul Bucureşti drept capitală a întregii ţări.

De la acea dată Principatul Moldova şi-a încetat existenţa.

05/02/2010 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | Un comentariu

%d blogeri au apreciat: