CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi,romanii

Pacea de la Kuciuk-Kainargi din 1774 si războiul ruso-turc din 1768-1774, momente importante in istoria romanilor

 Ecaterina cea Mare,împărăteasa Rusiei 1762-1796.

 

 

Constantin Mavrocordat, domn al Moldovei 1733-35, 1741-43, 1748-49, 1769

Mustafa III-lea, sultan 1757-1774, sursă:oocities.org

 

 

 

Sub Ecaterina II, Imperiul Rus mai făcu un pas mare spre hotarele Moldovei. Armatele Ecaterinei II trecură prin Polonia, ţară care pe atunci era cu totul supusă influenţei ruseşti şi năvăliră în Moldova.

Războiul ruso-turc din 1768 s-a început când Goliţin a trecut Nistrul şi a ocupat Hotinul şi Iaşii; în curând însă a fost silit să treacă Nistrul îndărăt. Goliţin cedă comandamentul lui Rumeanţev, care bătu pe turci lângă Kameneţ.

Constantin Mavrocordat, care tocmai îşi începuse ultima lui domnie, fu prins de soldaţii ruşi la Galaţi şi trimis în Rusia. Generalul Kazarin, ajutat de voluntari munteni, în frunte cu spătarul Pârvu Cantacuzino, a ocupat Bucureştiul unde domnul Gheorghe Ghica se lăsă prins.

Imediat după ocuparea celor două principate, porniră la Sankt-Petersburg, capitala Imperiului Rus, delegaţii de boieri munteni şi moldoveni, ca să prezinte ţarinei supunerea românilor şi dorinţele lor.

Delegaţia boierilor din Muntenia ceru alipirea ţării la Imperiul Rus, însă cu drept de autonomie: ţara să fie guvernată numai de boierii mari, câte 12 pe rând, sub guvernator rus, veniturile visteriei să se trimită spre Imperiul Rus. Delegaţia boierilor din Moldova ceruse ca acestă să devină pur şi simplu judeţ (oblasti) a Imperiului Rus.

Ruşii însă nu s-au putut bucura de izbândele lor, căci sub ameninţare de război cu Imperiul Austriac, care nu putea să vadă principatele româneşti ale în componenţa Imperiului Rus, ei fuseseră siliţi să încheie pace cu Turcii, renunţând la cuceririle făcute.

La 10 iulie 1774 s-a încheiat Pacea de la Kuciuc-Kainargi, în Dobrogea de sud. Stipulările tratatului, contrariu pretenţiilor Imperiului Rus, care cerea Oceakov-ul, întrega Moldovă şi Muntenia (Ţara Românească), s-au mărginit în a ceda Imperiului Rus Kerci-ul şi Enicale, precum şi a proclama pe tătarii din Crimeea independenţi de Turcia.

Prin Tratatul de pace de la Kuciuc-Kainargi Moldova şi Muntenia, rămân sub suzeranitate turcească, însă Ruşilor li se recunoaşte dreptul de control şi de apărare a Românilor contra abuzurilor turceşti. Acesta a fost începutul protectoratului rusesc în principatele române. Prin consulii de la Iaşi şi Bucureşti, Imperiul Rus exercită un control şi au un amestec continuu în toate afacerile ţărilor române.

Cu toată dorinţa Imperiului Rus de a cuceri ambele Principate Dunărene, scopul ţinut nu a putut fi realizat, din cauza că la 1772 în loc de aceste două ţări, capătă o bucată din Polonia. Imperiul Austriac însă, folosindu-se de împrejurările favorabile pentru el, ocupă atunci teritorii din nordul Moldovei, care le vor numi ulterior Bucovina şi le anexează ca provincie a Imperiului Austriac la 1777.

În aşa mod două Imperii vecine micşorează o naţiune creştină, care în curgerea secolelor aproape singură ţinuse piept lumii musulmane în mersul ei crescând spre inima Europei.

 

Vezi și…

 

Bibliografie (surse):

  1. Zamfir C. Arbure, Basarabia în secolul XIX, Bucureşti 1898;

  2. Petre P. Panaitescu, Istoria românilor, Bucureşti 1990.

  3. Istoria md.

18/06/2013 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , | Scrie un comentariu

9 octombrie 1944:IMPARTIREA SFERELOR DE INFLUENTA DIN EUROPA INTRE STALIN SI CHURCHILL

Primul Ministru britanic  Winston Churchill,  . Presedintele american  Franklin Roosevelt si Iosif Stalin,in timpul conferintei de la Ialta. Februarie 1945.

„Acordul de procentaj” de la Moscova din 9 octombrie 1944 ,este înţelegerea dintre Churchill şi Stalin prin care se fixau, într-o manieră neobişnuită în practica diplomatică, adică prin procente, influenţa Marii Britanii (în înţelegere cu SUA) şi a Uniunii Sovietice în ţările Europei de Sud-Est.

În memoriile sale, Winston Churchill a relatat pe larg întâlnirea sa cu Stalin, din seara zilei de 9 octombrie 1944 (discuţiile au început la orele 22.00), în cursul căreia, constatând că “ the moment was apt for business” (momentul era propice pentru tranzacţii), i-a propus dictatorului sovietic, în vederea evitării tensiunilor într-o zonă de interes pentru cele două mari puteri, următoarele procente:

România: Rusia – 90%

Alţii – 10%

Grecia: Marea Britanie – 90%

Rusia – 10%

Iugoslavia: 50% – 50%

Ungaria: 50% – 50%

Bulgaria: Rusia – 75%

Alţii – 25%

În cursul negocierilor din zilele următoare dintre Anthony Eden, ministrul de Externe al Marii Britanii, şi Viaceslav M. Molotov, comisarul poporului pentru Afacerile Străine al URSS, procentele propuse de Churchill au fost modificate în cazul Bulgariei şi al Ungariei, Uniunea Sovietică obţinând, în cele două ţări, o influenţă cotată la 80%. Istoricii nu sunt de acord asupra semnificaţiei acestor procente.

Este, însă, evident că ele dezvăluiau ponderea pe care protagoniştii Marii Alianţe (URSS, Marea Britanie şi SUA) aveau să le deţină în fixarea destinului ţărilor cuprinse în Acordul de procentaj. Până foarte de curând, am crezut că, la originea înţelegerii anglo-sovietice din octombrie 1944, s-au aflat doi factori:

a) interesul Marii Britanii de a avea controlul asupra Greciei, verigă capitală în menţinerea bazinului oriental al Mediteranei sub dominaţie britanică – dacă Armata Roşie ar fi intrat în Grecia sau Partidul Comunist ar fi luat puterea la Atena, Grecia ar fi fost pierdută pentru Marea Britanie, iar Suezul, punct de maxim interes strategic, pe drumul imperial, care lega Marea Britanie de posesiunile sale de la est de Suez, s-ar fi găsit sub ameninţarea directă a URSS, interesele de securitate ale Marii Britanii cerând, aşadar, ca Londra să împiedice o prezenţă militară sovietică în Grecia;

b) al doilea factor care a determinat Acordul de procentaj a fost incidentul survenit între Moscova şi Londra, în legătură cu prezenţa în România a grupului „Autonomous”, trimis de Special Operations Executive, o structură informativă şi de sabotaj, care ţinea legătura cu mişcările de rezistenţă din ţările ocupate sau controlate de cel de-al treilea Reich: în noaptea de 21/22 decembrie 1943, un grup de trei agenţi ai SOE, denumit „Autonomous” şi compus din Gardyne de Chastelain, Ivor Porter şi Silviu Meţianu, a fost paraşutat în România, o eroare făcând ca cei trei să ajungă în altă zonă, unde au fost capturaţi de jandarmii români (în apropiere de satul Plosca, judeţul Teleorman), la câteva ore de la aterizare (istoria acestui grup este cunoscută publicului cititor românesc din cartea lui Ivor Porter, Operaţiunea „Autonomous”, trad. George G. Potra şi Delia Răzdolescu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991);obiectivul principal al Operaţiunii „Autonomous” era de a-l convinge pe Iuliu Maniu, preşedintele PNŢ şi figura cea mai importantă a opoziţiei din România, să nu ocolească Uniunea Sovietică în demersurile sale, urmărind desprinderea României de Germania şi încheierea armistiţiului cu protagoniştii coaliţiei antihitleriste. Atât opoziţia, cât şi regimul Antonescu îşi puneau speranţele în anglo-americani şi evitau contactele cu Moscova.

Loiali alianţei cu URSS, britanicii îi cereau, aşadar, lui Maniu să se adreseze tuturor protagoniştilor Marii Alianţe; deşi militari ai unei ţări cu care România era în război, membrii grupului „Autonomous” au fost trataţi excelent, fiind deţinuţi la Inspectoratul General al Jandarmeriei şi au purtat discuţii cu Eugen Cristescu, şeful Serviciului Special de Informaţii, generalul Constantin Z. Vasiliu („Piky”), şeful Jandarmeriei, şi adjunctul acestuia, generalul Gheorghe Tobescu; lui de Chastelain i s-a organizat o întâlnire cu Maniu, iar membrii grupului au fost implicaţi în comunicările radio ale mareşalului Ion Antonescu cu generalul englez Maitland Wilson, comandantul forţelor aliate din Mediterana Orientală; acest ultim fapt a provocat o mare iritare la Moscova, care, printr-un mesaj al lui Molotov către Churchill, din 30 aprilie 1944, a acuzat Marea Britanie că a stabilit o înţelegere cu regimul Antonescu „ale cărei scopuri sunt necunoscute guvernului sovietic” şi îngreunează astfel capitularea României; în consecinţă, Moscova cerea Londrei să prezinte explicaţii în legătură cu activitatea acestui grup; la 2 mai 1944, Churchill a redactat un răspuns dur la mesajul lui Molotov, dar Eden l-a atenuat pentru a nu agrava tensiunile dintre cei doi aliaţi; pentru a evita, pe viitor, apariţia unor astfel de incidente, la 5 mai 1944, au început la Londra discuţii anglo-sovietice privind delimitarea „sferei de activitate” a celor două mari puteri în Europa de Sud-Est, întemeiate pe principiul că România aparţine sferei sovietice de interese, iar Grecia celei britanice.

Aceasta era imaginea pe care am susţinut-o şi eu, până acum.

Studiul unui istoric rus – Aleksandr A. Kalinin, Convorbirile sovieto-britanice despre delimitarea sferelor de influenţă în Europa, în 1944 („Voprosî istorii”, 2009, nr. 9, p. 19-36) – aduce informaţii noi, care obligă la revizuirea acestei interpretări.

În condiţiile în care Uniunea Sovietică era percepută în cercurile anglo- americane ca o sprijinitoare a comuniştilor greci, deţinători ai mijloacelorde forţă capabile să le permită luarea puterii, guvernul britanic a fost îngrijorat de perspectiva ieşirii Greciei de sub influenţa sa.

În contextul atacurilor Agenţiei TASS împotriva guvernului grec din exil (se ştia că această agenţie reprezintă punctul de vedere al guvernului sovietic), la 16 aprilie 1944 Churchill a adresat un mesaj lui Molotov în care „a exprimat rugămintea de încetare a propagandei TASS.

Churchill a dat de înţeles că Londra este gata să recunoască interesele sovietice în România şi a propus, în fapt, Moscovei, o tranzacţie: partea sovietică să domine în România în schimbul recunoaşterii Greciei în sfera britanică de interese. «Întrucât noi dăm ruşilor conducerea în toate problemele româneşti – l-a încredinţat Churchill pe diplomatul britanic R. Leeper – pot să sper la un răspuns favorabil»” (A.A. Kalinin, op. cit., p. 20). Speranţele premierului britanic nu au fost înşelate.

 În răspunsul său din 22 aprilie 1944, V.M. Molotov „pentru prima dată a legat Grecia de România” (ibidem, p. 21). În lumina informaţiilor lui A.A. Kalinin, se constată că decizia Marii Britanii şi a Uniunii Sovietice de a încheia un acord prin care România şi Grecia să fie atribuite URSS şi, respectiv, Marii Britanii, este anterioară mesajului iritat al lui Molotov, din 30 aprilie, pe care eu însumi îl considerasem a fi fost unul din cei doi factori generatori ai Acordului de procentaj.

Ouverture de la Conférence de Potsdam (17 juillet 1945)

Cei trei”mari”la Conferinta de pace de la Postdam{ 17 iulie până pe 2 august} 1945}

autor: acad. Florin Constantiniu

sursa: Clipa- Magazinul actualitatii culturale romanesti

17/06/2013 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , | Scrie un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 17 IUNIE. VIDEO

17 iunie, istoricul zilei

676: A decedat   Papa Adeodat al II-lea, al 77-lea papă al Bisericii Catolice de la 11 aprilie 672..

Activitatea lui s-a remarcat în îmbunătățirea disciplinei monastice și – mai ales – în reprimarea ereziei monoteliste, doctrina unei singure voințe în Hristos” — prin care împăratul bizantin Heraclius I (610-641) își propunea să împace monofizitii   cu punctul de vedere  ortodox (în limba greacă mono = unu, thelisisi = voință).Deseori acest papa  este numit simplu cu numele de Adeodat (fără numeralul ordinar), deoarece predecesorul său omonim este numit simplu Deusdedit.

1025: A murit  regele Bolesław I  cel Viteaz  al Poloniei; (n. 967).

 Boleslaw I Chrobry, King of Poland - Mosegård Jensen, Bruun og Fenger Web Site

1239: S-a nascut regele Eduard I al Angliei; (d.7 iulie 1307).

A domnit între anii 1272- 1307 , suindu-se pe tronul Angliei pe 21 noiembrie 1272, după moartea tatălui său, regele Henric al III-lea. Supranumit „Picioare lungi”, datorită staturii sale neobișnuit de înalte.

Eduard I a fost cel mai ilustru monarh englez din Evul Mediu.Sub domnia sa, limba engleză, care, începând din perioada cuceririi, circula pe ascuns în rândurile meseriașilor,apare iar la lumină.

Instituțiile lui Eduard I prefigurează Anglia modernă. Legile sale au exercitat o influență durabilă asupra structurii sociale a țării. Cu toată sincera sa pioșenie, Eduard va avea față de papa , încă de pe atunci, atitudinea unui șef de stat “național și insular”.

1462: Vlad Ţepeş  incearca sa-l  ucida pe sultanul turc Mehmet  al II-lea, intr-un  atac de noapte.

1473: Miniaturistul Nicodim a terminat de scris si de decorat celebrul Tetraevanghel de la Humor,in care se afla si chipul lui Stefan cel Mare., dăruit de către domnitor mănăstirii Humor.

De aici denumirea actuală : „Tetraevangheliarul de la Humor”.

1579: Corsarul englez Francis Drake ajunge pe coasta de vest a Americii de nord si ia in posesie teritoriul pentru regina Elisabeta I a Angliei, numindu-l  Noul Albion (actuala Californie).

Francis Drake

Foto: sir Francis Drake

1596: Exloratorul olandez Willem Barentsz a descoperit arhipelagul arctic Spitsbergen.

 

1782: S-a nascut  regele Carol al XII-lea al Suediei; ( d. 30 noiembrie 1718 ) A domnit din 1697 până în 1718.

Carol XII pictură de Michael Dahl (1714)

 A  urcat pe tronul Suediei la vârsta de 15 ani la moartea tatălui său. Trei ani mai târziu a părăsit țara pentru a se angaja într-o serie de lupte. Aceste bătălii au făcut parte din Marele razboi al Nordului împotriva Rusiei, Saxoniei și Danemarcei-Norvegiei, țări care au creat o coaliție împotriva Suediei.

Deși Suedia a realizat multe succese militare, Marele Război al Nordului s-a terminat cu înfrângerea  sa și  sfârșitul Imperiului suedez.

1696: A murit  regele Ioan III Sobieski al Poloniei; (n. 1629).

John III sobieski

1789 :  În Franţa , Starea a treia se proclamă Adunare Naţională. Este preludiul marii Revolutii Franceze.

1818: S-a nascut compozitorul francez Charles Gounod; (d. 18 octombrie 1893), devenit celebru datorită operei sale Faust.

Dintre lucrările sale vocale se  mai remarcă si geniala sa compoziție ” Ave maria,  o melodie  suprapusă primului Preludiu din “Clavecinul bine temperat” de Johann Sebastian Bach.

1825: S-a nascut  Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza; (d. 2 aprilie 1909).

In imagine: Doamna Elena Cuza

1865: Romania a aderat la Conventia telegrafica internationala de la Paris.

1871: In New York City, domnisoara Anna Swan din Nova Scotia (Canada),  inalta de 2.27 m.,  se casatoreste cu dl.Martin Buren din Kentucky ( 2.19 m),  intemeind   cel mai inalt cuplu casatorit din lume la acea data.

Captain Martin Van Buren Bates and Wife Anna Swan with Friend Lei McFarland

 


 

1882: S-a născut compozitorul Igor Stravinsky (” Pasărea de Foc”, “Petruşka”, “Pucinella”, “Pucinella”); (m. aprilie 1971).

1885: Statuia Libertăţii a fost adusă din Franţa în Statele Unite ale Americii.

Aerial view of the Statue of Liberty

Statuia Libertatii a fost transportata din Franta in Statele Unite ale Americii,  la bordul Fregatei franceze Isère.  Monumentul a fost  un dar al Franţei făcut Statelor Unite, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la declararea independenţei.Astazi ea  este considerata un  simbol al SUA.

 

1888: S-a nascut  generalul german de tancuri  Heinz Guderian;  (d. 1954).

Heinz Guderian

1889: Poetul national al romanilor, Mihai Eminescu, este inmormantat la Cimitirul Bellu din Bucuresti.

 

 

1900:  S-a nascut  liderul  nazist german Martin Bormann; (d. 1945).

Découvrez la biographie de Martin BORMANN

 

1903:  Henry Ford fondeaza Ford Motor Company.

Henry Ford

 

1910: Pionierul aviatiei  mondiale,Aurel Vlaicu a zburat pentru prima dată cu avionul sau Vlaicu I, de pe Dealul Cotrocenilor.

Vlaicu 1

 

 

1923: S-a înființat Oficiul Național de Educație Fizică (ONEF).

 

1925: Romania a semnat  la Geneva o  Conventie care reglementa, pentru prima data, comertul cu arme si materiale de razboi, in vederea combaterii traficului clandestin al acestora.

 

1925:  S-a stins din viata inginerul roman Anghel Saligny, realizatorul sistemului de poduri de la Cernavoda, cel mai lung pod din Europa si al treilea din lume la acea data. S-a nascut in 19 aprilie 1854 la Serbanesti, in judetul Galati. A studiat la Focsani, iar apoi in Germania. A urmat Astronomia la Universitatea din Berlin, apoi Scoala Tehnica Superioara din Charlottenburg.

Pe timpul sederii in Germania a lucrat la executia mai multor proiecte, pentru ca la revenirea in tara si fie numit inginer la Serviciul de poduri si sosele.

Photobucket

          

                                                                                                                                      

A lucrat la constructia caii ferate Ploiesti-Predeal, Adjud-Targu Ocna si Barlad-Vaslui. In perioada 1884-1889, a fost implicat in constructia de docuri si antrepozite in Braila si Galati.

De numele lui se leaga si constructia primelor silozuri. Tot in acesta perioada a fost insarcinat sa se ocupe de Serviciul studiilor liniilor Fetesti-Cernavoda. Marea sa realizare a fost construirea podului peste Dunare.

Proiectul sau a adus doua mari inovatii: sistemul nou de grinzi si console pentru suprastructura podului si, ca material nou de constructii, otelul moale. A fost presedinte al Academiei Romane.

 

 

1926: S-a nascut Sergiu Radauteanu, fizician roman din R.Moldova.

 

Academicianul Sergiu Rădăuţanu (1975)Academicianul Sergiu Rădăuţanu (1975)

 

Sergiu Rădăuţanu a fost un fizician moldovean, specialist în domeniul fizicii şi tehnologiei materialelor semiconductoare.  S-a născut  în familia profesorilor Ion şi Nina Rădăuţanu. Bunicul lui, tot Sergiu, a făcut studii la Sorbona.

 În 1955 a  absolvit Universitatea de Stat din Chişinău. Din 1959 este numit  şef al  Laboratorului de Materiale Semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În 26 ianuarie 1959 susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice la Institutul de Fizică şi Tehnică „A.F.Ioffe” din Leningrad (actualul Sankt-Petersburg) , iar în 17 iunie 1966 susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice la Institutul Politehnic din Leningrad

În anul 1964 organizează prima instituţie superioară de învăţământ tehnic din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M.), exercitînd funcţia de rector al Institutului Politehnic Chişinău (1964-1973).

 De numele lui Sergiu Radăuţanu e legata descoperirea şi studierea proceselor de punere în ordine, precum şi fenomenul de nolitipie în sisteme ternare. A elaborat un şir de materiale semiconductoare, eterojoncţiuni şi dispozitive electronice.

A publicat circa 1000 lucrări ştiinţifice, , inclusiv 30 de monografii, precum şi mai mult de 130 brevete de invenţii. A organizat în R.S.S.M.  Conferinţa Internaţională “Compuşii ternari şi multipli” (Chişinău, septembrie 1990);

A fost membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (A.Ş.M.), Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei, Membru de Onoare al Academiei Române, Membru de Onoare al Academiei de Cosmonautică ”K.E.Ţiolkovski”. A desfăşurat o fertilă activitate publică, fiind preşedinte al Societăţii “D.Cantemir” si  preşedinte al Fundaţiei “D. Gusti”.

Un eveniment de importanţă majoră în viaţa Republicii Moldova a constituit-o prima Conferinţă ştiinţifică NATO la Chişinău, organizată de savant cu concursul Primăriei Chişinăului (1996).

Este memorabil faptul desfăşurării în 1993 la Chişinău, cu concursul nemijlocit al savantului a Congresului Internaţional al Academiei Româno – Americane la Chişinău cu tema “Moldova: deschideri culturale şi ştiinţifice spre Vest”. A participat activ la elaborarea programelor de colaborare ştiinţifică şi tehnică dintre România şi Republica Moldova în calitate de membru al Comitetului Guvernamental Interministrerial. A fost conducător de doctorat la mai bine de 60 teze de doctor şi 9 teze de doctor habilitat.

A fost membru al  unor consilii de redacţie la elaborarea unor lucrari importante ca : ”Enciclopedia Sovietică Moldovenească”- în 6 volume (Chişinău, 1976); „Dicţionar Enciclopedic Moldovenesc” (Chişinău,1989); „Literatura şi Arta Moldovei: Enciclopedie” în 2 volume (Chişinău, 1985); „Dicţionar Politehnic Rus-Moldovenesc (Român)”, (Chişinău, 1983), al „Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei (seria Fizică şi Tehnică)” şi a revistei internaţionale „Solar Energy Materials and Solar Cells”.

La 6 martie 1998, a incetat subit din viata  la Sankt-Petersburg, in Rusia.

 

1927: S-a nascut András Sütő, scriitor maghiar din Transilvania; (d. 2006).

1928: Amelia Earhart si-a inceput calatoria, incercand sa devina prima femeie care a zburat peste  Oceanul Atlantic,impteuna cu  Wilmer Stutz, pilot si  Lou Gordon, mecanic.

Amelia Earhart arrives in London on May 22, 1932, after flying solo across Atlantic.

 

 

1932: S-a nascut Sabin Balasa, pictor si regizor de film de scurt metraj, care se descrie care reprezentant al stilului cosmic romanticism si care a realizat o serie de lucrari de propaganda comunista. S-a nascut in localitatea Dobriceni din judetul Olt. A absolvit Institutul de Arta in 1955.

In cariera sa a castigat numeroase premii si a devenit membru in mai multe academii de arta. Inspirat de arta populara, pictorul si-a creat un stil propriu in care apar personaje fantastice, dar si din istoria tarii.

 In afara lucrarilor care ii infatiseaza pe Decebal, Stefan cel Mare ori Eminescu, acesta i-a portretizat si pe Elena si Nicoale Ceausescu, fapt care i-a atras o serie de critici dupa caderea regimului comunist.

De altfel, Sabin Balasa a actionat in judecata chiar publicatia „Le Monde” dupa ce aceasta a publicat reproduceri dupa cateva lucrari infatisand cuplul Ceausescu. In final, ziarul a fost nevoit sa ii prezinte scuze.

Artistul a fost recunoscut pentru picturile sale murale. A murit la 1 aprilie 2008.

1936: Începerea războiului civil în Spania

 

 

1940: Radiodifuziunea Franceză transmite discursul maresalului Philippe Pétain, președinte al Consiliului de Miniștri, în care se cerea poporului francez să predea armele în lupta cu armatele naziste: „Cu inima strânsă, va spun astăzi ca trebuie să încetam lupta”.

Pétain, Philippe

La 22 iunie 1940 a fost încheiat armistițiul între Franța și Germania.

 

1940:  Cele trei state baltice,  Estonia , Letonia şi Lituania  intră sub ocupaţia Uniunii Sovietice.

1940: S-a nascut actorul roman de teatru si film Virgil Ogășanu.

1944: Islanda a anuntat separarea sa definitiva de Danemarca si s-a proclamat republica.

1947: S-a nascut solistul vocal Paul Young.

1950:  La Spitalul „Mary” din Chicago, medicul american Richard Lawler  efectuează primul transplant de rinichi.

1954: În Germania de Vest, ziua de 17 iunie este prima dată sarbatorită ca Ziua Unității Germane.

1972:   In Statele Unite cinci angajați ai Casei Albe au fost arestați pentru intrarea prin efracție în birourile Comitetului Național al Partidului Democrat, în scopul de a asculta ilegal convorbirile telefonice ale opoziției.(Scandalul  Watergate va duce in final la demisia presedintelui Richard Nixon).

1976: In Romania, a fost emis un decret privind amnistierea infractiunilor de trecere frauduloasa a frontierei prin care se gratiau pedepsele celor care fugeau din tara. Consiliul de Stat a dorit prin aceasta masura sa stopeze tentativele de trecere frauduloasa a frontierei si sa readuca in Romania personalitati aflate in exil.

1977: Au fost inaugurate, pe platforma industriala de est a Craiovei, lucrarile de constructie a  societatii mixte Oltcit, pentru fabricarea unor  autoturisme de mic litraj, in  cooperare ci Franta.

 

 

1991: Parlamentul Africii  de Sud  abrogă Legea de înregistrare populaţiei , care a  clasifica rasial  in timpul  apartheidului  toti  sud-africanii inca  de la naştere.

 

1996:  Victor Ciorbea, candidatul CDR la functia de primar general, a castigat alegerile locale cu 56,74% din voturi, contracandidatul sau, Ilie Nastase, din partea PDSR, intrunind 43,26%,din voturile exprimate.

2007: A murit designerul de moda italian Gianfranco Ferre;  (n. 1944).

 

Gandul zilei:  

Când te căsătoreşti ai nevoie de un martor. Ca la orice duel…
(Sacha Guitry).

 

 


17 iunie este :

 

 

Ziua națională a Islandei

 

 

Map of Iceland

Harta Islandei

 

 

 

 

 

CALENDAR CRESTIN ORTODOX

 Sfintii Mucenici Manuil, Savel si Ismail

Sfintii Mucenici Manuil, Savel si Ismail


Sfintii Manuil, Savel si Ismail au fost trei frati persani, nascuti din tata pagan si mama crestina. Mama sa i-a botezat in credinta crestina. Acesti frati erau ofiteri la curtea imparatului persan.

Ei au fost trimisi de imparat catre Iulian Apostatul (361-363) spre a negocia si consfinti un tratat de pace intre imperiul persan si cel roman.

In acea vreme, avea loc un festival pagan la Calcedon, motiv pentru care imparatul Iulian Apostatul aducea impreuna cu nobilii sai jertfe idolilor. Cei trei frati au lipsit de la acest festival, declarand ca sunt crestini si ca nu jertfesc idolilor.

In urma acestei marturisiri, Sfintii Manuil, Savel si Ismail au fost aruncati in temnita si apoi supusi la multe chinuri.

In timp ce erau torturati, multumeau lui Dumnezeu pentru
chinurile lor: “Iisuse preadulce, scumpe ne sunt noua aceste chinuri, pentru dragostea numelui Tau!”. Dupa aceasta rugaciune, un inger s-a pogorat din cer si a luat durerea lor.

Imparatul Iulian Apostatul, vazand ca acestia nu slujesc idolilor, a poruncit sa fie executati prin taierea capului, iar trupurile lor sa fie arse. In momentul in care au fost omorati, a avut loc un cutremur in urma caruia pamantul s-a deschis si a luat trupurile mucenicilor din fata paganilor spre a nu fi arse.

Mai tarziu, pamantul a scos la iveala trupurile mucenicilor, pe care crestinii le-au luat si ingropat cu cinste.

 

Tot astazi, facem pomenirea:

 

- Patimirii Sfintilor Mucenici Isavru si cei impreuna cu dansul: Inochentie, Felix, Ermia si Peregrin;
- Sfantului Mucenic Filonid, episcopul Curiei;
- Sfantului Cuvios Pior.

Maine, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Leontie, Ipatie si Teodul.

Bibliografie (surse):  Crestin Ortodox.ro; e.maramures.ro; lessignets.ro; Istoria md.;mediafax.ro; wikipedia.org.

 

 

 

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

http://www.youtube.com/watch?v=oTjRbbCO8QY

 

 

 

17/06/2013 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , | Scrie un comentariu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 350 other followers