CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Despre Sfanta Cruce si simbolistica ei.


Crucea.Simbolistica.

Crucea este unul dintre simbolurile cele mai răspândite şi în acelaşi timp printre cele mai vechi. Se găseşte pictata sau scrijelita în peşterile preistoriei (epoca de piatră), iar în Europa preromană şi precreştină  a fost un simbol preferat al celţilor (monezile lor ne stau mărturie). Ştim însă cu siguranţă că  a fost si  un simbol legat de divinităţi odată cu apariţia civilizaţiilor istorice (scrise), exemplul primar fiind Egiptul, unde crucea coptă (ankh) o vedem adesea în mâna diverşilor zei egipteni reprezentaţi de oamenii acelor timpuri, sau pe sarcofagele şi pereţii mormintelor lor. Sensul ei era acela al vieţii (imortalităţii), de aceea interpretarea cea mai frecventă este aceea a unei alăturări a organelor sexuale stilizate (ansa reprezentând vulva, în continuarea căreia este ataşat penisul la capătul căruia sunt situate testiculele). La apariţia lui, creştinismul a integrat şi el simbolul acesta străvechi.
«Crucea» are două sensuri: un sens material, şi un sens moral.

În limba latină cuvântul ia primul sens pe la anul 264 înaintea erei creştine, şi servea la pedepsirea sclavilor, răufăcătorilor şi furilor, care nu erau cetăţeni romani.

În liturgică, «cruce» poate avea înţelesul de crucifix, ori de cruce manuală.

Sensul moral

De la Plaut, crucea ia şi sensul moral, intrând chiar în proverbe, desemnând un chin moral, sau chiar călăul.

Este folosit în Noul Testament, în Evanghelia după Marcu VIII:34: «Dacă voieşte cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea, şi să mă urmeze», cuvinte pe care le-ar fi rostit Iisus din Nazaret.

Mai târziu, sensul spiritual de «chin moral» va fi lărgit, pentru a vorbi de dogma creştină a ispăşirii.

Sensul material

Crucea e un simbol în formă de răscruce, formată de două sau mai multe linii. Regiunea e o zonă definită de intersectare: în general sunt patru regiuni.

 • cruce latină
 • cruce în formă de τ (tau), sau franciscană
 • crucea sfântului Andrei, sau cruce în formă de  X
 • crucea sfântului Petru, sau cruce întoarsă
 • cruce bască
 • cruce celtică
 • cruce sau cârjă papală
 • cruce greacă, cu braţele egale
 • cruce egipteană sau ankh
 • cruce furcată, în formă de Y
 • cruce cu vârfuri
 • cruce cvadruplă
 • cruce ancorată
 • cruce slavă
 • cruce cu trifoi
 • cruce patriarhală, sau lorenă
 • cruce malteză
 • cruce ierusalimiteană
 • cruce occitană
 • cruce gamată, sau svastika
 • Mundolsheim
 • cruce hughenotă
 • cruce scandinavă

 

Galeria

Latină

Greacă

A sfântului Petru

Crux commissa, egipteană creştină (coptă)

Crux decussata, a sfântului Andrei

În formă de soare, baza crucii celtice

Svastika

Crux dissimulata

Lorenă

Patriarhală, sau a Jeannei d’Arc

Papală sau ierofantă

Slavă

Ridicată, sau a evangheliştilor, ori de arhanghel

De arhanghel (variantă)

De arhanghel (variantă)

Romană de hirotonie

Nemţească

Ierusalimiteană, simbol cruciat

Cu cârje, sau merovingiană

Cu trifoi, sau a sfântului Patrik, sau irlandeză

Malteză, sau a sfântului Ioan

Cu tălpi

Cu mingi, sau cu mere

A sfântului Iacob cel Bătrân

Bască, sau lauburu

Occitană

A templierilor

Hughenotă

Scandinavă

Crucea Roşie.

 

                                                                                               

Crucea patee,confundata adesea                      varianta crucii „Patee” inscrisa in

cu crucea    malteza.                                                                                        cerc .                                                                                                                                           

Este o cruce a Ordinului lui Hristos si

are origine templiera.

De la Wikipedia ,enciclopedia libera

Publicitate

27/01/2010 - Posted by | CREDINTA | , , , , , , , , , , , ,

3 comentarii »

  • Vezi si ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI

   http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.osmth.ro/index66_files/image019.jpg&imgrefurl=http://www.osmth.ro/index66.htm&usg=__4mFxB6sO1dysbOvjJ6oBqlzdZh4=&h=90&w=90&sz=10&hl=ro&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=p_C-isYuqZl3zM:&tbnh=78&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Dcrucea%2Bpatee%2Bsi%2Bcrucea%2Bmalteza%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DG%26rlz%3D1T4GFRE_roRO372RO372%26tbs%3Disch:1.

   MARELE PRIORAT AL ROMANIEI

   OBEDIENTA REGULARA DE PORTO

   –––––––––––––––––––––––––––

   SIMBOLISTICA – CRUCEA

   Crucea Alfa şi Omega

   Această cruce latină completată de literele Alfa şi Omega ne aminteşte că, deşi Iisus Hristos a murit pe cruce pentru răscumpărarea păcatelor noastre, el continuă să domnească veşnic peste Împărăţia Sa.

   Crucea cu ancoră

   Simbolizează nădejdea creştinilor în ajutorul lui Iisus Hristos. Crucea a fost utilizată şi ca emblemă a Sfântului Clement, episcop la Roma, despre ea tradiţia susţinând că ar fi fost legată de o ancoră şi aruncată în mare de împăratul Traian.

   Crucea Botezătorului

   Această cruce greacă este suprapusă peste litera din alfabetul grecesc “chi”, care este şi prima literă a numelui lui Hristos (Christos). Ea formează o cruce cu opt braţe. Cum numărul opt este simbolul renaşterii sau al regenerării, această cruce este frecvent utilizată drept cruce a botezului.

   Crucea trilobată

   Este cea mai răspândită formă a crucii, ea evocând Sfânta Treime prin capetele sale în formă de trifoi.

   Crucea bizantină

   Crucea bizantină este folosită mai ales în Biserica ortodoxă greacă.

   Crucea Patimilor, în trepte

   Cele trei trepte pe care este aşezată crucea latină simbolizează patimile lui Iisus Hristos pe drumul Golgotei sau, mai ales, cele trei virtuţi creştine, care sunt credinţa, speranţa şi iubirea.

   Crucea celtică, irlandeză

   Unul din cele mai vechi simboluri folosite ale crucii. Această cruce era folosită de celţii creştinaţi din Marea Britanie şi din Irlanda.

   Crucea învingătorului, a victoriei

   Această cruce este completată cu prima şi ultima literă a numelui elenizat al lui Iisus (IC) şi cu prima şi ultima literă a numelui elenizat al lui Hristos (XC), în partea de sus, şi cu denumirea grecească pentru victorie (NIKA), în partea de jos. Barele scurte amplasate deasupra literelor indică faptul că este vorba de abrevieri.

   Crucea ornamentată (Crosslet)

   Cruce formată din patru alte cruci de dimensiuni mai reduse, ansamblul fiind o reprezentare grafică a răspândirii Evangheliei către cele patru zări ale pământului. Această versiune ornamentată este aşezată pe un caroiaj care formează, la rândul său, alte patru cruci.

   Crucea răsăriteană

   Crucea de această formă este utilizată în special de Biserica ortodoxă rusă. Bara superioară reprezintă forma abreviată a inscripţiei “INRI” care a fost aşezată deasupra capului lui Iisus Hristos din ordinul lui Pilat. Semnificaţia barei inferioare înclinate s-a pierdut în negura istoriei. Potrivit folclorului, se spune că Iisus Hristos ar fi avut un picior mai lung; sau, potrivit altei legende, că marele cutremur care s-a produs la moartea Lui a făcut să se încline crucea. O altă explicaţie (probabil şi cea mai corectă) este aceea că, crucea înclinată este reprezentarea crucii Sfântului Andrei. Se consideră că Sfântul Andrei este cel care a introdus creştinismul în Rusia.

   Crucea crenelată

   Această cruce heraldică evocă crenelurile unei fortăreţe sau ale unui castel, putând fi folosită în această formă ca simbol al “Bisericii militante” (biserica luptătoare, prin contrast cu biserica triumfătoare – adică toţi cei care au urcat la Dumnezeu).

   Crucea floare-de-crin

   Asemănătoare crucii cu motiv floral (prezentată mai jos), această cruce evocă Sfânta Treime şi Învierea.

   Crucea florală

   Capetele în formă de crin ale acestei cruci evocă Sfânta Treime.

   Crucea grecească

   Formă arhaică a crucii, având braţele de dimensiuni egale.

   Crucea ionică

   Este crucea pe care Sfântul Columb a dus-o pe Insula Iona în secolul al VI-lea.

   Crucea de Ierusalim, a cruciatului, formată din cinci registre

   Această formă complexă se compune dintr-o cruce principală, la rândul ei formată din patru cruci în forma literei T, care este o reprezentare simbolică a Legii vechi-testamentare. Cele patru cruci greceşti de dimensiuni mai reduse reprezintă împlinirea Legii prin învăţăturile evanghelice ale lui Iisus Hristos. Unii exegeţi furnizează interpretarea conform căreia ea ar reprezenta activitatea misionară a Bisericii, care a răspândit cuvântul Evangheliilor în cele patru zări ale lumii. Iar alţii susţin că cele cinci cruci ar simboliza cele cinci răni pe care le-a primit Iisus Hristos pe cruce (mâini, picioare şi coastă). Această cruce a apărut pe blazonul lui Godfrey de Bouillon, primul rege al Regatului creştin al Ierusalimului. Ea este integrată în heraldica cruciaţilor.

   Crucea latină

   Această reprezentare a crucii, şi cea mai răspândită, evocă sacrificiul suprem pe care l-a făcut Iisus Hristos pentru a răscumpăra păcatele omenirii. Crucea este goală pentru a ne aminti de momentul Învierii şi de speranţa în viaţa veşnică.

   Crucea latină (cu proclamarea)

   Iniţialele în alfabet latin simbolizează inscripţia de pe crucea lui Iisus Hristos, scrisă din porunca lui Pilat: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Iisus din Nazaret, regele iudeilor”

   Ioan 19:19 Pilat pregătise o inscripţie care a fost fixată pe cruce. Ea suna astfel: “IISUS DIN NAZARET, REGELE IUDEILOR”. 20 : “Mulţi evrei au citit acest semn, fiindcă locul în care Iisus a fost răstignit pe cruce era aproape de cetate, iar semnul a fost scris în aramaică, latină şi greacă”. (NIV)

   Crucea malteză

   Cele opt vârfuri exterioare simbolizează regenerarea. Unii susţin că ar reprezenta cele opt virtuţi. Crucea apare pe blazonul Cavalerilor Ioaniţi, aceiaşi care au fost alungaţi de turci din Insula Rodos şi s-au refugiat în Insula Malta. Malta este insula pe care a naufragiat corabia Sfântului Pavel.

   Crucea Naşterii Domnului

   Această cruce în formă de stea aminteşte povestea Naşterii lui Iisus Hristos, anunţând scopul pentru care El s-a întrupat.

   Crucea pontificală

   Această cruce este emblema oficială a papalităţii. Ea nu poate fi folosită decât de Papa însuşi. Se spune că cele trei bare orizontale ar reprezenta cele trei răspântii de pe Golgota. Mult mai probabil, ele simbolizează cele trei direcţii ale autorităţii papale : Biserica, pământul şi cerul.

   Crucea pătimirii

   Capetele ascuţite ale acestei cruci latine reprezintă pătimirea lui Iisus Hristos răstignit pe cruce.

   Crucea „Patee”

   Această cruce este frecvent confundată cu crucea malteză. Este o cruce a Ordinului lui Hristos si are origine templiera. Reprezintă varianta crucii „Patee” inscrisa in patrat.

   Crucea „Patee” – varianta

   Are aceleaşi semnificatii ca si precedenta numai ca este inscrisa in cerc.

   Crucea patimilor

   Această cruce simbolizează crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Este una dintre crucile care apar pe mantia Cavalerilor Templieri. Se pare ca este crucea pe care le-a fost oferită spre a o purta de catre Papa Eugeniu in 1146.

   Crucea templieră

   Cruce care apare pe scutul cavalerilor templieri si pe pânzele corabiilor Ordinului. Crucea apare aplicată pe rasa calugarească care se afla sub mantia de cavaler.

   Crucea patriarhală

   Această cruce ecleziastică purtată de patriarhi apare frecvent reprezentată în arta creştină. Bara superioară simbolizează inscripţia plasată pe cruce de Pilat. A fost adoptată de cardinali şi de episcopi ca semn distinctiv al rangului în ierarhia bisericească.

   Crucea episcopală (Pommee)

   Capetele în formă de măr simbolizează roadele vieţii creştineşti. Fiindcă acest motiv era reprezentat pe veşmintele preoţeşti în perioada creştinismului timpuriu, crucea în această formă este uneori denumită cruce episcopală.

   Crucea Sfântului Andrei

   Potrivit tradiţiei, Sfântul Andrei a simţit că este nedemn să fie răstignit la fel ca Domnul Dumnezeul său, astfel încât el a implorat să i se facă o cruce de formă diferită. Crucea Sfântului Andrei este un simbol al umilinţei, al pătimirii şi al martiriului.

   Crucea în T

   Crucea de forma literei T din alfabetul grecesc este cea mai simplă dintre toate cruciformele. Este frecvent folosită drept cruce a profeţiei, sau cruce vechi-testamentară, fiindcă reprezintă semnul pe care, conform tradiţiei, l-au făcut israeliţii cu sângele mielului jertfit pe stâlpii din Egipt în noaptea dinaintea trecerii miraculoase a mării. Crucea de forma literei T este frecvent reprezentată în chip de stâlp pe care a ridicat Moise şarpele de aramă în pustia Egiptului.

   Crucea triumfului Împărăţiei lui Iisus Hristos pe pământ

   Această cruce simbolizează triumful şi venirea Împărăţiei lui Iisus Hristos. Este frecvent întâlnită în arta religioasă creştină, fiind reprezentată în vârful sceptrului purtat de Iisus Hristos care domneşte cu slavă peste Împărăţia Sa.

   –––––––––––––––––––––––––––

   NON NOBIS DOMINE NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM !

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 17/07/2010 | Răspunde

  • Atentie despre care tip de cruce vorbesti….

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 31/07/2010 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: