CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi,romanii

ISTRO-ROMÂNII – VALAHII DE LA ADRIATICA

 

 

 

VALAHII DE LA ADRIATICA/ISTRO-ROMÂNII

Istroromânii reprezintă o comunitate din vestul Croaţiei, în Peninsula Istria, de aproximativ 2.000 de locuitori. Sunt strâns înrudiţi cu românii şi în propria limbă ei se numesc „rumâri”. Cunoscuţi de localnici sub numele „ciribiri” şi de filologi ca „vlahii din Istria”,locuitorii acestei zone sunt remarcabili pentru supravieţuirea lor lingvistică.

În ultimul secol, numărul acestora a scăzut simţitor, fiind ameninţaţi cu dispariţia.

Deşi situaţi izolat şi la distanţă, într-o masă de slavi, ei au ştiut, secole întregi, să-şi păstreze identitatea de neam, de limbă şi tradiţie. Iata de ce, originea, istoria, limba şi tot ce ţine de cultura lor a intrat în atenţia a numeroşi istorici, lingvişti, filologi, etnografi şi folclorişti din întreaga lume.

Aşezaţi într-o regiune săracă, puţinii locuitori de aici, care au fost capabili de acest adevărat miracol, au dus întotdeauna o viaţă grea. După cucerirea romană în care au intrat în secolele I şi II d. Ch., cei din Peninsula Istria au făcut faţă invaziei slavilor şi apoi celei otomane, cunoscând de-a lungul anilor şi alte stăpâniri, cum ar fi cea comunistă, iugoslavă. O asemenea istorie i-a supus pe cei din acest teritoriu la grele încercări şi de aceea mulţi dintre ei au plecat în Italia sau mai departe.

Aşa se face ca mulţi dintre membrii acestei mici comunităţi româneşti au fost nevoiţi să ia calea pribegiei. O situaţie ca aceasta, pe lângă multe altele, poate explica uşor cum se face ca, din cei peste 5.000 de membri cât număra această comunitate românească la începutul veacului, astăzi nu mai sunt aproximativ 2000.

Referitor la origine, cei mai mulţi cercetători, din păcate, consideră că istroromânii sunt urmaşii unor emigranţi valahi din secolul al XIV-lea, omiţând ipoteza mult mai apropiată de realitatea istorică, conform căreia aceştia sunt românii vechi, protoromânii, primii pe aceste teritorii, înaintea croaţilor. Asemeni aromânilor, istroromânii sunt o rămăşiţă a marelui popor ce se întindea pe un teritoriu vast, cuprins între Marea Neagră şi Marea Adriatică, Carpaţii Păduroşi şi Munţii Pind, poporul TRAC.

Răspândire

Istroromânii sunt concentraţi în special în opt localităţi din partea croată a peninsulei Istria şi în două localităţi din partea slovenă a peninsulei. În Croaţia, este vorba de satul Žejane/Jeiăni (cel mai mare dintre ele, situat la nord de Muntele Mare sau Maggiore/Učka) din plasa Mune, judeţul (Županija) Primorsko-Goranski, precum şi de satul Šušnjevica/Şuşneviţă sau Val d’Arsa şi cătunele Brdo/Bârda, Jesenovik/Sucodru, Nova Vas/Nosela, Kostračani/Costerceani, Letaj/Letai şi Zankovci din plasa Kršan/Crişan, judeţul (županija) Istria, iar în Slovenia este vorba de localităţile Golac şi Polijane. Multe surse vorbesc şi despre alte localităţi din peninsula Istria, cum ar fi Dolinšćina, Draga, Dražina, Gradinje, Grobnik, Jelavići, Miheli, Trkovci, Perasi, în care există astăzi vorbitori ai dialectului istroromân.

Se mai cunoaşte că acum şapte decenii existau vorbitori ai acestui dialect şi în alte sate sau cătune din peninsulă, cum ar fi: Munc, Liubici, Brig, Banascra, Mune Mare, Negri, Schilazzo, Santa Lucia, Ceravizzo, Cărbune, Cărniţa, Stara Guna, Corte Alba, Vlaşca, Vlahi, Fărăgun, Cătun, Cepici, Liţul, Runchi, Tupliţe, Cuculeani, Rumeri, Romania, Vale, Vlahobreg, Vodiţe şi altele.

Toponimia peninsulei ne demonstrează însă o prezenţă masivă a istroromânilor în Evul Mediu: două aşezări cu denumirea Romania, altele unsprezece cu denumirea Cătun, apoi Vlasici, Vlascova, Volosca, Vlahova, Rumeni, Spinei, Murari, Sugari, Ciobani, Ciubănici, Ierbulişte, Bolobani, Bolovani, Buzet, Sărman, Floricici. În 1896, Teodor T. Burada publica o listă de 114 localităţi sau cătune populate altădată de români şi care îşi pierduseră în secolul al XIX-lea limba maternă, dar mai păstrau un şir de caracteristici etnice româneşti. Primul istoric care i-a descris pe istroromâni a fost triestinul Manarutta, cunoscut ca Fratele Irineo della Croce.

El scria în 1698 că aceştia aveau „o limbă proprie a lor, similară limbii române. De aceea, ei se numesc între ei, în propria lor limbă, „rumeri” şi că locuiau până la porţile Triestului, la Opicina, Trebaciano şi Gropado. De asemenea, până în secolul al XIX-lea, istroromânii mai locuiau într-un număr destul de mare şi în insulele Veglia/Krk şi Cherso/Cres din Marea Adriatică.

Românii de pe aceste insule au fost asimilaţi (lingvistic). Astăzi, există o mică diasporă istroromână în oraşul italian Trieste, din nordul peninsulei Istria, şi o altă diasporă, care nu depăşeşte 500 de persoane, în SUA, concentrată la New York. Există un număr de câteva zeci de istro-români răsfiraţi în Canada, Australia şi Noua Zeelandă.

Tot mai mulţi cercetători şi ziarişti români sau străini care au vizitat Istria confirmă că numărul vorbitorilor de istroromână scade vertiginos şi alarmant, aceştia fiind într-un stadiu avansat de deznaţionalizare.

Cultură

Nu există o literatură cultă în dialectul istroromân. Această ramură a tracoromânilor a fost şi este cea mai mică şi cea mai ameninţată. Chiar dacă nu sunt numeroşi, istroromânii au dat naştere unor personalităţi demne de remarcat. Andrei Glavina, cel numit „apostolul istroromânilor”, cel care a înfiinţat şi a condus între 1921 şi 1925 la Šušnjevica/Şuşneviţă sau Val d’Arsa şcoala „Împăratul Traian” cu predare în dialectul istro-român şi în româna literară, autor al primei cărţi de rugăciune în dialect istroromân.

Cea mai mare personalitate a istroromânilor este considerat Nicolae Teslea (Drăghici) (1856-1943), devenit cetăţean american şi cunoscut ca Nicola Tesla (în croată şi în alte limbi).

Savantul şi inventatorul Nicolae Teslea, astăzi revendicat şi de sârbi, şi de croaţi, a fost propus în 1915, împreună cu Thomas Edison, la Premiul Nobel pentru fizică, premiu pe care l-a refuzat.

Nicolae Teslea a descoperit câmpul magnetic rotitor, a inventat radioul înaintea lui Marconi, sistemele de comunicare fără fir şi sistemul bifazat de curent electric alternativ. Acest inventator istroromân genial a construit primele motoare asincrone bifazate, generatoarele electrice, transformatorul electric de înaltă frecvenţă.

Fire harnică şi vizionară, supranumit „extraterestrul român”, Nicolae Teslea a înregistrat peste 1200 de invenţii de o tehnicitate ce surclasa contemporaneitatea.

 

 

În SUA, foarte multă lume spune că numele corect al secolului al XXI- lea este Nicolae Teslea. Marea preocupare ştiinţifică a acestui istroromân a ţinut de transmiterea informaţiei şi a energiei la distanţă, mai bine zis fără fir (wireless). A murit la New York într-o mizerie cumplită.

De origine istroromână a fost şi Matei Vlăhici (1520-1575), teolog protestant de limbă latină şi germană din secolul XVI, primul şi cel mai de încredere colaborator al lui Martin Luther. Matei Vlăhici este cunoscut şi ca Matthias Flacius Illyricus (în latină), Matija Vlačić/Vlachich (în croată) şi Matthias Flach (în germană).

 

Un alt mare istro-roman a fost Andrei Glavina, apostolul istro-românilor, cel care a înfiinţat şi a condus între 1921 şi 1925 la Šušnjevica/Şuşneviţă sau Val d’Arsa o şcoală cu predare în dialectul istroromân şi în româna literară, autor al primei cărţi de rugăciune în dialect istroromân.

 

 

 

 

Este autorul primelor lucrări în dialectul istroromânilor, pledând pentru păstrarea identității etnice și recunoașterea acesteia. Lui i se datorează numeroasele mărturii cu privire la situația acestei ramuri apusene a românismului și la procesul de deznaționalizare la care era supusa. A compus de asemenea Imnul Istroromânilor.

Andrei Glavina a fost supranumit apostolul istroromânilor. A publicat în 1905  Calendarul românilor din Istria, în care a adăugat diverse proverbe și zicale istroromâne.

În Italia există actualmente Asociația culturală “Andrei Glavina”.

Imnul Istro-românilor

Roma, Roma i mama noastră

noi Romani rămânem

Romania i sara noastră

tot un sang-avem

nu suntem siguri pe lume

si’nea avem frați

Italiani cu mare lume

mâna cu noi dați

ca să fim frate și frate

cum a dat Dumnezeu

să trăim până la moarte

eu și tu și tu și eu.

 

 

Istroromâni au fost şi profesorul Luigi Belulovici şi medicul Giuseppe Belulovici. Tot istroromân este scriitorul de limbă italiană Ezio Bordul, ca şi jurnalistul de limbă italiană şi croată, dar de origine istroromână, Ezio Mestrovich (1941-2003).

Un mare entuziast este istroromânul Corrado Clănaţ (Clagnaz), care a înfiinţat în 1994, la Trieste, împreună cu alţi entuziaşti, Asociaţia culturală istroromână „Andrei Glavina”. Această asociaţie editează pe speze proprii revista „Scrisore către fraţ rumeri” (Scrisoare către fraţii români).

În SUA, una dintre persoanele cele mai active din sânul comunităţii istro-române este arhitectul Maria Luisa (Marisa) Ciceran.

Dialectul istroromân

Istroromâna este ultima care s-a desprins din limba  protoromana si se presupune că istroromânii s-au așezat în Istria în secolul al XII-lea , deoarece atunci este menționat un domnitor al Istriei pe nume Radul (probabil un nume românesc).

Totuși, primele atestări documentare elocvente ale istroromânilor, datează din 1329 , când cronicile sârbești vorbesc despre o populație vlahă în regiune. Aceasta sugerează că istroromânii au sosit în Istria în sec.al XIV-lea  sau mai înainte.

Locul de origine se bănuiește că ar fi bazinul munților Carpatii. Unii lingviști (printre care și Ovid Densusianu) sunt de părere că istroromânii au venit în această regiune din din Transilvania prin Serbia, acum aproape 1000 de ani.

Primele atestări ale istroromânei sunt o listă de sintagme și două propoziții (urări) traduse în latina sau în italiana, notate într-o lucrare de istorie despre  Triest   a lui F. Irineo della Croce, apărută la  Venetia in 1693.. Următoarele atestări, mici texte izolate, apar abia la începutul secolului al XIX- lea .

Începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea sunt publicate culegeri importante de literatură populară: basme scurte, snoave, proverbe, mai puțin poezii.

Singura lucrare cultă este un almanah cu texte traduse din română și influențate de aceasta

Majoritatea lingvistilor si istoricilor sunt de acord ca Istroromâna este unul din cele patru dialecte istorice ale limbii române vechi, mai asemănător cu standardul literar dacoromân decât cu aromâna.

Istroromâna este caracterizată prin câteva particularităţi, cum ar fi rotacismul (transformarea lui „n” intervocalic în „r”, bunăoară: inimă-irimă, lumină-lumiră, lună-lură, mână-mâră, pâne-pâre, un-ur sau rumâni-rumâri) şi apariţia unei noi vocale egal apropiate atât de „a” cât şi de „o”, marcate prin semnul grafic „å” (bunăoară: årde/arde, cåle/cale, dråg/drag, cårle/care(le), cårne/carne, cåsă/casă, påste/paşte, sårpe/şarpe, våche/vacă), dar şi transformarea grupului „ge” în „je” sau „jă”.

În privinţa vocabularului, a fost influenţat de limba sârbocroată, dar şi pe alocuri de limba italiană cu care a intrat în contact de mai multe ori de-a lungul vremurilor, mai ales in perioada interbelică, Istria făcând parte din Italia în acele momente. Dialectul istroromân conservă un şir de vechi reflexe lingvistice româneşti, de la cumpăna secolelor al XII-lea şi al XIII-lea sau chiar de mai înainte, explorând într-un mod interesant perioada străromână.

Există şi un ingredient lexical croat destul de puternic, dar nu într-atât încât să nu recunoaştem trăsăturile româneşti ale dialectului.

Mulţi dintre cercetătorii care s-au aplecat cu pasiune şi cu interes asupra întrebărilor ce se pun pe seama acestor comunităţi, au ajuns la concluzia că limba ce-o vorbesc are elemente ce pot fi atribuite „latinei balcanice” (Carlo Taglavini).

Un interes deosebit l-au arătat istroromânilor şi români ca Gh. Asachi, I.H.Rădulescu, V.A.Urechia, Ion Maiorescu, Lecca Morariu, Sextil Puşcariu, T.T.Burada, Vlad Bejan şi Emil Petru Raţiu.

Dintre conaţionalii noştri, este impresionantă contribuţia carturarului Gh. Asachi, care şi-a trimis şi fiul pentru a cerceta şi cunoaşte pe aceşti fraţi ai noştri şi care a publicat în ţară o culegere de texte în graiul comunităţii istroromâne. Este, de asemenea, de apreciat Lecca Morariu pentru îndemnul său, ca să se selecţioneze şi să se trimită în zonă ,,echipe de exploratori” care să încerce ,,să salveze acolo ce mai poate fi salvat”.

Importante sunt şi observaţiile făcute de T.T.Burada, care constată că istroromînii, care ,,îşi păstrează limba” nu-ţi reneaga neamul şi că, deşi au fost ,,daţi uitării” sute de ani, românii de aici au ,,conştiinţa de sine”.

În ultimii ani, s-au făcut primele încercări de a cristaliza forme de organizare comunitară cu funcţii de conservare, protejare şi dezvoltare a identităţii istroromânilor.

Astfel, la 29 aprilie 1994, a luat fiinţă la Trieste Asociaţia istroromână „Andrei Glavina”, în martie 1995 s-a înfiinţat la Şuşneviţă asociaţia culturală „Soboru lu istrorumeri” (Uniunea istroromânilor), există un celebru grup folcloric numit „Žejanski Zvončari”/„Clopotarii din Jeiăni”, condus de Mauro Doričić, un inimos animator al vieţii culturale istro-române încă destul de timide, şi, în fine, mai există Asociaţia Democratică a Românilor din Croaţia.

Măsuri de protecţie


Organizaţia internaţională UNESCO a inclus dialectul istroromân în Cartea Roşie a limbilor în pericol (UNESCO Red book on endangered languages), amintind că este grav periclitat, întrucât nu există administraţie, învăţământ, presă sau biserici în acest dialect istoric al limbii române.

Ministerul croat al Culturii a aprobat pe hârtie şi un complex de măsuri de protecţie a „purtătorilor bunului”, obligându-se să promoveze funcţiile şi cunoaşterea acestui bun în societate, să-l includă în programele sale de planificare, să asigure susţinerea lui inclusiv prin învăţământul formal şi informal, revitalizarea segmentelor pierdute ale bunului, sensibilizarea istroromânilor asupra necesităţii de a evita pericolul pierderii dialectului lor.

Cu toate acestea, Decizia ministerială rămâne, deocamdată, literă moartă, întrucât statul croat nu a deschis nici o linie de finanţare bugetară pentru salvarea şi perpetuarea graiurilor istroromâne.

Unul dintre angajamente ţine de întocmirea unei gramatici şi a unui dicţionar, precum şi includerea dialectului istroromân ca limbă maternă în programele de învăţământ. Aici nu s-a făcut nimic şi nici nu se ştie când se va face ceva.

Prin Decizia Ministerului croat al Culturii, din 27 august 2007, graiurile istroromâne – Istrorumunjski govori (vlaški i žejanski) – au fost declarate drept bun cultural nematerial şi incluse în Lista bunurilor culturale nemateriale protejate (Lista zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara), care cuprinde orice bun care s-a înrădăcinat ca tradiţie şi prezintă valoare deosebită sub aspect ştiinţific, etnografic, sociologic, antropologic sau lingvistic.

Graiurile istroromâne sunt tratate la fel ca şi cântarea polifonică, unele dansuri sau obiceiuri şi tradiţii croate de sărbătoare.

Decizia Ministerului croat al Culturii nu specifică suficient de clar ce se are în vedere prin „purtători ai bunului”, dar sunt vizate un şir de instituţii cărora le-a fost adresat acest document: Primăria oraşului Rjeka/Fiume, plasa (općina) Kršan/Crişan, judeţele Primorsko-Goranski şi Istria, Institutul de Filologie croată din Zagreb, Consevatoarele din Rjeka şi Pola şi Direcţia de protecţie a patrimoniului cultural.

Bibliografie selectivă

1. Mihăilă, Gheorghe, „Cele patru dialecte ale limbii române” (Discurs de receptie la Academia Română)

2. Puşcariu, Sextil, „Studii”, vol. 2

 

 

 

 

 

 

 

30/10/2014 Posted by | ROMANII DIN JURUL ROMANIEI | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Scrie un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 30 OCTOMBRIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 octombrie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 130: Împăratul roman Hadrian întemeiază in Egipt orașul Antinopolis, pentru a-l comemora pe  tanarul sau favorit  Antinous  care se inecase in acel an in apropiere,in apele Nilului.

 

 

 

 

 

39 Antinous

 

Antinous

Nu se știe dacă moartea acestuia a fost  accident, sinucidere, crimă sau sacrificiu religios. Antinous a fost zeificat după moartea sa.

Numele sau a fost dat unei constelatii formate din cinci stele din actuala constelatie a Vulturului, mentionata de Ptolemeu in Almagesta.

Cultul lui Antinous a fost ultimul  mare cult introdus in Imperiul Roman inainte de raspandirea crestinismului.

 

 

 

758 : Pirați arabi si persi devasteaza orașul chinez Guangzhou , în timp ce autoritățile Tang au închis portul pentru următoarele cinci decenii.

 

 

 

1270: A luat sfarsit Cruciada a VIII-a, dupa ce Carol I  al Siciliei (fratele regelui Ludovic al IX-lea al Frantei) si  Muhammad I al-Mustansir, sultanului Tunisiei, au ajuns la un acord comercial.

 

 

 

 

1340: Armatele castiliene și portugheze înving musulmanii în bătălia de pe Río Salado, una dintre cele mai importante batalii din timpul Reconquistei, in urma careia invadatorii musulmani au fost alungati  din Peninsula Iberica.

 

 

 

1485: Henry Tudor este incoronat rege al Angliei, sub numele Henric al VII-lea.

 

 

 

 

S-a nascut pe 28 ianuarie 1457  si a decedat la 21 aprilie 15o9.  A fost primul monarh  rege al Angliei si Irlandei din  Casa Tudor si a suit pe  tron, dupa ce l-a  învins pe Richard al  III-lea  in batalia de la Boeworth Field. A  fost ultimul rege al Angliei care si-a  câștigat  tronul pe câmpul de luptă. El a fondat o dinastie de lungă durată și, după o domnie de aproape 24 de ani, a fost pașnic urmat de fiul său, Henric al VIII-lea .

 

 

 

 

 1497: Are loc lupta de la Cernăuţi. Ştefan cel Mare al Moldovei înfrînge resturile armatei poline, alungandu-i din ţară. Victoria deplină a lui Ştefan cel Mare asupra invadatorilor.

 

 

 

 1522: A decedat compozitorul francez Jean Mouton ( Jean de Hollingue , n. 1459). A fost muzicianul favorit al reginei Frantei , fiind citat in scrierile lui Rabelais sau Pierre Maillard.

Opera sa a influentat muzicienii Renasterii , iar compozitiile sale sunt interpretate si astazi la Capela pontificala din Roma.

 

 

 

 

1724:  Arhimandritul Ioanichie Stratonikeas a inceput construcţia Bisericii Stavropoleos din Bucureşti,în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat (domnitor al Munteniei, 1719-1730).

Este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură din perioada fanariotă.

 

 

 

 

Ioanichie a zidit biserica și o mănăstire in curtea hanului sau.În 1726 starețul Ioanichie a fost ales mitropolit al Stavropolei și exarh al Cariei. Mănăstirea pe care a construit-o poartă de atunci numele Stavropoleos, după numele vechiului scaun.

La 7 februarie 1742 Ioanichie, în vârstă de 61 de ani, moare și este îngropat în biserica sa.
Hanul și anexele mănăstirii au fost demolate la sfârșitul secolului al XIX-lea. De-a lungul timpului biserica a fost afectată de cutremure, care au șubrezit turla până la cădere.

Picturile turlei au fost restaurate însă la începutul secolului al XX-lea.

În prezent din vechea mănăstire nu a mai rămas decât biserica, alături de care există o construcție de la începutul secolului al XX-lea, care adăpostește o bibliotecă, o sală de conferințe și o colecție de icoane vechi (începutul sec. al XVIII-lea) și obiecte de cult, precum și fragmente de frescă recuperate de la bisericile demolate în timpul regimului comunist. Clădirea cea nouă a fost construită după planurile arhitectului Ion Mincu.

 

 

 

 

 

1735: S-a nascut  John Adams, primul vicepreședinte (1789 – 1797) și al doilea  președinte al Statelor Unite ale Americii (1797 – 1801);  (d. 4 iulie 1826).

 

 

 

 

 

1751: S-a nascut  Richard Sheridan, scriitor irlandez şi director de teatru, cel mai de seamă reprezentant al comediei engleze în secolul XVIII. Comedia sa de debut, „Rivalii”, l-a  plasat  în doar câteva zile de la reprezentare, printre autorii cei mai celebri din Anglia.

 

 

 

 

Anul următor a preluat conducerea faimosului Drury Lane, pe care l–a reconstruit în 1794 şi de care s–a despărţit doar după incendiul devastator din 1809. Capodopera sa poate fi socotită „Şcoala calomniei” („Critica sau repetiţia unei tragedii”, „Pissarro”); (m. 7 iulie 1816).

 

 

 

 

1823: A murit  Edmund Cartwright, inventatorul britanic al războiului de ţesut industrial; (n.24.04.1743).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1831: Sclavul fugar Nat Turner a fost prins si arestat in Virginia, fiind acuzat de organizarea celei mai sangeroase revolte a sclavilor din istoria Statelor Unite.

 

 

 

 

 

1837: A apărut Jurnalul lui Alexandru Ghica, domnul Ţării Româneşti (1834-1842), prin care era acordat sătenilor dreptul (condiţionat) de a se strămuta în oraşe; “Jurnalul” a fost anulat în 1843 de noul domn, Gheorghe Bibescu (1842-1848).

 

 

 

1858:  S-a născut Duiliu Zamfirescu, unul dintre fondatorii romanului românesc.

 

 

 

 

A scris versuri, proză scurtă, piese de teatru, dar cea mai importantă contribuţie a sa la literatura română o reprezintă romanele sale din Ciclul Comăneştenilor: “Viaţa la ţară”, “Tănase Scatiu”, “În război”, “Îndreptări”, “Anna, ceea ce nu se poate” ; (m. 3 iunie 1922) .

 

 

 

 

1863: Prin decret domnesc se înfiinţează la Bucureşti “Şcoala de litere“, instituţie de învăţămînt superior, premergătoare universităţii.

 

 

 

 

 

 1863: După ce a fost ales rege al Greciei, la vârsta de 17 ani, prințul  Wilhelm a sosit la Atena, pentru a fi încoronat sub numele de George I (24 decembrie 1845- 18 martie 1913).

George I  a fost rege al Greciei din 1863 până în 1913. Născut prinț al Danemarcei, George avea numai 17 ani când a fost ales rege de Adunarea Națională a Greciei, care l-a detronat pe regele Otto. Numirea lui a fost sugerată și susținută de Marile Puteri (Marea Britanie, Franța și Rusia).

 

 

 

King George I of Greece

 

 

 

Domnia lui de 50 de ani (cea mai lungă din istoria modernă a Greciei), a fost caracterizată de câștiguri teritoriale pentru Grecia în urma Primului Război Mondial.

Cu două săptămâni înainte de aniversarea a 50 de ani de domnie și în timpul primul razboi balcanic,  a fost asasinat. În contrast cu domnia lui, domniile următoare s-au dovedit scurte și nesigure.

 

 

 

 

1869: La 30 octombrie S.V (8 noiembrie stil nou), s-a nascut Nicolae Paulescu, descoperitorul insulinei, numit, in 1990, membru post-mortem al Academiei Romane.

 

 

 

 

 

 

 

Fiziologul roman a facut cercetari importante in domeniul medicinei. In 1921, el a publicat in premiera, in revista “Archives Internationales de Physiologie”, mai multe studii care se refereau la izolarea unui hormon pancreatic cu efect hiperglicemiat pe care l-a denumit pancreina.

 Era vorba de insulina, hormon folosit impotriva diabetului, extras din pancreas. Cu toate acestea, senzationala sa descoperire a trecut neobservata.

 In 1922, medicul Fr. Grant Banting si biochimistul Ch. Herbert Best din Canada au anuntat din nou descoperirea insulinei, fiind recompensati, un an mai tarziu, cu premiul Nobel pentru fiziologie si medicina. Prioritatea fiziologului roman a fost recunoscuta abia dupa 50 de ani de la brevetarea primului procedeu de fabricare a insulinei.

 

 

 

 

 

1871:  S-a nascut poetul francez Paul Valery, considerat unul dintre principalii reprezentanţi ai curentului simbolist (“Farmece”, “Cimitirul marin”, “Sufletul şi dansul”); (d.20.07.1945).

 

 

 

 

 

1885: S-a nascut  la Hailey, Idaho, SUA  poetul Ezra Weston Loomis Pound (d. 1 noiembrie 1972 in  Veneția, Italia), reprezentant de marcă al modernismului literar al secolului XX.

 

 

 

1888: Tăbăcarul american John Loud, a  inventat un instrument de scris  pentru produsele sale  din piele si  a patentat pixul (tocul cu bilă), deși niciodată nu a dezvoltat invenția lui in plan comercial.

El a descris  în cererea de brevet inventia sa, numindu-o utila “pentru marcare pe suprafete dure – cum ar fi lemnul, hârtia de împachetat aspru, și alte articole,  în cazul în care stilourile  obisnuite  nu pot fi folosite “.

 

 

 

 

 

Cel care a produs si a comercializat pentru prima data pixurile destinate publicului larg,  au fost fratii  maghiari  Lazslo  si Gyorgy  Biro, care au patentat și comercializat  stiloul – pix. Lazslo  Bíró, cu ajutorul fratelui său György, un chimist, a început să lucreze la proiectarea unor noi tipuri de stilouri. Bíró echipat acest stilou cu o mica bila  în vârf.

 Laszlo Bíró a depus un brevet in Anglia, la 15 iunie 1938 , dupa care s-a mutat in Argentina in 1941, unde la data de 10 iunie 1943 , au depus un alt brevet .

 

 

 

 

1905: Tarul Nicolae al II-lea  face publică Proclamația din Octombrie, care marchează începutul monarhiei constituționale în Rusia.

 

 

 

 

 

1910: A decedat Henry Dunant, elvețian, fondatorul Crucii Roșii, laureat al Premiului Nobel; (n. 1828).

 

 

 

 

 

 

1920: Se infiinteaza la Sydney,  Partidul Comunist din Australia.

 

 

 

 1922:  Benito Mussolini devine prim ministru al Italiei.

 

 

 

1922: Are loc o greva generală a muncitorilor din Arad (participanţi 30 000 de muncitori), împotriva măririi duratei timpului de lucru la 10 ore.

 

 

 

 

1930: Are loc premiera filmului “Ciuleandra“, prima ecranizare după Liviu Rebreanu. “Ciuleandra” este primul film sonor vorbit în româneşte.

 

 

 

 

1932 : S-a nascut Louis Malle, regizor francez, reprezentant al Noului Val in cinematograful  francez din anii 60 („Amanţii”, „Zazie în metrou”); (d.24.11.1995).

 

 

 

 

 

 

1937 : S-a nascut regizorul  francez de film Claude Lelouch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1938: Regizorul Orson Welles a difuzat radiofonic în New Jersey, “Războiul lumilor”, o prelucrare a romanului lui H.G. Wells, care a stârnit panică în rândurile a mii de oameni care chiar au crezut că S.U.A. au fost invadate de marţieni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Welles, care avea 23 de ani, a decis sa prezinte pe calea undelor invazia martiana din cartea tizului sau. Spectacol de teatru radiofonic a inceput sambata dimineata, cand o voce a anuntat: “Columbia Broadcasting System (CBS) si statiile afiliate prezinta, impreuna cu Mercury Theater si Orson Welles, “Razboiul lumilor” de H.G. Wells.” La acea ora insa cei mai multi americani ascultau un program concurent, astfel incat nu au auzit anuntul.

In momentul in care au comutat pe CBS, “invazia” incepuse. Welles a inceput piesa cu o scurta introducere, urmata de un buletin meteo si apoi de muzica. La putina vreme, un prezentator a intervenit spunand ca un obiect neidentificat a cazut langa New Jersey.

Spectacolul era in plina desfasurare, erau descrisi martienii, modul in care acestia au anihilat cu un gaz toxic 7.000 de membri ai Garzii Nationale. Apoi s-a auzit ca alte navete ale martienilor au fost vazute in Chicago si St. Louis.

Piesa radiofonica a fost extrem de realista, efectele audio utilizate, precum si interpretarea foarte buna a actorilor au reusit sa starneasca panica printre ascultatori care nu s-au indoit ca e vorba de un atac al extraterestrilor. In New Jersey, populatia terifiata de ce auzea s-a urcat in masini in incercarea de a scapa din calea martienilor, a cerut autoritatilor masti de gaze si intreruperea electricitatii.

O femeie a navalit intr-o biserica din Indianapolis si a inceput sa strige ca orasul New York a fost distrus si ca a venit sfarsitul lumii. Vazand ca situatia a scapat de sub control, Orson Welles a intrerupt programul si le-a reamintit oamenilor ca e vorba doar de o piesa de teatru. La acea vreme s-a spus ca mai multe persoane s-ar fi sinucis din cauza acestui spectacol.

 

 

 

 

 O comisie federala a facut investigatii, dar a ajuns la concluzia ca nici o lege nu a fost incalcata, astfel incat realizatorii nu pot fi trasi la raspundere.

Orson Welles s-a temut ca scandalul provocat de “Razboiul lumilor” ii va ruina cariera, insa publicitatea enorma l-a ajutat sa semneze un contract la Hollywood si sa regizeze cativa ani mai tarziu celebrul film “Cetateanul Kane”.

 

 

 

 

 

1947 : 23 de state au  semnat, la Geneva, „Acordul General pentru Tarife şi Comerţ” (GATT). Acordul a intrat în vigoare 11.01.1948.

 

 

 

 

1955 : A murit sociologul roman Dimitrie Gusti, filosof, estetician şi sociolog  recunoscut pe plan internaţional.

 A fost membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului Social Român; (n. 13 februarie 1880).

 

 

 

 

 

 

 

 

1960: S-a nascut Diego Armando Maradona, fotbalist argentinian. A jucat pentru cluburile argentiniene Cebollitas, Argentinos Juniors, Boca Juniors, dar si pentru Barcelona si Sevilla din Spania si Napoli din Italia, in cele 840 de meciuri disputate inscriind 345 de goluri.

A fost prezent in 91 de partide ale echipei nationale pentru care a marcat 34 de goluri.

Maradona si-a facut debutul la 15 ani, iar pina in 1981 a jucat pentru echipa Argentinos. S-a transferat apoi la Boca Juniors cu care a castigat primul sau titlu de campion.

In echipa nationala a fost selectionat la 16 ani, doi ani mai tarziu disputand finala si castingand Cupa Mondiala la Tineret, dupa un meci impotriva URSS. In 1982 s-a transferat la FC Barcelona, dar a devenit cu adevarat un star cat timp a jucat la Napoli, unde a castigat cam toate titlurile care se puteau.

Pentru Maradona a urmat apoi declinul, sportivul fiind implicat in diverse scandaluri, indeosebi cele legate de consumul de droguri.

 

 

 

 

 

 

 

 In 1992 a plecat de la Napoli si a mai activat pentru perioade scurte la Sevilla si cateva cluburi argentiniene, pentru ca in data de 30 octombrie 1997 sa se retraga din activitate.

 

 

 

 

 

 1961: Din ordinul lui Hrusciov, corpul lui Iosif Stalin a fost scos din Mausoleul  din Piata Rosie din Moscova,unde  fusese asezat alaturi de cel al  lui Lenin, pentru “incalcarea preceptelor leniniste”.

 

 

 

 

Fostul lider sovietic  fusese  imbalsamat dupa moarte (1953) si depus intr-un sicriu din sticla pentru a putea fi vazut, insa in perioada “destalinizarii”,  a fost inmormantat langa zidul Kremlinului.

Scoaterea in secret  a corpului  lui Stalin din mausoleul din Piata Rosie.

Stalin a fost un dictator sangeros și cu toate acestea, el  era  prezentde propaganda regimului ca Tatăl Popoarelor, un înțelept conducător, și continuatorul cauzei lui Lenin.

După moartea sa, oficialitatile URSS au început să recunoască faptul că el a fost responsabil pentru moartea a milioane de oameni.

Nikita Hrușciov, prim-secretar al Partidului Comunist (1953-1964) și prim-ministru al Uniunii Sovietice (1958-1964), a condus mișcarea împotriva falsei memorii a  lui Stalin . Politica lui Hrușciov a devenit cunoscut sub numele de “destalinizare.”

 La  25 februarie 1956, la trei ani după moartea lui Stalin, Hrușciov a ținut un discurs la al XX-lea Congres al Partidului, prin care care  desfiintat  aura de măreție care l-a înconjurat Stalin.  Discursul secret  al lui  Hrușciov a relevat multe dintre atrocitățile oribile comise de Stalin.

Cinci ani mai târziu, Stalin a fost  eliminat  fizic din  locul  de onoare reprezentat de mausoleul din Piata Rosie din Moscova, unde era depus  si trupul lui Lenin.. La al  douăzeci și doilea  Congres al Partidului, în octombrie 1961, o femeie în vârstă,  bolșevică fanatica , Dora Abramovna Lazurkina s-a ridicat și a spus:

“Inima mea este întotdeauna plina de Lenin.Tovarăși, aș putea supraviețui cele mai dificile momente doar pentru că am realizat Lenin în inima mea, și întotdeauna l-au consultat pe ce să fac. Ieri l-am consultat. El stătea acolo în fața mea ca și cum el ar fi fost în viață, și el a spus: “Este neplăcut să fie alături de Stalin, care a făcut atât de mult rău a partidului”

 

Hrușciov, a dat  citire  unui decret prin care se dispune îndepărtarea rămășițelor lui Stalin, declarand în continuare  ca detinerea în mausoleu a  sarcofagului  cu sicriul de I.V. Stalin este  nepotrivita, deoarece Stalin s-a dedat la încălcări grave  ale preceptelor  lui Lenin, abuz de putere, represiuni în masă împotriva oamenilor cinstiti i sovietici, și alte activități, în perioada cultului personalitatii sale, ceea ce  face imposibilă  ramanerea catafalcului  cu trupul său în mausoleul lui VI Lenin.

Câteva zile mai târziu, trupul lui Stalin a fost scos din mausoleu. Nu au existat ceremonii și nici fanfara. La aproximativ 300 de metri de mausoleu, trupul lui Stalin a fost îngropat lângă alți lideri minori  ai revoluției bolsevice,  în apropierea zidul Kremlinului, pe jumătate ascuns de copaci.

Câteva săptămâni mai târziu, o piatră de granit simplu i-a  marcat mormântul  cu o foarte  simpla inscriptie : ” I.V.  Stalin 1879-1953.”

În 1970, un mic  bust  a fost adaugat la mormantul acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1961: Sovieticii au testat in poligonul de la Novaya Zemlya cea mai puternica bomba cu hidrogen detonata vreodata (50 dmegatone). Este încă cel mai mare dispozitiv exploziv, nuclear sau de altă natură, detonat vreodata.Testul  efectuat de sovieticii care pozau ipocrit  in “luptatori pentru pace si dezarmare”, a atras un val de proteste in intreaga lume.

 

 

 

 

 

1973: La  Istanbul in Turcia  este finalizat Podul peste  Bosfor , care leaga continentele Europa şi Asia pentru prima dată in istorie.

 

 

 

 

 

 

1974: Boxerul Muhammad Ali l-a facut knock out pe George Foreman intr-un meci memorabil, care i-a adus titlul de campion mondial la categoria supergrea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975: A decedat  Gustav Hertz, fizician german; Premiul Nobel pentru Fizică pe 1925.

 

 

 

 

 

 

 

 

 A studiat spectrele de absortie ale razelor Rıntgen, emisia electronică, descărcarea electrică in gaze, ultrasunetul, semiconductoarele, fizica plasmei s.a.; (n.22.07.1887).

 

 

 

 

 

1975: Printul Juan Carlos a devenit rege al Spaniei dupa ce dictatorul Francisco Franco a renuntat la putere, fiind mult prea batran si slabit. La trei saptamini dupa acest moment Franco, carea avea 83 de ani, a murit in urma unui atac de cord.

 

 

 

 

 

 

 

1984: Este descoperit cadavrul preotului  polonez Jerzy Popieluszko , rapit si  ucis de agenti ai securitatii comuniste poloneze.

Parintele Jerzy Popieluszko, de 37 de ani, fusese răpit la 19 octombrie de o echipa de trei agenti ai politiei secrete, condusa de un capitan din Ministerul de Interne. In urma valului urias de proteste inregistrat in Polonia si in intreaga lume, acestia  au fost arestaţ.

 

 

 

 

Parintele Popieluszko  devenise celebru în întreaga Polonie, pentru  predicile sale  împotriva guvernării comuniste.

 

 

 

 

 

 

1992: Presedintele Romaniei,Ion Iliescu a depus juramantul in fata Camerelor reunite ale Parlamentului.

 

 

 

 

 

 

1992: In noaptea de 29 spre 30 octombrie au murit într-un tragic accident rutier, barzii Basarabiei, Doina şi Ion Aldea Teodorovici.

 

 

 

Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, interpreţii legendari din R.Moldova ce au cîntat primii despre limbă şi Eminescu
Mormîntul soților Aldea- Teodorovici (Cimitirul Central Ortodox, Chișinău)

Doina şi Ion Aldea-Teodorovici,

interpreţii legendari din R.Moldova

care au cîntat primii despre limbă şi Eminescu

Mormîntul soților

Aldea- Teodorovici

(Cimitirul Central Ortodox

din Chișinău)

 

 Imediat după revoluţie, au început activ propaganda pentru Unire şi pentru oficializarea limbii române în Basarabia. Dacă astăzi se învaţă în limba română şi dacă alfabetul latin a fost reintrodus în Basarabia este în parte si meritul lor. Soţii Teodorovici au fost cei care au cântat după 1989 despre Eminescu (domnul Eminescu – cum îl numeau ei) şi astfel l-au reintrodus în cultura basarabeană ca pe o comoară pierdută şi regăsită.

 

La 27 august 1991, Ion și Doina Aldea Teodorovici au cîntat pentru Suveranitate și Independență, la Marea Adunare Națională, apoi au plecat, imediat, la Festivalul de la Mamaia (România), unde Doina avea să spună: “Vin aici direct din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, să vă aduc salutul libertății noastre”. La începutul anului 1992, pentru talent, muncă îndelungată pe scenă și spirit civic, Doinei Aldea Teodorovici i s-a acordat titlu de Artistă Emerită a Republicii Moldova.

 

In noaptea de 29/30 octombrie 1992 masina în care se deplasau spre Chisinau, a intrat într-un copac în apropierea localităţii Coşereni. În maşină se aflau patru persoane, şoferul şi însoţitorul au scăpat fără nici o zgârietură în timp ce Doina şi Ion aflaţi pe bancheta din spate au fost striviţi între greutatea maşinii şi copacii de pe marginea drumului. Moartea celor doi a fost percepută la data respectivă ca o tragedie naţională.

 

Autorităţile au inchis cazul, calificandu-l drept un nefericit accident în ciuda faptului că au existat voci care erau de parere ca a fost vorba de o crimă. Astăzi cei apropiaţi cuplului Teodorovici evită să răspundă la întrebarea: accident sau crimă? Mulţi spun că au dovezi dar nimeni nu le scoate la suprafaţă. Totuşi au existat  unele amănunte care la vremea respectivă au fost făcute publice.

 

De exemplu faptul că ceilalţi doi pasageri ai maşini au scăpat teferi. Şoferul nu a fost condamnat iar celălalt pasager a dispărut fără urmă până în ziua de azi. Europa liberă a difuzat o ştire chiar în noaptea în care cei doi au murit, ştire în care se vorbea despre apariţia pe sosea a unei maşini blindate care ar fi provocat accidentul.

 

Scriitorul Grigore Vieru, prieten apropiat al soţilor Teodorovici a declarat că avea la cunoştinţă faptul că cei doi primeau telefoane şi scrisori în care erau ameninţaţi cu moartea. Apoi un alt element prezentat chiar pe canalele media în 1992 a fost relatarea privind sosirea ambulanţei la locul accidentului, Doina nu murise pe loc iar ambulanţa a refuzat să o transporte la spital şi a luat numai trupul fără viaţă al lui Ion. Doina s-a zbătut între viaţă şi moarte un timp fără să primească ajutor. După ce într-un final a murit a fost ridicată de salvare… Cei doi au lăsat în urmă un băieţel Cristofor care la vreme aceea avea 11 ani. Cristofor a fost crescut de mama Doinei, Eugenia Marin. Aceasta a declarat în 2004 Ziarului de Garda din Chisinau:  “Când am declarat, într–un cerc restrâns, că voi depune o cerere pentru ca dosarul să fie reactivat, seara am şi fost telefonată de o persoană necunoscută şi ameninţată. «Să nu uiţi că ai copil», mi–a spus vocea şi eu, cum am rămas numai cu Cristi, am renunţat…”.

 

La intrarea în comuna Coşereni,  sa află o cruce de marmura albă, amplasată pe locul în care cei doi şi-au pierdut viaţa.  Monumentul este ocrotit de o salcie care deplânge cu fiecare adiere de vânt, destinul tragic al soţilor Aldea Teodorovici. Dumnezeu sa-i odihneasca!

 

Detalii despre viaţa şi creaţia soţilor Aldea-Teodorovici vezi aici…

 

 

 

 

 

1992: Reabilitarea astronomului si matematicianului italian Galileo Galilei. Papa Ioan Paul al II-lea a declarat ca a fost o greseala  datorata unei “tagice neintelegeri reciproce”,condamnarea lui Galilei.

 

 

 

 

 

 1994 : A murit Nicolae Georgescu-Roegen ( pseudonimul Roegen reprezintă Ne Geor inversat, utilizat ca un retronim ), economist şi matematician, membru de onoare al Academiei Române; a emigrat în SUA;  (n.04.02.1906).

 

 

 

 

 

1995:  La referendumul din  Quebec, 50,6% dintre cei consultati  se pronunta impotriva independentei provinciei fata  Canada si  49,4% pentru independenta.

 

 

 

 

 

2000 : Ministrul transporturilor  Anca Boagiu si primarul general al Capitalei – Traian Basescu, au inaugurat Academia Romana de Aviatie.

 

 

 

 

 

2009: A decedat antropologul  francez Claude Lévi-Strauss; (n. 28 noiembrie 1908).

 

 

 

 

 

 

 

2011:  La Alba Iulia au loc manifestări religioase prilejuite de proclamarea oficială a canonizăriilui  Simion Ştefan. (n. ? – d. 1656) , cărturar și traducător român, mitropolit al Ardealului.

Sfantul Ierarh  Simion Ştefan (sau Simeon Ştefan) a fost mitropolit  al Transilvaniei între anii 1643-1656. De asemenea, a fost un vestit cărturar al acelor vremuri, printre altele fiind traducător şi editor al „Noului Testament de la Bălgrad” (1648), si  unul dintre cei mai mari părinţi duhovniceşti români ai veacului al XVII-lea.

 

 

 

 

 

 

 

La slujba oficiată cu acest prilej au fost  prezenti  Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, alături de un sobor de ierarhi.

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei a evidenţiat că „aici ne vom reface spiritual pentru că Sfântul Andrei va fi prezent cu un dar sau cu o minune.

Evocarea sa ne va conferi iluminare şi întărire pe calea îngustă şi spinoasă a vieţii pământeşti. Festivităţile solemne vor fi conduse de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel”.

Simion Ştefan a fost mitropolit al românilor transilvăneni şi a trecut la Domnul în anul 1656, la Alba Iulia.

În timpul păstoririi sale, în anul 1648, a fost tipărit Noul Testament zis „de la Bălgrad”, prima traducere românească integrală.

Canonizarea Mitropolitului Simion Ştefan, cu zi de pomenire la 24 aprilie, a fost aprobată în şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 21 iulie 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CRESTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

 

 Sfintii Mucenici Zenovie episcopul si Zenovia, sora sa.

 

 

 

 

 

 

 

Sfintii Mucenici Zenovie episcopul si Zenovia, sora sa

 

 

 

 

 

Sfintii Zenovie si Zenovia  au vietuit in timpul imparatului Diocletian (284-305). S-au nascut in cetatea Egeea din Cilicia. Au mostenit de la parinti nu doar o avere uriasa, ci si credinta in Hristos. Ravnind dupa dragostea Domnului si-au impartit toata averea saracilor. Datorita vietii virtuoase, Zenovie a fost ales episcop al cetatii Egeea. Dumnezeu i-a daruit lui Zenovie pentru lepadarea grijii lumesti, puterea de a vindeca toata boala si neputinta din popor.

In timpul persecutiei impotriva crestinilor, Zenovie a fost arestat si dus inaintea Prefectului Lysias care i-a spus: “Ai de ales una din doua: ori viata, ori moartea; insa viata o vei avea daca vei aduce jertfa zeilor nostri”. La acestea Sfantul Zenovie a zis: “Viata fara Hristos moarte este, cata veme moartea pentru El inseamna viata, nicidecum moarte”.

In timp ce era supus chinurilor, a venit in fata judecatorului Zenovia, sora sa. Aceasta a spus ca doreste sa bea si ea paharul pe care il bea fratele ei, ca sa dobandeasca si ea cununa vietii. Au fost aruncati impreuna in foc si in pacarura clocotita, iar in cele din urma decapitate cu sabia.

 

 

Tot astazi, facem pomenirea:

 

 

 

- Sfintei Mucenite Melitina;
– Sfantului Marcian, episcopul Siracuzei, ucenicul Sfantul Apostol Petru;
– Sfintilor Mucenici Alexandru, Cronion, Iulian, Macarie si alti treisprezece;
– Sfintei Mucenite Eutropia;
– Sfantului Apostol Cleopa;
– Sfantului Cuvios Iosif, patriarhul Constantinopolului;
– Sfintilor Mucenici Asterie, Claudie, Neon si sora lor, Neonila;
– Sfintilor Apostoli din cei 70: Tertie, Marcu, Iust si Artema; a noua sfinti mucenici;
– Sfantului Mucenic Manuel;
– Sfantului Mucenic Dometie.

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

http://www.youtube.com/watch?v=croW7h2vjCU

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

  1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

  2. BBC;

  3. Crestin Ortodox;

  4. e.maramures.ro;

  5. Istoria md.;

  6. Istoricul zilei blogspot.com;

  7. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric.

  8. Wikipedia.ro;

  9. www.miscarea.net/1-doina-ion-aldea-teodorovici.htm.

 

30/10/2014 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , | Scrie un comentariu

Originea legendei vampirului Dracula . Defăimarea lui Vlad Țepeș

 

 

 

 

Vlad Tepes

 

 

 

 

 

 

Vlad Țepeș- între faimă și defăimare. Originea legendei despre Dracula vampirul

 

 

Vlad Țepeș s-a bucurat de un renume european manifestat printr-o abundentă producție literară, răspândită încă din a doua jumătate a veacului al XV-lea în centrul și Răsăritul continentului.

Personalitatea sa complexă, puternică și oarecum contradictorie a devenit celebră încă din timpul vieții când Matia Corvin, regele maghiar care primise mari subsidii din partea Apusului pentru a susține lupta antiotomană, a inițiat o campanie de propagandă menită a justifica abandonarea acțiunii la care se angajase.

În acest scop, regele Ungariei a încurajat difuzarea în Europa a așa numitelor narațiuni germane(săsești) care urmăreau compormiterea domnitorului vlah, din cauza măsurilor aspre întreprinse de acesta împotriva negustorilor sași.

Drept răzbunare, povestirile au ales și au prezentat din viața lui Țepeș – cu multe exagerări- doar faptele de cruzime, înfățișându-le fără explicații. Lipsa motivelor îl făcea pe Țepeș să pară drept un om care își urmărea doar satisfacerea instinctelor criminale și exprimarea celor mai sadice idei de tortură.

 

 

 

 Matei Corvin

 Matei Corvin

 

 

„După anul 1456 de la nașterea lui Hristos, Dracula a săvârșit multe lucruri stranii, înspăimântătoare și barbare.

Apoi bătrânul guvernator al Ungariei porunci uciderea lui Dracula cel bătrân. Și Dracula cu fratele său și-a lepădat credința lor și au făgăduit și jurat să treaca la creștinism pe care să-l apere și să-l păstreze.

În același an Dracula a fost înscăunat domn în Valahia și porunci uciderea voievodului Laslo, care el însuși fusese domn aici.

Îndată după aceea Dracula a dat foc în Transilvania și în Țara Bârsei în satul cu numele Benești și a luat cu el, în țara lui în Valahia, femei și bărbați, tineri și bătrâni ferecați cu lanțuri de fier și aici i-a tras pe toți în țeapă.

De asemenea, a poruncit ca toți bărbații tineri care au fost trimiși în țara sa pentru învățarea limbii să fie închiși într-o cameră și să fie arși; aceștia să fi fost vreo patru sute. Apoi a făcut pace și în același timp a pus să fie trași în țeapă negustori și cărăuși din Țara Bârsei.

 

 

 

 

 

VladTepesImpaleForest

 

 

 

El a stârpit de asemenea un neam întreg și a tras în țeapă de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân. Și pe unii din oamenii săi i-a aruncat dezbrăcați într-o groapă până la brâu și apoi a poruncit să fie străpunși, pe câțiva i-a înfipt și i-a jupuit.

Apoi l-a prins pe Dan cel tânăr și i-a poruncit să sape groapa și a pus să i se cânte după legea creștinească și a poruncit să i se taie capul lângă această groapă. De asemenea, au fost trimiși în Valahia soli din regatul Ungariei și Saxoniei și Transilvaniei, în număr de 55.

Pe aceștia, Dracula i-a lăsat să aștepte 5 săptămâni și porunci să li se facă acestora țepi pentru adăpost; astfel că aceștia s-au aflat în mare neliniște.

Aceasta a făcut-o pentru că îi era frică de trădare. Între timp, merse în Țara Bârsei și distruse grânele și toate cerealele; porunci să fie arse și porunci prinderea populației și o duse în afara Brașovului, așa numit, astfel a lucrat Dracula la capela Sf. Iacob.

El a poruncit să se ardă mahalaua orașului și pe când se făcu dimineață în ziua următoare, porunci tragerea în țeapă lângă capelă sub munte, a femeilor și bărbaților, tinerilor și bătrânilor și s-a așezat la mijloc printre ei și a luat cu bucurie masa de dimineață.

 

 

 

 

Bran, "castelul lui Dracula"

 Bran, “castelul lui Dracula”

 

Apoi a poruncit arderea bisericii Sf. Bartolomeu și toate podoabele și potirele dinlăuntru le-a luat acasă. Mai mult, el a trimis pe unul din căpitanii săi în satul numit Codlea, ca să-l ardă. Dar acel căpitan nu a putut da foc satului din cauza împotrivirii țăranilor și se reîntoarse acasă la Dracula și grăi: Eu nu am putut îndeplini ceea ce mi-ai poruncit. Pe loc porunci tragerea în țeapă a acelui căpitan.

De asemenea, negustori și alți oameni cu mărfurile lor venind din Țara Bârsei către Dunăre la Brăila – aceștia au fost în număr de șase sute – pe aceștia toți Dracula a poruncit să fie trași în țeapă și a poruncit să li se ia bunurile.

De asemenea, a pus să se facă un cazan mare și deasupra a făcut scânduri cu găuri și a pus oamenii să vâre capetele prin acestea și astfel i-a închis și a pus să se umple cazanul cu apă și sub cazan a pus să se facă un foc mare și astfel a lăsat oamenii să urle amarnic până ce ei chiar au fiert și murit.

Înspăimântătoare, îngrozitoare, de nespus torturi a născocit el. A pus să fie trași împreună în țeapă mamele cu pruncii sugând la sân până ce pruncii mureau zbătându-se la sânul mamelor; el a spintecat apoi mamelor sânii și a împins pruncii cu capetele prin aceștia și astfel i-a tras în țeapă pe amândoi [...]” Aceste narațiuni s-au bucurat de o mare atenție în țările germane la sfârșitul veacului al XV-lea și în primele decenii ale secolului următor, când au fost tipărite numeroase ediții în limba germană.

 

 

 

 

Vlad_tepes_painting

 

Paralel și independent de aceste invenții bolnăvicioase au fost și alte tradiții ce-i lăudau lupta pentru întronarea dreptății și fapta vitejească. În aceste producții literar-istorice cruzimea lui Țepeș nu mai este nemotivată precum în narațiunile germane, fiind pusă în slujba unui ideal politic de întronare a dreptății și a cinstei.

În afara unor cornicari străini precum A. Bonfini sau L. Chalcocondil, această latură a personalității lui Țepeș a mai fost pusă în lumină și de autorul necunoscut la povestirilor slavone privitoare la viața lui Dracula manifestând mare admirație pentru voievod, aceasta înregistrând și câteva legende despre viața și faptele sale, prezentându-l ca un domn aspru, dar drept.

Aceste legende au răspândit în Răsărit imaginea unui alt Dracula, văzut ca un model de suveran autoritar, un justițiar care folosea măsurile cele mai dure pentru întărirea puterii centrale, pentru întronarea ordinii și a cinstei în țara pe care o conducea.

 

 

Tepes si solii turci

Tepes si solii turci

“A fost în Țara Muntenească un voievod creștin de credință grecească, anume Dracula pe limba românească, iar pe a noastră, diavol, atât era de rău. Precum i-a fost numele, așa și viața.

VII. Odată a venit un oarecare negustor străin din Țara Ungurească la cetatea lui. Și după porunca lui a lăsat căru]a lui pe ulița orașului, înaintea casei și marfa lui în căruță, iar el însuși dormea în casă. Și a venit cineva și a furat din căruță 160 de ducați de aur. Negustorul s-a dus la Dracula, și i-a spus de pierderea aurului. Darcula i-a spus: „Du-te, în această noapte vei afla aurul“.

Și a pornit să se caute hoțul prin tot orașul, spunând: „Dacă nu se afla hoțul, atunci voi nimici tot orașul“. Și a poruncit ca să aducă aurul său, să-l așeze în căruțâ în timpul nopții și a mai adăugat un zlot. Negustorul sculându-se, a găsit aurul și a numărat o dată și de două ori; s-a aflat un zlot mai mult.

Și s-a dus la Dracula și i-a spus: „Stăpâne, am găsit aurul. Și iată, este un zlot mai mult, care nu este al meu“. Atunci au adus și pe hoț cu aurul. Și a spus negustorului: „Mergi în pace, dacă nu mi-ai fi spus despre un zlot, eram gata să te pun în țeapă cu acest hoț“. [...]

 

 

 

 

Moneda poloneza

Moneda poloneza

 

 

IX. Odată mergând el pe drum a văzut la un oarecare siromah (sărac) o cămașe foarte ruptă. Și l-a întrebat: „Oare ai femeie?“ El a răspuns: „Am, stăpâne“. El a spus: „Du-mă în casa ta, s-o văd“. Și a văzut pe femeia lui, tânără fiind și sănătoasă. Și a spus bărbatului ei: „Oare ați semănat in“? El a răspuns: „Stăpâne am mult in“ și i-a arătat mult in.

Și a spus femeii lui: „De ce ești leneșă față de bărbatul tău; el este dator să semene și să are și să te hrănească, iar tu ești datoare să faci bărbatului tău îmbrăcăminte curată și frumoasă, iar tu nici cămașă nu vrei să-i faci, sănătoasă fiind la trup. Tu ești vinovată, iar nu bărbatul tău.

Dacă bărbatul nu ar fi semănat in, atunci bărbatul tău ar fi fost vinovat“. Și a poruncit să-i taie mâinile și trupul ei să-l puie în țeapă. [...]“.

 

 

 

Vlad_Tepes_002

 

 

 

 

XI. Odată a venit la dânsul un sol de la craiul unguresc Matiiaș, om mare, boier, de neam polon și i-a poruncit să stea cu el la masă între leșurile acelea. Și lângă dânsul se afla o țeapă foarte groasă și înaltă, aurită peste tot.

Și a întrebat Dracula pe sol: „Spune-mi, de ce am făcut așa această țeapă“? Solul atunci s-a înfricoșat tare și a spus: „Stăpâne, așa mi se pare, vreun om mare a greșit în fața ta și vrei să-i faci moarte mai cu cinste decât a celorlalți“.

Dracula a spus: „Adevărat ai spus. Tu ești solul regal al marelui stăpân, pentru tine am făcut această țeapă“. El a răspuns: „Stăpâne, dacă voi fi făptuit ceva vrednic de moarte, fă ce vrei, căci ești judecător drept, nu tu vei fi vinovat de moartea mea, ci eu singur“.

Dracula a râs și a spus: „Dacă nu mi-ai fi răspuns așa, în adevăr ai fi fost pe această țeapă“. Și l-a cinstit mult și l-a dăruit și i-a dat drumul, spunând: „Ție în adevăr se cuvine să umbli în solie de la mari stăpânitori, căci ești învățat să vorbești cu stăpânitorii cei mari, alții să nu îndrăznească, ci mai
întâi să fie învățați cum să stea de vorbă cu stăpânitorii cei mari“.

 

 

 

 

Tras in teapa

Trasi  in teapa

 

 

Altă latură a personalității lui Țepeș a fost vitejia sa, a cărei faimă s-a răspândit mai ales în sud-estul Europei, cel mai expus primejdiei otomane, unde lupta sa a reprezentat un exemplu demn de urmat. Unul dintre cele mai frumoase omagii l-a adus umanistul polonez de origine italiană Filippo Buonaccorsi – Calimachus, care-l compara pe Țepeș cu vestitul Skanderbeg, numindu-l într-un context “maximum illum inperatorem et ducem Vladisium Draculam”.

Unii specialiști de istorie militară, de pildă francezul M. de Follard din veacul al XVIII-lea l-au considerat pe Țepeș drept unul dintre cei mai mari căpitani ai secolului său, argumentându-și afirmația prin celebrul atac de noapte.

La începutul secolului al XIX-lea, Johann Christian Engel, care pentru alte personalități ale istorie a avut cuvinte elogioase- este de amintit vibranta evocare făcută de el lui Mihai Viteazul- a pus în circulație narațiunile germane privitoare la Dracula, publicându-le în “Geschichte der Moldau und Walachey “(1804).

Pentru cititorii acestei lucrări, redactată cu multă seriozitate altminteri, Vlad Țepeș a redevenit un tiran crud și sângeros.

 

 

 

v195px-Victor_Hugo_by_Étienne_Carjat_1876_-_full

 

 

 

 

Câteva versuri ale lui Victor Hugo l-au evocat apoi pe domnitor, dar celebritatea a fost asigurată de romanul Dracula(1897) al scriitorului irlandez Bram Stoker, aflat la originea multor legende actuale privind la contele-vampir (domnitorul nu era conte).

Apropiindu-ne de prezent, opere de ficțiune literară și pelicule cinematografice au implantat, în conștiița publicului neavizat și dornic de senzație din întreaga lume, această imagine unilaterală a unei personalități puternice dar care era însetată de sânge nevinovat.

Vlad Țepeș a fost oricum un om al epocii sale. În tot evul mediu european au existat regi autoritari care au făcut mult mai multe fapte de cruzime decât domnitorul nostru.

 

 

hqdefault

 

 

 

 

surse :

 

Istoria românilor, vol IV, editura Enciclopedică, București, 2001

Bogdan Murgescu, Istoria României în texte, editura Corint, București, 2001

istorie-pe-scurt.ro

Textul narațiunilor germane

29/10/2014 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , | Scrie un comentariu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 350 other followers